Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Campusutveckling "raw"

Interiör från LUX, café och studieplatser. Foto.
Lunds universitets campus har byggnader från olika stilepoker från sent 1880-tal till 2000-tal. Interiör från LUX. Foto: Johan Persson

Arbetet med att utveckla Lunds universitets campus omfattar både att förvalta och utveckla vårt kulturarv, och att ständigt bereda för framtiden genom att erbjuda våra verksamheter bästa fysiska miljö.

Campus ska stödja Lunds universitets vision; ett universitet i världsklass som förstår, förklarar och förbättrar världen och människors villkor. Det sker genom strategiskt arbete med vår fysiska miljö och genom att erbjuda rätt funktioner och lokaler till våra verksamheter.

Campus ska vara attraktivt och förmedla universitetets identitet, med platser för social interaktion och möjlighet till återhämtning och rekreation – allt i en trygg och inkluderande miljö.
 

Campusplanen

Campusplanen färdigställdes under 2012 och gäller fram till 2027. Campusplanen, som fastställts av universitetsstyrelsen, är ett visionsdokument som beskriver den långsiktiga utvecklingen av universitetets möjliga geografiska utbredning i Lund. Under 2022 påbörjades arbetet med en ny campusutvecklingsplan, planen ska gälla 2025–2050.

Campusplanen (PDF 20 MB, ny flik)

Campusutvecklingskontoret arbetar för att Lunds universitet effektivt ska kunna utnyttja befintlig kunskap och erfarenhet när det gäller utveckling av campus.

Kontoret sammanställer och tillgängliggör information från tidigare och pågående projekt inom universitetet, och från aktuell forskning inom området.

Campusutvecklingskontoret arbetar också i nära dialog med campusutvecklingsrådet, och utgör länken mellan enskilda fakulteters visioner och den helhetssyn som krävs för att skapa en attraktiv universitetsmiljö.

 

Campusutvecklingsrådet deltar i framtagandet av campusutvecklingsplanen och slår fast dess riktlinjer. Rådet identifierar utvecklingsområden för campusutvecklingen och för dialog med viktiga externa samarbetspartner, samt bistår i omvärldsbevakning av campusutvecklingen vid andra universitet i Sverige och internationellt.

Campusutvecklingsrådets ledamöter – rektors rådgivande grupper

Kontaktinformation

Madeleine Stjärne Starck
Projektledare Campusutvecklingskontoret
madeleine [dot] stjarne [at] bygg [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 30 10


Aktuella projekt

När samhället förändras, förändras även universitetet. De senaste årens distansstudier och distansarbete har påskyndat utvecklingen av hur vi använder ny pedagogik, nya arbetssätt och ny digital teknik i undervisning och samarbeten. I utvecklingen av vårt campus möter vi ständigt nya frågeställningar, som i sin tur påverkar krav och förväntningar på hur vi utformar den fysiska miljön.

Vi utvecklar våra lärandemiljöer och arbetsmiljöer för utbildning och forskning utifrån ett hållbart och attraktivt förhållningssätt för alla våra campus. Lunds universitet finns idag etablerat i Lund, Malmö, Helsingborg och i Ljungbyhed (Trafikflyghögskolan).

Här presenterar vi några av våra aktuella utvecklingsprojekt på campus:

Fasad Forum Medicum, Lund. Skiss.
@ ???

Forum Medicum

På Forum Medicum samlas Health Science Centers och Biomedicinskt centrums forskning och utbildning i ett gemensamt hälsovetenskapligt och biomedicinskt kunskapscentrum.

Den nya byggnaden ger möjligheter till tvärvetenskapliga samarbetsformer mellan Medicinska fakultetens utbildningar i medicin, hälsa och vård och de tre forskningsområdena grundforskning, hälsovetenskaplig forskning och kliniknära forskning. Med en central placering på campus är Forum Medicum en mötesplats för fakultetens studenter, medarbetare och deras samarbetspartners. 

Fakta Forum Medicum

Drivkraft:: Skapa ett hälsovetenskapligt centrum där vård- och läkarutbildningarna samverkar
Yta: 6000 ombyggnad/ 15 000 nybyggnad
Plats: Sölvegatan 19, Lund
Arkitekt: Henning Larsen Architects/Sweco architects
Beräknas vara klart: 2023
Hållbarhet: Miljöbyggnad Guld

Mer information:
[Länk: Forum Medicums blogg]
[Länk: Se hur Forum Medicum växte fram]


 

Innertak, gammal varvsbyggnad. Foto.
Foto: xxx

Konstnärliga fakulteten

Nytt campus för de konstnärliga fakultetens verksamheter inom teater, musik och konst i den nya stadsdelen Varvsstaden i Malmö.  Genom utbildning och forskning utvecklas och skapas ny konstnärlig och pedagogisk kunskap för framtiden. Samlokaliseringen ska stärka och synliggöra fakultetens utbildning och forskning, utöka möjligheterna för samverkan med regionens konst-, kultur-och utbildningssektorer och bli en samlad nationell och internationell mötesplats för konst, teater och musik.

