Hur rankar man ett universitet?

Det finns en mängd olika organisationer och företag som rankar universitet utifrån många olika aspekter. Vissa är inriktade på att försöka ge en helhetsbild av lärosätet, medan andra kan vara specialiserade på vissa utbildningar eller ämnesområden.

Flera värden vägs samman

En rankning bygger på att väga samman ett antal olika värden som beskriver det man vill ranka. Det kan vara allt från antal forskningspublikationer eller nobelpristagare till antal lärare per student eller enkätundersökningar för att få uppgifter om vad lärare och forskare tycker.

Rankningarna ger olika bilder

Ingen rankning kan ge en fullständig bild av kvaliteten vid universitet. Alla rankningar är dessutom olika. De flesta lägger dock mer tyngd på forskning än utbildning.

Kontaktinformation

Avdelningen Planering

Tomas Johansson,
analytiker och statistiker
tomas [dot] johansson [at] rektor [dot] lu [dot] se

Telefon:
+46 46 222 74 18,
+46 708 81 99 50
 

Sektionen Kommunikation
Lars Uhlin, kommunikationsstrateg
lars [dot] uhlin [at] kommunikation [dot] lu [dot] se

Telefon:
+46 46 222 33 05