Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Erasmus+ stipendium för praktik

Genom att göra praktik utomlands skaffar du dig erfarenheter som ger din examen en unik profil. Om du ska praktisera i Europa kan du vara berättigad till Erasmus+ praktikstipendium.

Män och kvinnor samtalar kring en dator på en arbetsplats. Foto.
Lena Granfelt/imagebank.sweden.se

Kan jag göra praktik utomlands? 

Du som är student vid Lunds universitet och vill praktisera i Europa har möjlighet att ansöka om ett Erasmus+ praktikstipendium för 60–360 dagar (2–12 månader). 

Om du inte kan göra praktik utomlands under en längre period, kan det finnas en möjlighet att delta i så kallad blandad mobilitet. Blandad mobilitet innebär att du kombinerar en kortare fysisk praktikperiod med en virtuell del. Läs mer om blandad mobilitet under Fem möjligheter att göra praktik

Läs mer om behörighetskrav och hur du ansöker

Vad är Erasmus+ och vilka länder ingår?

Ta reda på mer om vad Erasmus+ är och förutsättningar för stipendiet.

Erasmus+ mobilitetsprogram verkar för ökad internationell rörlighet bland studenter, ökad öppenhet och för att akademiska studier och kvalifikationer ska kunna tillgodoräknas inom hela EU. Programmet ger studenter möjlighet att få stipendier för studier och praktik i Europa.

Läs mer om Erasmus+ mobilitetsprogram på Universitets- och högskolerådets hemsidor

Följande länder ingår i Erasmus+

Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Makedonien, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Serbien, Slovenien, Slovakien, Spanien, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern och Österrike.

Utöver dessa länder omfattas även följande områden:

Outermost Regions

Guadelope, Franska Guyana, Martinique, Mayotte och Saint Martin (Frankrike), Azorerna och Madeira (Portugal) och Kanarieöarna (Spanien).

Overseas Countries and Territories

Greenland (Danmark), Saint Barthélemy, French Polynesia, French Southern and Antarctic Lands, New Caledonia, Saint Pierre and Miquelon, Wallis and Futuna, (Frankrike), Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten (Nederländerna)
 

Notera att du inte kan göra praktik i Sverige eller i landet du bor i medan du studerar vid Lunds universitet (gäller även om du studerar på distans från ett annat land).

Villkor för stipendium

Du kan beviljas Erasmus+ stipendium (för studier och praktik) maximalt totalt 12 månader per utbildningsnivå (kandidat, magister, doktorand). 

Du måste bo i värdlandet under hela praktiken.


Månadsbelopp för 2022/2023

Stipendiet ska betraktas som ett bidrag till utgifter och andra omkostnader i samband med praktikperioden och är alltså inte heltäckande. Belopp beräknas utifrån praktikperiodens längd (antal månader och dagar) och värdland.

Månadsbelopp fastställs årligen av Universitets- och högskolerådet (UHR) och är samma för samtliga lärosäten i Sverige. För läsåret 2022/2023 är beloppen mellan €550 och €660/månad. ​​​​​​Månadsbeloppen är baserade på levnadskostnader i de olika länderna och delas in i två grupper:

Grupp 1 – länder med höga levnadskostnader: 660 €/månad: 
Danmark, Finland, Irland, Island, Liechtenstein, Luxemburg och Norge.

Grupp 2 – länder med medelhöga till låga levnadskostnader: 550 €/månad:
Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Frankrike, Grekland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Makedonien, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern och Österrike.

Outermost Regions och Overseas Countries and Territories följer månadsbeloppen för respektive land.

Efter utträdet ur EU ingår inte Storbritannien längre i Erasmussamarbetet. Men under den kommande perioden 2021–2027 har lärosäten möjlighet att bestämma över hur en del av stipendiemedlen ska disponeras.

Lunds universitet väljer att ge fortsatt möjlighet för studenter att söka Erasmus+ praktikstipendium för praktik i Storbritannien under läsåren 2021/2022 samt 2022/2023. Månadsbeloppet för läsåret 2022/2023 är 660 €/månad. 
 
