Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Erasmus+ International Credit Mobility - test

Varje år får ett mindre antal studenter vid Lunds universitet möjlighet att studera vid ett av våra partneruniversitet utanför Europa genom EU-programmet Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet (ICM).

Bild med bildtext? Ett utbyte utanför Europa är ett utmärkt sätt att vidga dina vyer och utveckla din interkulturella kompetens.

Kontaktinformation

Mobilitetssamordnare
icm [at] er [dot] lu [dot] se

Om stipendiet

Du som studerar vid Lunds universitet på grundnivå eller avancerad nivå kan ha möjlighet att söka en utbytesplats utanför Europa med ICM-finansiering. Notera att det enbart finns ett fåtal utbytesplatser med ICM-finansiering varje läsår.

ICM-stipendiet består av två delar – stipendium och resebidrag – som är avsedda att bidra till extrakostnader för din vistelse utomlands (t.ex. flyg, visumkostnader, boende etc.). Notera att det inte kan täcka alla kostnader i samband med utbytet.

För utbyten under läsåret 2022/2023 finns det ICM-finansiering för utbyten vid följande universitet, för studenter från följande fakulteter:

 • Hebrew University of Jerusalem | Humanistiska och teologiska fakulteterna, Samhällsvetenskapliga fakulteten
 • Betlehem University | Humanistiska och teologiska fakulteterna
 • Stellenbosch University | Ekonomihögskolan, Ekonomisk–historiska institutionen 
 • Universidad Nacional de Costa Rica | Ekonomihögskolan, Ekonomisk–historiska institutionen

  För att vara behörig att ansöka om ICM-stipendium måste du uppfylla följande villkor:

  • Du får inte ha varit på Erasmusutbyte längre än ett år per studienivå (grundnivå och avancerad nivå räknas separat) inklusive perioden ansökan avser.
  • Du måste ha bedrivit heltidsstudier vid Lunds universitet i minst ett år vid tidpunkten för din avresa.
  • Du måste ha blivit nominerad till Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet genom Lunds universitet.
  • Du måste vara antagen för studier vid värduniversitetet (antagningsbesked).
  • Du måste ha fått löfte om fullt tillgodoräknande vid Lunds universitet av dina mobilitetsstudier (i enlighet med aktuellt så kallad "Learning Agreement").
  • Dina mobilitetsstudier måste sträcka sig över minst tre månader och högst ett år. Om din studietid ändras till att bli kortare än tre månader måste du betala tillbaka bidraget.
  • Du får inte ta emot något annat bidrag eller annan finansiering från något EU-organ eller UHR under mobilitetsperioden.
  • Du måste bo i värdlandet under mobilitetsperioden (distansundervisning accepteras inte).

  Du söker tillgängliga utbytesplatser via din fakultets utlysningar för utbytesstudier.