Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Erasmus+ stipendium för studier

Med Erasmus+ stipendium för studier kan du som är student vid Lunds universitet läsa vid ett annat europeiskt lärosäte under 2–12 månader utan att betala någon studieavgift till värduniversitetet. Lunds universitet har avtal med cirka 400 universitet och högskolor i Europa.

Ansökan för utbyten våren 2023 är öppen

Om stipendiet

Du som av din fakultet har blivit nominerad till utbytesstudier vid ett universitet inom Europa har möjlighet att söka ett Erasmus+ stipendium. Du kan göra din stipendieansökan när Erasmusdatabasen är öppen för din utbytesperiod.

Ansökningsperioden för utbyten under vårterminen öppnar i november och stänger i slutet av vårterminen.

Ansökningsperioden för utbyten under höstterminen öppnar i maj och stänger i slutet av höstterminen.

Du måste skicka in din ansökan i Erasmusdatabasen innan utbytesperioden påbörjas. Mobilitetsdagar som har infallit innan din ansökan är inskickad är inte stipendiegrundande. 

Du kan alltså inte söka stipendiet retroaktivt.

Ansökningar som inkommit under sommaren behandlas i mitten av augusti. Du får ett besked via e-post när handläggningen påbörjas.

För att vara behörig att söka stipendiet måste du

 • vara inskriven vid Lunds universitet
 • vara nominerad för Erasmus+ utbyte via Lunds universitet
 • av Lunds universitet vara lovad fullt erkännande av studierna vid värduniversitetet vid hemkomsten
 • studera på heltid under minst 60 och högst 360 dagar. EU-kommissionen räknar 30 dagar per månad. Om du avbryter din studieperiod, så att den blir kortare än 60 dagar blir du återbetalningsskyldig för stipendiet. 
 • bo i värdlandet under hela studieperioden (gäller även för utbytesstudier i Danmark).
   

Du får däremot inte:

 • tidigare ha varit på Erasmus/Erasmus+ studier eller praktik i mer än sammanlagt 12 månader* på samma studienivå (kandidat-, master- respektive forskarutbildning räknas separat), inklusive den studieperiod du söker stipendium för
 • betala studieavgifter till värduniversitetet
 • ta emot stipendium eller liknande från något annat EU-organ eller ta emot Crafoordska stiftelsens resestipendium för samma utbytesperiod.

* Studenter som läser så kallade one-cycle programmes (läkar-/arkitekt-/ingenjörsutbildningar) har möjlighet att åka på upp till 24 månaders Erasmusutbyte under sin utbildning.

Följande länder ingår i Erasmus+:

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Cypern
 • Danmark
 • Estland
 • Finland
 • Frankrike
 • Grekland
 • Irland
 • Island
 • Italien
 • Kroatien
 • Lettland
 • Liechtenstein
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Makedonien
 • Malta
 • Nederländerna
 • Norge
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Serbien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Spanien
 • Tjeckien
 • Turkiet
 • Tyskland
 • Ungern
 • Österrike

 

Utbytesstudier i Storbritannien

Du som är Lundastudent och har beviljats en utbytesplats i Storbritannien under vårterminen 2023 eller hela läsåret 2022/2023 har också möjlighet att söka Erasmus+ stipendium. Ansökan för studier under vårterminen 2023 är nu öppen.

Det kommer att finnas möjlighet att ansöka om Erasmus+ stipendium även för läsåret 2023/2024. Om stipendium kan tilldelas för hela den sökta perioden beslutas i maj. Informationen på denna sida uppdateras löpande. Ansökan för studier under höstterminen 2023 öppnar i slutet av maj.

Stipendiebeloppet för studier i Storbritannien är 510 €/månad.

Aktuellt om Brexit – utbyten.se
 

Utbytesstudier i Schweiz

Du som är Lundastudent och har beviljats en utbytesplats i Schweiz under vårterminen 2023 eller hela läsåret 2022/2023 har också möjlighet att söka Erasmus+ stipendium. Ansökan för studier under vårterminen 2023 är nu öppen.