För att praktisera i Storbritannien krävs ett så kallat sponsorskap, Certificate of Sponsorship, för att kunna ansöka om ett obligatoriskt visum. Det är en tidskrävande process, vilket är bra att ha i beräkningen när du planerar din praktik. Räkna med att stipendieansökan måste vara oss tillhanda senast 3 månader innan praktikstart.

Möjligheten till praktik inom Storbritannien omfattar även ”British Overseas Territories”:
Anguilla, Bermuda, British Virgin Islands, Cayman Islands, Falkland Islands, Montserrat, Pitcairn Islands, Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha, Turks and Caicos Islands.
 
Läs mer om mobilitet till Storbritannien på utbyten.se

Studenter som gör poänggivande praktik i Schweiz har möjlighet att söka det schweiziska stipendiet SEMP. 

SEMP-stipendiet kan inte att kombineras med studiemedel från CSN. Därför har Lunds universitet beslutat att ge studenter som gör praktik i Schweiz möjligheten att söka Erasmus+ stipendium för poänggivande praktik i Schweiz. Detta gäller i första hand under läsåren 2021/2022 och 2022/2023. Månadsbeloppet för läsåret 2022/2023 är 660 €/månad.

Läs mer om SEMP-stipendiet

Ansökningsperioder 2022/2023

Ansökningar tas emot under följande perioder:

10 augusti – 9 december 2022

16 januari – 2 juni 2023

Ansökan ska vara Externa relationer tillhanda senast en månad innan praktiken startar. Mobilitetsdagar som har infallit innan din ansökan är registrerad är inte stipendiegrundande. Du kan inte söka stipendiet retroaktivt. 

Du som vill göra praktik i anslutning till din examen måste ansöka medan du fortfarande är registrerad som heltidsstudent vid Lunds universitet och innan du tar ut din examen.

Så här ansöker du

Det tar tid att hitta en praktikplats och sätta ihop en ansökan om Erasmus+ praktikstipendium. Här hittar du en beskrivning av hur du går tillväga, steg för steg.

För att vara behörig att söka Erasmus+ praktikstipendium måste du:

 • Vara registrerad för heltidsstudier vid Lunds universitet vid ansökningstillfället.
 • Ha för avsikt att ta examen vid Lunds universitet.
 • Hitta en praktikplats som är relevant i förhållande till ditt studieområde. 
 • Praktikplatsen måste godkännas av din institution.

Notera att sökande av alla nationaliteter är behöriga att ansöka.

Du kan genomföra din praktik utomlands inom följande ramar:

 1. Som en del av en praktikkurs eller ditt examensarbete vid Lunds universitet.
 2. Som frivillig praktik som inte ingår i ditt studieprogram vid Lunds universitet innan du tar ut din examen. Praktiken måste fortfarande vara relevant i förhållande till dina studier.
 3. Som praktik i direkt anslutning till avslutade studier vid Lunds universitet. I detta fall är det viktigt att du ansöker innan du tar ut din examen och praktiken måste avslutas inom 12 månader efter avslutade studier.
 4. I kombination med utbytesstudier inom Erasmus+.
 5. Om du inte kan göra praktik utomlands under en längre period, kan det finnas en möjlighet att delta i så kallad blandad mobilitet. Blandad mobilitet innebär att du kombinerar en kortare fysisk vistelse, på mellan 5–30 dagar, med en virtuell del. Du kan endast få ett stipendium för den fysiska vistelsen, som måste vara mellan 5 och 30 dagar. Det finns inga tidsbegränsningar för den virtuella delen, men den ska vara på heltid. Stipendium utgår inte för den virtuella delen.

Du kan praktisera på ett företag, forskningsinstitut, laboratorium eller någon annan relevant organisation.

Om du gör du din praktik vid ett lärosäte är det viktigt att det klart och tydligt framgår att du praktiserar och inte studerar. Du får inte läsa kurser eller ta poäng vid värdlärosätet under din praktikperiod.

