Alkohol och andra droger (+spel)

Om alkohol

Många sammanhang i studentlivet är nära sammankopplade med alkohol, och som student kan du därför vara särskilt sårbar för alkohol.

Flera olika studier visar att det är i åldern 18–25 år som man dricker mest, och det är också då man utvecklar sina vuxna alkoholvanor.

En del studenter dricker inget, medan en del redan har en hög konsumtion med sig sedan tidigare. Det är inte ovanligt att man har en bild av att alla studenter dricker alkohol och att pressen därför ökar på en själv att dricka.

När man dricker för mycket ökar risken för negativa konsekvenser, till exempel minnesluckor, olyckor, bråk eller oönskat sex. Och omvänt finns det många vinster med att dricka måttligt – eller inte alls – till exempel:

 • bättre sömn och minskad allmän trötthet
 • ökad koncentration och bättre studieresultat
 • bättre kontroll över ditt liv
 • bättre fysisk form
 • bättre prestationsförmåga
 • minskad risk för bråk och konflikter med vänner och partner
 • bättre ekonomi

Se till att det är du som bestämmer!

Om du har kontroll över ditt drickande innebär att det är du som avgör hur festen ska bli – inte alkoholen. Därför är det viktigt att hålla koll på hur mycket du faktiskt dricker. Testa dig då och då – det finns flera bra tester på nätet som du kan använda, till exempel:

 • livsstilsanalys.se [länk] eller
 • alkoholprofilen.se  [länk]

Är du efter testet orolig för din egen eller någon annans alkoholkonsumtion så kan du som student kontakta 1177, din vårdcentral eller oss på studenthälsan.

(Länk till webtidboken)

Tips på hur du festar utan negativa konsekvenser (rosa ruta)

 • För dig som vill kunna dricka alkohol utan att få negativa konsekvenser kan följande tips vara användbara:
 • Planera i förväg din festkväll, hur mycket du ska dricka och under hur lång tid. Sätt gärna en sluttid för sista glaset alkohol.
 • Ta bara med kontanter som motsvarar kostnaden för den alkohol du bestämt dig för att dricka.
 • Känn av det du just druckit istället för att genast ta ett nytt glas.
 • Bestäm att varannan dryck är alkoholfri, t ex varannan vatten.
 • Festa inte på tom mage. Ät något innan du dricker alkohol och gärna under tiden.
 • Kom överens med vänner om att inte hetsa varandra att dricka alkohol.
 • Välj dryck med lägre alkoholhalt.
 • Pröva gärna dig själv och ditt självförtroende med att också festa nykter!


Uppväxt med alkoholmissbruk? / Alkoholmissbruk i familjen?

Om man vuxit upp med problematisk drickande i sin hemmiljö är det inte ovanligt att man upplever problem med stresskänslighet, ångest, koncentrationssvårigheter, låg självkänsla och nära relationer när man tar steget ut i vuxenlivet.

Det är också vanligt att man är rädd för att utveckla eget missbruk.

För dig som känner igen dig erbjuder Studenthälsan samtal utifrån programmet ICAIP (Individual Coping and Alcohol Intervention Program).

Boka en tid för samtal i vår tidbok (länk)

Narkotika

Det är heller inte ovanligt att studenter kommer i kontakt med droger av olika form. Många tycker det är spännande att prova exempelvis cannabis när de möter situationer där det förekommer. Tyvärr är allt narkotikabruk också förknippat med många baksidor, stora som små.

Vad vet du om hur din kropp påverkas?

Många är dåligt pålästa om kända effekter av olika droger, kunskap som egentligen är nödvändig för att kunna göra ett bra ställningstagande till huruvida du vill använda droger eller inte.

Läs om olika drogers effekter och svensk lagstiftning på drugsmart.com

Är du bekymrad om ditt eget drogbruk så kontakta 1177, din vårdcentral eller oss på studenthälsan (länk till webtidbok).

Online-spel om pengar

Problem med spel om pengar är något som blir allt vanligare i samhället i stort, så även bland studenter, Gå in på stodlinjen.se för mer info.

Vill du träffa någon att prata med personligen om du har problem med spel så finns vi på studenthälsan för dig.

Boka tid för samtal i vår webbtidbok (länk)