Fakta Konstnärliga fakulteten

Drivkraft: en nationell och internationell utbildning och mötesplats för konst, teater och musik
Yta: Nybyggnad/ombyggnad ca 19 000
Plats: Varvsstaden, Malmö
Arkitekt: Marge arkitekter
Beräknas klart: 2027
Hållbarhet: Miljöbyggnadscertifiering under utredning

Mer information:
 


 

Arkitektbild från Science Village
En av idéskisserna till hur delar av Science Village kan komma att se ut. Bild: Fojab.

Science Village

Nisl vel nisi vehicula euismod integer dapibus adipiscing inceptos cursus dictumst auctor feugiat? Placerat sociosqu netus condimentum sed ad, ornare platea! Class interdum vel phasellus morbi penatibus condimentum donec netus ultrices dis porttitor sem.

Elementum non class nec velit interdum felis enim magnis accumsan dis volutpat nostra.

Fakta Science Village

Yta: xxxx
Plats: Brunnshög, Lund
Arkitekt: Fojab arkitekter
Beräknas vara klart: xxx
Hållbarhet: xxx

Mer information:
Science Village-kontorets blogg


 

Fasadskiss Maskinhuset, Lund.
@Sweco arkitekter.

Maskinhuset

Maskinhuset är en av Lunds universitets byggnader med stort antal gäster – både nationella och internationella. Flera av institutionerna utför spetsforskning, däribland Motorlab, Robotlab och Avdelningen för industriell elektroteknik och automation – IEA – med likströmslaboratorium, ett nytt batterirum för litiumbatterier med mera.

Den nya byggnaden uppfyller dagens höga krav på den fysiska forskningsmiljön, till exempel när det gäller precisionsutrustning i verkstäder och laboratorier.

I Maskinhuset byggs också två stora salar – Teknodromen och Ångpannehallen – för undervisning utifrån ny pedagogik (Active Learning Classroom). Salarna blir en gemensam resurs för hela LTH.

 

Fakta Maskinhuset

Drivkraft: nya verksamhetsanpassade verkstäder och labblokaler för forskningsmiljö med precisionsutrustning och undervisning utifrån ny pedagogik.
Yta: ombyggnad ca 20 000 kvm/ nybyggnad 570 kvm
Plats: Lunds Tekniska Högskola, Lund

Arkitekt: 1963 Klas Anselm, ombyggnad 2023 Sweco arkitekter
Färdigställt: 2023
Hållbarhet Miljöbyggnad SilverCMU Byggnad på Brunnshög, Lund. Foto.
Foto: xxxx

Comparative Medicine Unit (CMU),  Brunnshög

Medicinska fakultetens nya byggnad, CMU-Centre for comparative Medicine., avsedd för medicinsk forskning in vivo i nära samarbete med MAX IV.

Byggnaden används för avel och framtagning av genetisk modifierade musmodeller samt till grund- och klinisk forskning.

Lokalerna erbjuder forskare möjligheten till ökat skydd av värdefulla djurmodeller och tillgång till moderna forskningslokaler.

 

Fakta CMU Brunnshög

Drivkraft: en State of the Art forskningsmiljö, attraktiv för internationell forskning, förstärkta djurskydd och en trevlig arbetsmiljö för personal.
Yta: Nybyggnation 3600 kvm
Plats: Brunnshög
Arkitekt: Fojab arkitekter
Färdigställt: 2022
Hållbarhet: Miljöbyggnad Guld

Mer information:

 


Skiss över tillbyggnad i Botaniska trädgården.
@White arkitekter

Palmhuset

Nya moderna verksamhetsanpassade lokaler och större växthus möter kulturhistoriska orangerier från 1860-talet. Kvarteret Botanicum är ett statligt byggnadsminne sedan 1974.

Växthusen uppfördes i vetenskapligt syfte, och producerar växtmaterial för forskare, studenter och allmänheten. En del individer är mycket gamla, sällsynta och värdefulla.

Ombyggnaden av växthuset ger en förhöjd takhöjd med tre meter och omfattar även de tekniska systemen, vilket kommer ge bättre förutsättningar för växterna och verksamheten.