Här kan du börja med att leta efter annonser eller få tips om praktikplatser:

Ej godkända praktikplatser

Du kan inte beviljas Erasmus+ praktikstipendium vid denna typ av organisation:

 • EU-institutioner och andra organ – se fullständig lista över EU-institutioner
 • Organisationer som hanterar EU-program, till exempel nationella kontor för Erasmus+.
 • Lärosäten som huvudsakligen finansieras av EU-medel

 • Skapa ett konto i Erasmus+ databasen 
 • Fyll i en ansökan om praktikstipendium (traineeship)
 • Följ instruktionerna i Erasmus+ databasen om bilagor som ska laddas för att din ansökan ska bli komplett (Required actions). 
 • Skicka ett mail till erasmuspraktik [at] er [dot] lu [dot] se och meddela när du har slutfört steg 1–4 i Erasmus+ databasen.

Bilagor

 • Ditt Learning Agreement genereras när du har fyllt i ansökan. Det ska skrivas ut från Erasmus+ databasen, signeras av samtliga tre parter (dig själv, ansvarig vid Lunds universitet och mottagande organisation) och därefter laddas upp i Erasmus+ databasen.
 • I ett personligt brev (på engelska) ska du motivera varför du vill ansöka om stipendium. Här ska du också förklara den akademiska kopplingen mellan praktikplatsen och din utbildning, hur praktiken kommer att hjälpa dig att utveckla nya kunskaper och färdigheter samt hur praktiken kommer att bidra till att öka din anställningsbarhet (cirka 1 A4-sida).
 • Ditt CV ska innehålla kontaktuppgifter, information om utbildning, arbetslivserfarenhet och språkkunskaper.
 • Ett registreringsintyg, som du hämtar från Ladok, ska visa att du är heltidsstudent vid ansökningstillfället.

Du kan få ett extrabidrag på €50 om du väljer att resa till eller från din destination med tåg, buss eller samåka med bil. För att bidraget ska utgå måste hela resan i den ena riktningen ske med något av dessa färdmedel.

För att få bidrag för samåkning krävs att ni är minst två personer i bilen. Du styrker din bilresa genom att ladda upp kvitton för hyrbil, bensin, vägavgifter, broavgifter i Erasmus+ databasen. När du har kommit fram till destinationen skickar du ett mail till erasmuspraktik [at] er [dot] lu [dot] se, med kopia till din medresenär, för att bekräfta din ankomst.

Om du väljer att resa grönt får du även stipendium för en resdag. Väljer du att resa grönt i båda riktningarna, får du stipendium för två resdagar. Dessa dagar läggs till din totala praktikperiod.

Det extra bidraget om €50 vid grönt resande betalas endast ut en gång per mobilitet oavsett om du reser grönt i båda riktningarna.

Du kan ansöka om inkluderingsstöd om du:

 1. Har en permanent eller långvarig funktionsnedsättning, inklusive funktionsvariation, orsakad av fysisk eller psykisk ohälsa. Ett intyg krävs från samordnaren för pedagogiskt stöd vid Lunds universitet eller till exempel den kommun som står för stödet idag.
 2. Har barn, oavsett om barnet följer med på praktiken eller ej. Ett familjebevis krävs från Skatteverket som visar att du har barn. Det finns ingen ålderbegränsning för barnet.

Bidragets storlek

Tillhör du någon av de två kategorierna får du ett så kallat extrabidrag beroende på längden på praktikvistelsen:

 • 2–12 månader: €250/månad
 • 15–30 dagar: €150 (engångsbelopp)
 • 5–14 dagar: € 100 (engångsbelopp)

Utöver extrabidraget kan stipendiehandläggarna ansöka om inkluderingsstöd för faktiska kostnader för din räkning. Kontakta erasmuspraktik [at] er [dot] lu [dot] se om det är aktuellt.

För dig som har beviljats ett Erasmus+ praktikstipendium

Förberedelserna inför avresa är avgörande för hur din vistelse blir. Här kan du läsa på om de viktigaste sakerna som du behöver ha koll på.

 • Stipendiet betalas ut i två omgångar. Första delen, 70% av stipendiet, betalas ut i samband med att praktiken startar. Resterande belopp betalas ut efter avslutad praktikperiod.
 • Skulle praktiken avbrytas tidigare än avtalat slutdatum, blir du återbetalningsskyldig för hela eller en del av stipendiet.
 • Det är inte tillåtet att ta emot andra stipendier eller bidrag från EU eller Universitets- och högskolerådet (UHR) under samma period som du tar emot Erasmus+ praktikstipendium.

