Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Campusutveckling

Interiör från LUX, café och studieplatser. Foto.
Lunds universitets campus har byggnader i olika stilar från sent 1880-tal till 2000-tal. Interiör från LUX. Foto: Johan Persson

Arbetet med att utveckla Lunds universitets campus omfattar både att förvalta och utveckla vårt kulturarv, och att ständigt bereda för framtiden genom att erbjuda våra verksamheter den fysiska miljö som tjänar dem bäst.

Vision för universitetets campus

Universitetets campus ska stödja vår vision att vara ett universitet i världsklass som förstår, förklarar och förbättrar världen och människors villkor. Det sker bland annat genom strategiskt arbete med utformning av vår fysiska miljö och genom att erbjuda rätt funktioner till verksamheterna.

Campus ska vara attraktivt och förmedla universitets identitet, men också ha platser för social interaktion, trygghet, tillhörighet och erbjuda återhämtning och rekreation.

Campusplan

Campusplanen färdigställdes under 2012 och gäller fram till 2027. Den innehåller strategier för fortsatt utbyggnad och principer för nya universitetsbyggnader, för service och för bostäder.

Hit hör även nya och ombyggda platser och torg, gator, cykelvägar, parkeringsanläggningar, infrastruktursatsningar, rekreations- och parkområden samt strukturerande trädplanteringar.

Viktiga är inte minst universitetets kulturhistoriska miljöer – idag dubbelt värdefulla att lyfta fram, både för sin skönhet och som föredömliga exempel på hållbarhet över tid.

Lunds universitet har tagit fram campusplanen i samarbete med bland annat Akademiska Hus och Lunds Kommun.

Campusplanen (PDF 20 MB, ny flik)

Kontaktinformation

Madeleine Stjärne Starck
Projektledare Campusutvecklingskontoret
madeleine [dot] stjarne [at] bygg [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 30 10

Forum Medicum sett ovanifrån. Henning Larsens Architects.

Artiklar om campusutveckling

Aktuella utvecklingsprojekt

När samhället förändras, förändras även kraven på universitetet. Pandemin har haft stor påverkan på pedagogik, arbetssätt och användning av ny digital teknik. Det i sin tur ställer nya krav och förväntningar på den fysiska miljön.

Vi utvecklar också våra lärandemiljöer och arbetsmiljöer för utbildning och forskning utifrån ett hållbart förhållningssätt.

(LÄGG TILL: Något om vikten av tvärvetenskapliga arbetssätt)

Här presenterar vi några av våra aktuella campusutvecklingsprojekt:

Fler (samtliga?) aktuella utvecklingsprojekt hittar du på LU Byggnads webbplats (?):

[Länk: xxxxx]

Illustration på Forum Medicums exteriör ut mot Sölvegatan. Skiss: Henning Larsen

Forum Medicum

Yta: 21.000 m2 (12.000 m2 nytt och 9.000 m2 befintligt).
Plats: Bredvid BMC, Sölvegatan 19, Lund
Arkitekt: Henning Larsen Architects
Beräknas klart: Under 2023
Hållbarhet: Miljöbyggnad Guld
Mer information:
Medicinska fakultetens webbplats

Arkitektbild från Science Village

Science Village

Yta: xxxx
Plats: Brunnshög, Lund
Arkitekt: Fojab arkitekter
Beräknas klart: xxx
Hållbarhet: xxx
Mer information:
Science Village

Arkitektskiss, exteriör Konstnärliga fakulteten i Varvsstaden. Illustration.

Samlokalisering av Konstnärliga fakulteten

Yta: xxxx
Plats: Varvsstaden, Malmö
Arkitekt: Marge Arkitekter AB
Beräknas klart: 2027
Hållbarhet: xxx
Mer information:
Konstnärliga fakultetens webbplats

Campusutvecklingsrådet

Campusutvecklingsrådet deltar i framtagandet av campusutvecklingsplanen och slår fast dess riktlinjer. Rådet identifierar utvecklingsområden för campusutvecklingen och för dialog med viktiga externa samarbetspartner, samt bistår i omvärldsbevakning av campusutvecklingen vid andra universitet i Sverige och internationellt.

Campusutvecklingsrådets ledamöter – rektors rådgivande grupper

Campusutvecklingskontoret

Campusutvecklingskontoret arbetar för att Lunds universitet effektivt ska kunna utnyttja befintlig kunskap och erfarenhet när det gäller utveckling av campus. Kontoret sammanställer och tillgängliggör information från tidigare och pågående projekt inom universitetet, och från aktuell forskning inom området.

Campusutvecklingskontoret arbetar också i nära dialog med campusutvecklingsrådet, och utgör länken mellan enskilda fakulteters visioner och den helhetssyn som krävs för att skapa en attraktiv universitetsmiljö.

[Länk till vidare information om campusutvecklingskontoret – var??]