Det kommer att finnas möjlighet att ansöka om Erasmus+ stipendium även för läsåret 2023/2024. Om stipendium kan tilldelas för hela den sökta perioden beslutas i maj. Informationen på denna sida uppdateras löpande. Ansökan för studier under höstterminen 2023 öppnar i slutet av maj.

Stipendiebeloppet för studier i Schweiz är 510 €/månad.
 

Stipendiet är ett bidrag som ska täcka merkostnader i samband med utlandsvistelsen. Stipendiebeloppet beräknas per dag och varierar beroende på vilket land man åker till.

För läsåret 2022/23 gäller följande stipendiebeloppet för studier:

Länder med höga levnadskostnader (Grupp 1)

 • Danmark
 • Finland
 • Irland
 • Island
 • Liechtenstein
 • Luxemburg
 • Norge

510 €/månad (30 dagar)
17 €/dag
 

Länder med medelhöga levnadskostnader (Grupp 2)

 • Belgien
 • Cypern
 • Frankrike
 • Grekland
 • Italien
 • Malta
 • Nederländerna
 • Portugal
 • Spanien
 • Tyskland
 • Österrike

460 €/månad (30 dagar)
15,3 €/dag
 

Länder med låga levnadskostnader (Grupp 3)

 • Bulgarien
 • Estland
 • Kroatien
 • Lettland
 • Litauen
 • Makedonien
 • Polen
 • Rumänien
 • Serbien
 • Slovakien
 • Slovenien
 • Tjeckien
 • Turkiet
 • Ungern.

460 €/månad (30 dagar)
15,3 €/dag

Du kan ansöka om Erasmusstipendium för utbyte som varar 60–360 dagar.


Typen av utbytesstudier avgör om du kan söka stipendiet

Utbytesstudierna – som formellt kallas mobilitet – kan genomföras på olika sätt. Vilka alternativ som erbjuds bestäms av det universitet som du ska studera vid.

Erasmus+ utbytesstipendium omfattar bara vissa former av mobilitet. Här hittar du EU-kommissionens definitioner av de olika mobilitetsformerna, och mer information om vilka av dem som du kan söka stipendium för:

Definition: Utbytesstudierna sker fysiskt på plats i värdlandet under minst 60 dagar.

Ansökan: Om du ska delta i fysisk mobilitet ska du söka Erasmus+ stipendium för hela utbytesperioden.

Du är också berättigad till stipendium om du är i värdlandet och undervisning som skulle varit fysisk blir virtuell, till exempel på grund av covid-19.
 

Definition: Utbytesstudierna kombinerar fysisk och virtuell mobilitet, och sker

 • delvis fysiskt på plats i värdlandet
 • delvis virtuellt

Ansökan: Om du ska delta i blandad mobilitet kan du bara få Erasmus+ stipendium för den del av utbytet som du genomför fysiskt på plats i värdlandet.

Observera: När den fysiska mobiliteten övergår till planerad virtuell mobilitet är du alltså inte berättigad till stipendium, även om du väljer att befinna dig i värdlandet för att genomföra den virtuella delen av utbytet.
 

Definition: Utbytesstudierna sker virtuellt.

Ansökan: Om du ska delta i virtuell mobilitet ska du inte söka Erasmus+ utbytesstipendium.
 

Så ansöker du

Innan du börjar med ansökan ska du noga läsa igenom allt under "Behörighet och villkor", "Om du beviljas utbytesstipendium" och "Efter utbytesperioden" här på sidan. I och med att du ansöker om Erasmus+ stipendium lovar du att uppfylla alla punkterna som nämns i texterna där. Om du tar emot stipendiet utan att punkterna uppfylls, riskerar du att bli återbetalningsskyldig.

Gör sedan din ansökan, steg för steg:

 1. Registrera dig i Erasmusdatabasen och gå till ansökan om Erasmus+ stipendium för studier.
   
 2. Välj "Application for Studies" i rutan "Make a new application" och registrera din ansökan.
   
 3. Var noga med att ange studietiden korrekt (ej vistelsetid). Kontrollera terminstider på värduniversitetets webbsida eller med din internationella koordinator om du är osäker. Det startdatum som ska anges är den första dag som du beräknas vara på plats av akademiska skäl (till exempel officiell kursstart eller välkomstdag/vecka). Det slutdatum som ska anges är den sista dagen som du beräknas vara närvarande på grund av akademiska skäl (till exempel sluttentamen eller sista kursdag). I ansökan väljer du ”Blended” under ”Type of mobility” och anger datumen både för den fysiska mobiliteten och för den virtuella mobiliteten
 4. När du i ansökningsprocessen fått fram ditt Grant Agreement (GA), ska du
  • skriva ut dokumentet
  • skriva under
  • ladda upp det underskrivna avtalet igen i databasen. Därefter signerar vi det, och det är först då som din ansökan är beviljad.
    
 5. Du som ska söka extrabidrag (se nedan) gör det här (eller är det ett tidigare steg??
   
 6. Observera: Du som ska på utbyte till Danmark ska ladda upp ditt hyreskontrakt i Erasmusdatabasen (under "Other documents") vid ansökningstillfället.
   

Extra bidrag som du kan söka

Du kan få ett extra bidrag på €50 om du väljer att resa minst halva sträckan - jfr praktiksidan! till eller från din destination med tåg eller buss, alternativt samåka med bil. Du ansöker om detta tillägg samtidigt som du fyller i din ansökan om Erasmus+ stipendium genom att välja ”Yes” vid alternativet ”Green Mobility”. 

Du styrker grönt resande genom att ladda upp kopior på biljetterna i Erasmusdatabasen.

För att få bidrag för samåkning krävs att ni är minst två personer i bilen. Du styrker din bilresa genom att ladda upp kvitton för hyrbil, drivmedel, vägavgifter, broavgifter etc i Erasmusdatabasen. När du kommit fram till destinationen skickar du ett mejl till erasmusstudier [at] er [dot] lu [dot] se, med kopia till din medresenär, för att bekräfta din ankomst.

Om du väljer att resa grönt får du även stipendium för en resdag. Väljer du att resa grönt i båda riktningarna får du stipendium för två resdagar. Dessa dagar läggs till din totala studieperiod.

Observera att biljetter ska laddas upp senast 30 dagar efter utbytesperiodens slut. Kvitton som inkommer senare behandlas inte.

Det extra bidraget om 50 vid grönt resande betalas endast ut en gång per utbytesperiod oavsett om du reser grönt i båda riktningarna.

 

För dig som behöver pedagogiskt stöd eller särskilda anpassningar under dina utlandsstudier finns det möjlighet att söka extra bidrag. Det finns två typer av bidrag, Top-up och inkluderingsstöd.
 


Top-up

Studenter som har någon form av funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om Top-up. Det gäller om du behöver

 • anteckningsstöd
 • anpassat undervisningsmaterial
 • förlängd tentamenstid

eller liknande.

Bidraget är 250 euro extra per månad utöver den ordinarie stipendiesumman. 

70 procent av detta bidrag betalas ut tillsammans med första utbetalningen av stipendiet och resterande del vid den andra utbetalningen.

Beloppet beräknas per dag (8,33 euro/dag), vilket betyder att det kan komma att justeras om din mobilitet pågår kortare eller längre tid än planerat.

Du behöver inte spara kvitton/underlag.

Har du inte tidigare varit i kontakt med Pedagogiskt stöd och har behov av anpassningar ska du kontakta dem för konsultation. 

