Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Grund- och avancerad utbildning - Cloned

Lunds universitet har ett av Sveriges bredaste utbud med utbildningar inom teknik, naturvetenskap, juridik, samhällsvetenskap, ekonomi, medicin, humaniora, teologi, konst, musik och teater. Vi erbjuder både program och fristående kurser på alla nivåer: grundnivå, avancerad nivå och doktorandnivå. Vi har också Skandinaviens bredaste utbildningsutbud på engelska.

Siffrorna gäller verksamhetsåret 2021 om inte annat anges.

Antal studenter

Studenter Antal
Individer, helår 46 000
Individer per termin 35 000
Helårsstudenter 29 000
 

Antal avlagda examina

Avlagda examina Antal
Generella grundnivå 2 870
Generella avancerad nivå 2 600
Yrkesexamina, grundnivå 750
Yrkesexamina, avancerad nivå 1 800
På doktorsnivå 400
 

Antal utbildningsprogram och kurser

Utbildningsprogram och kurser Antal
Utbildningsprogram, totalt 275
     – med examen på grundnivå 88
     – med examen på avancerad nivå 187
        – varav yrkesexamen på avancerad nivå 32
Fristående kurser 1 444
 

Andel internationella studenter

Internationella studenter Andel/antal
Internationella studenter, totalt 27 %
    – på masternivå 44 %
Utbytesstudenter, utresande 700
Utbytesstudenter, inresande 1 000
Övriga internationella studenter 9 970
 

Studenternas fördelning på utbildningsnivå

Utbildningsnivå Andel
Grundnivå, program  51 %
Grundnivå, fristående kurser 22 %
Avancerad nivå, program 25 %
Avancerad nivå, fristående kurser 2 %

Kontakt

Sektionen Student och utbildning

Camilla Jönsson
Systemförvaltare Ladok
camilla [dot] jonsson [at] stu [dot] lu [dot] se
+46 46 222 47 04

 

Finansieras av Europeiska unionen – NextGenerationEU

EU har inrättat ett tillfälligt återhämtningsinstrument, NextGenerationEU (NGEU). Satsningen ska bidra till att reparera de akuta ekonomiska och sociala skadorna till följd av pandemin. Det ska också bidra till att bygga ett EU som är mer miljövänligt, digitalt och resilient, samt bättre anpassat till nuvarande och kommande utmaningar.

En del av våra utbildningar har delfinansierats med medel från Faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF) som är en del av NGEU.

För mer detaljerad information om RRF hänvisar vi till regeringens återhämtningsplan:

Sveriges återhämtningsplan – regeringen.se

EU-flagga med intilliggande text: Finansieras av Europeiska unionen, NextGenerationEU.