Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskning på människor

Informerat samtycke

Hantering av personuppgifter

Du som deltar i ett forskningsprojekt ska kunna lita på att universitetet hanterar dina personuppgifter i enlighet med de lagar och regler som finns.

Det är tillåtet för forskare vid Lunds universitet att samla in och behandla personuppgifter som är nödvändiga för att forskningsprojekt ska kunna genomföras. Anledningen är att den rättsliga grunden för att hantera personuppgifter inom forskning nästan alltid är av allmänt intresse.

Om behandlingen rör känsliga personuppgifter (till exempel etniskt ursprung eller sexuell läggning) måste forskningen dessutom genomgå etisk prövning hos Etikprövningsmyndigheten.

Register och biobanker

Stora biobanker och datasamlingar som innehåller till exempel uppgifter om hälsa och sjukdomar i befolkningen är en ovärderlig källa till kunskap.

Klinisk forskning

blabla

Forskning på barn

Kulturstudier

Kontaktinformation

Har du frågor om Lunds universitets övergripande arbete inom forskningsetik, skriv till oss på forskningsetik [at] lu [dot] se.