Fakta Palmhuset

Drivkraft: Kvalitetssäkra sällsynt växtmaterial för fortsatt forskning, undervisning och förbättrad arbetsmiljö.
Yta: 250 kvm nybyggnad/850 kvm ombyggnad
Plats: Botaniska trädgården
Arkitekt: White arkitekter
Beräknas vara klart: tidigast 2025
Hållbarhet: Miljöbyggnadscertifiering är under utredning

Mer information:

Botans framtidsplaner – botan.lu.se

Nya tag i BotanKungshuset i Lundagård i höstfärger. Foto.
Foto: XX

Kungshuset

Kungshuset var Lunds universitets huvudbyggnad i närmare 200 år, från 1688 fram till 1882. Genom att universitetsledning med staber åter samlas i Kungshuset så knyter man an till historien, förstärker universitetsplatsen och universitetets identitet i staden.

Kungshuset byggdes ursprungligen 1584 och är idag placerat i Lundagård som är ett statligt byggnadsminne. Nu verksamhetsanpassas de särskilt skyddsvärda rum som ska användas av en nutida och framtida ledning och dess stab. 

Fakta Kungshuset

Drivkraft: Samlad universitetsledning för ett organisatoriskt starkt sammanhang och korta besluts- och samverkansvägar på en historisk viktig plats.  
Yta: Ombyggnad 1 500 kvm LOA
Plats: Kv Paradis
Arkitekt: Ombyggnad Tengbom
Beräknas vara klart: 2023
Hållbarhet: -

Mer information:

 Fasad Forum Medicum, Lund. Skiss.
Publicerbar bild i rätt format saknas.

Campus Paradis och centrum för samhällsvetenskap

Samhällsvetenskapliga fakulteten samlar, moderniserar, yt-effektiviserar, kompletterar och allra viktigast verksamhetsanpassar sina lokaler inom kvarteret Paradis. Fakulteten är idag utspridd med institutioner placerade långt ifrån varandra. Det råder brist på moderna studie- och utbildningsmiljöer med uppdaterad teknik och många av kvarterets lokaler har behov av att anpassas för bättre tillgänglighet. Campus Paradisprojektet avser att både åstadkomma ändamålsenliga lokaler och samla fakultetens institutioner inom kvarteret Paradis.

Genom en om- och nybyggnation i kvarterets norra del, kompletteras Campus Paradis med ett nytt centrum för samhällsvetenskap, Cesam.  Cesam ska tillgodose fakultetens behov av nya mötesplatser, moderna undervisnings- och studiemiljöer och ett modernt fackbibliotek med mera. Lokaliseringen sker i en av Lunds universitets kulturhistoriska miljöer och ställer höga krav på arkitektonisk utformning.

Fakta Campus Paradis och Cesam

Drivkraft: Ett samlat och verksamhetsanpassat samhällsvetenskapligt centrum för fakulteten.

Yta:
Skede 1: ca 10 200 kvm om- och nybyggnad (Hus G och Cesam)
Skede 2: ca 7 800 kvm ombyggnad (hus J, hus R och hus P)

Plats: Kv Paradis
Arkitekt:  jais landén krantz arkitekter
Beräknas vara klart:
Skede 1: Hus G, 2024, Cesam, preliminärt 2028
Skede 2: Hus J, preliminärt 2029, Hus R och hus P, preliminärt 2030
Hållbarhet: -
Mer information:
Campus Paradis – sam.lu.se


 

Universitetshuset
Foto: xxx

Universitetshuset

Universitetshuset, som är en byggnad med stort symboliskt värde för hela universitetet, renoveras för att så småningom återigen kunna stå öppet för studenter, medarbetare, besökare och lundabor. Byggnaden invigdes år 1882 som Lunds universitets huvudbyggnad och är statligt byggnadsminne.

Huset ska genomgå en omfattande renovering för att bland annat förbättra arbetsmiljö och tillgänglighet. Funktioner som ska finnas i byggnaden, utöver arbetsplatser och ceremoniella lokaler, är en universitetsgemensam reception, flexibla lokaler för undervisning och seminarier, samt studieplatser.

Målet är att huset ska vara en öppen och välkomnande byggnad som fortsatt kan vara plats för universitetets ceremonier och möten.

Fakta om projektet

Drivkraft: Långsiktig renovering med bevarande av universitetshusets kulturhistoriska karaktär så att den unika miljön kan komma fler till del och fortsatt vara plats för universitets högtider.

Yta: Ombyggnad ca 4 600 kvm
Plats: Lundagård  
Arkitekt: Helgo Zettervall, renovering; arkitekt under upphandling
Beräknas vara klart: Prel 2028
Hållbarhet: -
Mer information: