Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Hållbarhet

Person tittar till jordgubbsplantor. Foto: Josine Greidanus.

Lunds universitet ska förstå, förklara och bidra till att förbättra vår värld och människors villkor genom att visa vägen till ett hållbart samhälle.

Hållbarhetsfrågorna är komplexa och kräver tvärvetenskaplig forskning, utbildning och samverkan för att lösas. Vid universitet finns det därför idag flera utbildningar, nätverk och samarbeten kopplade till hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Utbildning

Våra utbildningar ger studenter perspektiv på hållbar utveckling utifrån flera olika ämnesområden. Genom grund- och avancerad utbildning, forskarutbildning och kompetensutveckling följer hållbarhetsperspektivet med våra studenter in i yrkeslivet.

Utbildning – hallbarhet.lu.se

Uppdragsutbildning

Forskning

Vi tar fram ny vetenskaplig kunskap som problematiserar och ökar förståelsen av hållbar utveckling. Tvärvetenskaplig, utmanings- och nyfikenhetsdriven forskning behövs för att vi ska kunna bygga upp ett nödvändigt kunskapsläge och lösa nuvarande och framtida hållbarhetsutmaningar.

Forskning – hallbarhet.lu.se

Samverkan över gränser

Vi arbetar aktivt för att skapa nya gemensamma mötesplatser och stärka de initiativ som redan finns inom hållbarhetsområdet mellan akademi och det övriga samhället.

Vill du samarbeta med oss eller söker du efter mer information om hur universitet arbetar med hållbarhetsfrågor? Då är du välkommen att kontakta Hållbarhetsforum som samordnar hållbarhetsfrågorna vid universitetet.

Hållbarhetsforum – hallbarhet.lu.se

Hållbarhet på universitetet

Vi ska upprätthålla en god, säker, trygg och tillgänglig arbetsmiljö samt vara en resurseffektiv verksamhet med minimerad klimat- och miljöpåverkan. Vi arbetar därför kontinuerligt och systematiskt med policyer och planer för att skapa en hållbar arbets- och studieplats. Det ska vara lätt för universitetets anställda och studenter att göra hållbara val under sin arbets- och studietid.

Hållbarhet på universitetet – hallbarhet.lu.se

Hållbarhetsstrategi och hållbarhetsplan

Universitetet har en långsiktig hållbarhetsstrategi, hållbarhetsplan och andra styrdokument som berör alla universitetets verksamheter, medarbetare och studenter.

Hållbarhetsstrategi och hållbarhetsplan – hallbarhet.lu.se

 

Kontaktinformation

Per Mickwitz
Vicerektor för forskning, hållbarhet och campusutveckling
per [dot] mickwitz [at] rektor [dot] lu [dot] se (per[dot]mickwitz[at]rektor[dot]lu[dot]se)
Telefon: 046-222 38 80

Clas Nilén
Miljöchef
claes [dot] nilen [at] bygg [dot] lu [dot] se (claes[dot]nilen[at]bygg[dot]lu[dot]se)
Telefon: 046-222 41 59

Jenny Hansson
Kommunikatör
Hållbarhetsforum
jenny [dot] hansson [at] cec [dot] lu [dot] se (jenny[dot]hansson[at]cec[dot]lu[dot]se)
Telefon: 046-222 75 19
Mobil: 0703-59 26 09