Läs mer om vad du behöver göra för att få den andra utbetalningen av stipendiet under "Efter praktikperioden"

Som Erasmuspraktikant måste du göra ett webbaserat språktest före praktiken i det huvudsakliga handledningsspråket under praktikperioden. En länk skickas automatiskt till dig när din ansökan är beviljad.

Vill du utveckla dina språkkunskaper i det språk som talas i praktiklandet, kan du få tillgång till en onlinespråkkurs före och under din utlandsvistelse. Det finns olika svårighetsnivåer och du får gå den kurs som passar dig bäst. Kontakta erasmuspraktik [at] er [dot] lu [dot] se om du vill delta.

Om du får ett sämre resultat än B2-nivån på ditt språktest (t.ex. B1, A1 eller A2) så får du automatiskt tillgång till en onlinespråkkurs i handledningspråket.

Ändringar som påverkar praktiken ska rapporteras omgående på blanketten ”LA - Changes During Mobility”. Blanketten kan laddas ner från Erasmus+ databasen. När du har fyllt i och signerat blanketten ska den laddas upp i Erasmus+ databasen.

Om du är tvungen att avbryta din praktikperiod måste du omgående ta kontakt med erasmuspraktik [at] er [dot] lu [dot] se

Avbryter du på grund av omständigheter som du inte kan råda över, kan du åberopa Force majeure. Erasmus+ stipendiehandläggarna hjälper dig med detta.

Du täcks av Kammarkollegiets studentförsäkring ”Student UT” dygnet runt under din praktikperiod.

Läs de fullständiga försäkringsvillkoren på kammarkollegiet.se

Försäkringsintyg

Försäkringsintyg laddas ner från Erasmus+ databasen.

Ta med det europeiska sjukförsäkringskortet (EU-kortet), som ger dig rätt till akut sjukvård när du vistas i ett annat EU/EES-land.

Läs mer och beställ EU-kortet på forsakringskassan.se

Lunds universitet erbjuder mängder av möjligheter att skaffa sig internationell erfarenhet. Instagramkanalen @lund_university_abroad drivs av studenter för studenter. Här kan du se vardagen för lundastudenter utomlands, delta i spännande tävlingar och lyssna på intervjuer med alumner och mycket mer. 
Varje vecka tar en student över flödet som gästgrammare och visar sin vardag utomlands.

Följ @lund_university_abroad

Du kan också bli gästgrammare...

...och inspirera andra studenter att göra praktik utomlands.

För mer information, kontakta lunduniversityabroad [at] er [dot] lu [dot] se

Efter praktikperioden

När du har avslutat din praktik finns det några saker du måste göra för att få den sista delen av stipendiet utbetalad.

Som Erasmuspraktikant ska du fylla i en deltagarrapport enligt krav från EU-kommissionen. En länk till utvärderingssystemet skickas automatiskt till dig efter praktiken.

Ladda ner blanketten ”Traineeship Certificate” från Erasmus+ databasen och be din praktikvärd att fylla i och signera den. Ladda därefter upp den i Erasmus+ databasen.

Skriv din reseberättelse i Lunds universitets reseberättelseportal. Din berättelse kan både inspirera och hjälpa framtida praktikanter. 

Skriv din reseberättelse i Lunds universitets reseberättelseportal

Kontaktinformation

Handläggare för Erasmuspraktik
Claire Chardet och Sofie Wallberg
erasmuspraktik [at] er [dot] lu [dot] se

Telefontid:
Mån–fre 11.00–12.00 
+46 46 222 01 36

Besöksadress:
Stora Algatan 4, Lund

Ansök om Erasmus+ praktikstipendium

10 augusti – 9 december 2022

16 januari – 2 juni 2023

Ansökningar tas endast emot under pågående ansökningsperioder. Skicka in din ansökan senast en månad innan praktiken startar. Du kan inte söka stipendiet retroaktivt.

Information relaterad till Covid-19-pandemin

Informera dig om situationen i värdlandet och eventuella regler för inresa. Läs även värduniversitetets information relaterad till Covid-19. Håll dig uppdaterad under planeringsfasen såväl som innan avresa.