Läs mer på Pedagogiskt stöds webbsida
 

Så söker du Top-up:

När du ansöker om Erasmusstipendiet i Erasmusdatabasen väljer du samtidigt ”Yes” vid alternativet ”Fewer Opportunities”. 

Du kommer att få ett mail från Erasmusdatabasen, där du ombeds att signera ditt Grant Agreement, du ska då också ladda upp ditt intyg från Nais i Erasmusdatabasen under ”Verify Fewer Opportunities”.

Du behöver inte motivera din ansökan om Top-up, det räcker att du laddar upp intyget från Nais. 


Inkluderingsstöd för faktiska kostnader

Detta bidrag kan du söka utöver Top-up-bidraget. Det är avsett att täcka större kostnader som kan uppstå för dig eller värduniversitetet under din utlandsvistelse, till exempel

 • särskilda transporter
 • anpassat boende
 • assistent/medföljare
 • vård eller liknande i värdlandet.
   

Så söker du inkluderingsstöd:

Kontakta din samordnare på avdelningen Pedagogiskt stöd i god tid för att ansöka om detta bidrag. Observera att ansökan om inkluderingsstöd skall vara färdigställd innan mobiliteten påbörjas. Man kan inte söka detta bidrag retroaktivt.

Kontakta värduniversitetet för att klargöra vilka kostnader det kan röra sig om. Kontaktuppgifter får du av det internationella kontoret på din fakultet.

Pedagogiskt stöd skickar din ansökan till stipendiehandläggarna, som lämnar ansökan vidare till Universitets- och Högskolerådet (UHR). Det är UHR som gör bedömningen och beslutar vilka kostnader som kan ersättas.

Inkluderingsstödet betalas ut efter avslutad mobilitet. 

Värduniversitetet kan fakturera Lunds universitet för kostnader som har uppstått under ditt utbyte. Kontakta stipendiehandläggarna för faktureringsuppgifter via erasmusstudier [at] er [dot] lu [dot] se
 
För att kostnader som du själv har stått för ska kunna ersättas måste du spara alla kvitton. Dessa ska laddas upp i Erasmusdatabasen (under fliken "Other documents") när utbytesperioden är avslutad. 
 
Observera att det är UHR som gör bedömningen och beslutar vilka kostnader som kan ersättas.Stipendietillägg

Om du åker på utbyte och har minderåriga barn kan du ansöka om ett stipendietillägg på 250 Euro extra per månad utöver den ordinarie stipendiesumman. Beloppet beräknas per dag (8,33 euro/dag), vilket betyder att det kan komma att justeras om ditt utbyte pågår kortare eller längre tid än planerat.

Tilläggets storlek är densamma oavsett antalet barn och oavsett om de följer med på utbytet eller inte. Du behöver inte spara kvitton/underlag för att få tillägget.
 
Du ansöker om tillägget samtidigt som du fyller i din ansökan om Erasmus+ stipendium genom att välja "Yes" vid alternativet ”Children”. Du styrker ditt föräldraskap genom att ladda upp ett så kallat familjebevis i Erasmusdatabasen under "Verify Children". Familjebeviset beställs från Skatteverket och levereras med post till förälderns folkbokföringsadress. Du behöver inte få det bevittnat innan du laddar upp det. Observera att inga andra intyg än familjebeviset accepteras.
 
Du får 70 procent av tillägget vid första stipendieutbetalningen. Resterande 30 procent betalas ut tillsammans med andra utbetalningen. Tänk på att beloppet justeras om din utbytesperiod förändras.

Inkluderingsstöd

Utöver ovanstående tillägg kan stipendiehandläggarna ansöka om inkluderingsstöd för faktiska kostnader för din räkning under förutsättning att barnet/barnen följer med. Inkluderingsstöd kan sökas för kostnader som överstiger stipendietillägget (250 euro/månad), exempelvis fördyrat boende och barnomsorg.

Kontakta stipendiehandläggarna i god tid för att ansöka om inkluderingsstöd.

