Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Så går forskning till

Forskning är en systematisk process som syftar till att utveckla eller bidra till ny kunskap

 infographic infographic infographic infographic infographic

 infographic infographic infographic infographic infographic


 

Från idé till verklighet

texttext

Grundforskning

texttext

Från dialys och ultraljud till bluetooth och hövding

Kunskap och forskning ska komma samhället till nytta. Ett sätt är genom innovation – när forskningen leder fram till nya arbetssätt, metoder, processer, tjänster eller produkter som skapar värde. Det kan göra skillnad i människors liv, men också bidra till en hållbar utveckling och tillväxt.

En av de mest kända innovationerna från Lund är ultraljudsdiagnostiken som idag är en självklar undersökningsmetod på sjukhus världen över.

Andra exempel är den konstgjorda njuren, som lade grunden för det multinationella företaget Gambro (numera Baxter) och som underlättar livet för dialyspatienter över hela världen, samt Bluetooth-tekniken, som används i miljontals produkter varje dag.

Innovationer från Lunds universitet


Forskningsetik

Etiska frågeställningar och dilemman kan uppstå i all typ av forskning. Det kan handla om djurförsök, patientsäkerhet, eller hantering av personuppgifter. Vid Lunds universitet följer vi olika lagar och regelverk för att säkerställa att forskningen är motiverad, att skaderisker minimeras och att god forskningssed följs.

Forskning på människor

Blabla

Forskning på människor

Forskning på djur

Djurförsök används inom forskning för att ge oss kunskap som ännu inte går att uppnå på annat sätt. Kunskapen ger oss bättre diagnoser och behandlingar av många sjukdomar, samt ökar vår kunskap om levande organismers miljöer och egenskaper.

Forskning på djur

Forskningsfusk