Observera att ansökan ska vara färdigställd innan mobiliteten påbörjas. Du kan inte söka detta bidrag retroaktivt.

Stipendiehandläggarna når du på erasmusstudier [at] er [dot] lu [dot] se

Det är Universitet- och högskolerådet (UHR) som gör bedömningen och beslutar vilka kostnader som kan ersättas.
Inkluderingsstödet utbetalas efter utbytesperiodens slut mot uppvisande av kvitton. Dessa ska laddas upp i Erasmusdatabasen under fliken "Other documents".

Om du beviljas utbytesstipendium

Förberedelserna inför avresan är avgörande för hur din vistelse blir. Här kan du läsa på om de viktigaste sakerna som du behöver ha koll på och vad som krävs av dig som stipendiat.

Samtliga Erasmusstudenter ska göra ett språktest innan avresa.

Om du ska delta i fysisk eller blandad mobilitet (se EU-kommissionens definition ovan) kommer språktestet att skickas via e-post till dig när din stipendieansökan är behandlad. Tänk på att titta i mappen för skräppost, då dessa utskick ibland hamnar där.

Om du ska delta i virtuell mobilitet (se EU-kommissionens definition ovan) skickar du ett mejl till erasmusstudier [at] er [dot] lu [dot] se. Mejlet ska innehålla följande information:

 • namn
 • personnummer (ÅÅ-MM-DD)
 • studieperiod
 • e-postadress samt
 • undervisningsspråk.

Språktestet skickas via e-post till dig.

Erasmusprogrammet erbjuder digitala språkkurser i anslutning till språktestet. Dessa språkkurser är kostnadsfria och frivilliga.

Om du väljer att gå en privat språkkurs i värdlandet eller en språkkurs som ditt värduniversitet anordnar, kan du vara berättigad att ansöka om stipendium för språkkursen. Förutsättningen är att språkkursen ligger i anslutning till början av din utbytesperiod och är fysisk (det vill säga, inte ges digitalt).
 
Notera att du inte kan:

 • byta ut ämnesstudier mot språkstudier. Ditt Learning Agreement ska alltid omfatta ämnesstudier på heltid (1,5 ECTS/vecka) och du läser alltså språkkursen vid sidan om.
 • räkna in språkkursen i studietiden när du ansöker om Erasmus+ stipendium för studier. Du ska endast ange tiden för ämnesstudier i din ansökan. 

När språkkursen är avslutad laddar du upp ditt kursintyg i Erasmusdatabasen under "Other documents". På så sätt kan du redovisa tiden för språkkursen.
 
Utbetalning av extra stipendium för språkkurs sker vid andra utbetalningen av Erasmusstipendiet.

Ett Learning Agreement är....

Ditt Learning Agreement ska vara klart innan utbytesperioden påbörjas. Dokumentet måste signeras av dig, Lunds universitet och värduniversitetet. Kontakta din koordinator vid Lunds universitet för information.

Heltidsstudier innebär 1,5 ECTS per vecka. Detta betyder att om du till exempel studerar 10 veckor, måste ditt Learning Agreement innehålla 15 ECTS. Hur poängen är fördelade veckovis spelar ingen roll för stipendiet. Det viktiga är att den totala poängen stämmer överens med din studieperiod.

Stipendiebeloppet betalas ut i svenska kronor, i två omgångar:

Den första utbetalningen motsvarar cirka 70 procent av det beräknade totala stipendiebeloppet. För att få denna utbetalning måste du ha

 • gjort det språktest som krävs för Erasmus+ studenter samt
 • signerat och laddat upp ditt Grant Agreement i Erasmusdatabasen.

Den andra utbetalningen, på cirka 30 procent, får du efter avslutad utbytesperiod, när du har

 • laddat upp blanketten ”Confirmation of Study Period” i Erasmusdatabasen. Blanketten ska vara underskriven och stämplad av värduniversitetet. Du hittar den under ”Confirm mobility” i Erasmusdatabasen.

 • besvarat en obligatorisk enkät från Erasmus+. Enkäten skickas ut via e-post.

   

Notera att den totala stipendiesumman beräknas först när du har avslutat dina studier och laddat upp blanketten "Confirmation of Study Period" i Erasmusdatabasen. Blev din studieperiod längre eller kortare än planerat räknas stipendiet om och den totala stipendiesumman justeras vid den andra utbetalningen.

Du som åker på utbyte under höstterminen kommer att få din första utbetalning tidigast i början av september. Du som åker på utbyte under vårterminen kommer att få din första utbetalning tidigast i början av januari

Tänk på att du behöver ha god framförhållning för att få dina pengar i tid. Det tar minst tre veckor från det att du skickat in underlagen ovan innan utbetalningen sker till ditt bankkonto.  Utbetalningen kan i undantagsfall komma att dröja ytterligare om Lunds universitet inte får EU-medel från Universitets- och högskolerådet – UHR – i tid.

Ändring av mobilitetsform eller utbytesperiod

Om det sker förändringar i utbytets form eller start-/slutdatum justeras mer än en månad är du skyldig att omedelbart meddela erasmusstudier [at] er [dot] lu [dot] se och din koordinator.

Studieavbrott

Blir du tvungen att avbryta dina utbytesstudier i förtid ska du genast kontakta din koordinator och stipendiehandläggarna på erasmusstudier [at] er [dot] lu [dot] se.

Avbryter du på grund av omständigheter som du inte kan råda över, kan du åberopa Force Majeure. Du kan få hjälp med detta av stipendiehandläggarna.

Student UT

Om du ska delta i fysisk mobilitet (se definition ovan) omfattas du av Kammarkollegiets försäkring Student UT. Läs mer om försäkringen:

Försäkring när du är utomlands

Fullständiga villkor för Student UT – kammarkollegiet.se

Om du ska delta i virtuell mobilitet (se EU-kommissionens definition här på sidan) omfattas du inte av Student UT, och du måste därför teckna en egen försäkring. 

Har du frågor som gäller försäkringar, kontakta universitetets studentförsäkringsrådgivare: studentinsurance [at] er [dot] lu [dot] se

Europeiska sjukförsäkringskortet

Ta med det europeiska sjukförsäkringskortet (EU-kortet), som ger dig rätt till akut sjukvård när du vistas i ett annat EU/EES-land. Läs mer och beställ EU-kortet från Försäkringskassan:

Resa utomlands – forsakringskassan.se

Instagramkanalen @lund_university_abroad drivs av studenter för studenter. Varje vecka tar en ny Lundastudent, som är på utbyte eller praktik utomlands, över flödet och visar sin vardag under utlandsvistelsen.

Vill du också bli gästgrammare och inspirera andra studenter att genomföra studler eller praktik utomlands?

Kontakta lunduniversityabroad [at] er [dot] lu [dot] se

 

Efter utbytesperioden

När du har avslutat ditt utbyte finns det några saker du måste göra för att uppfylla dina åtaganden och få den sista delen av stipendiet utbetald.

Du behöver ladda upp blanketten "Confirmation of Study Period" i Erasmusdatabasen.

 1. sdf
 2. sdf
 3. dsf

Observera att blanketten ska vara underskriven och stämplad av värduniversitetet.

Du hittar blanketten i Erasmusdatabasen under "Confirm mobility".

 

Förslag: stegvis instruktion

Efter att du avslutat dina utbytesstudier behöver du besvara en obligatorisk enkät från Erasmus+. Enkäten skickas till din e-postadress.

 

 

Kontaktinformation

Externa relationer
erasmusstudier [at] er [dot] lu [dot] se

Postadress:
Lunds universitet
Sektionen Externa relationer
"Erasmusstudier"
Box 117
221 00 Lund