Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Erasmus+ stipendium för studier - test

Om stipendiet

Text, generell

Om du nominerats för utbytesstudier i Europa har du möjlighet att söka Erasmus+ stipendium för utbytesstudier.

(Ev hänvisa till den övergripande utbytesstudier-sidan?)

Ta upp om de olika mobilitetsformerna

Ansökningsperioden för hösten 2022 öppnar den 3 juni.

Ansökan ska vara Externa relationer tillhanda senast en månad innan utbytet startar. Mobilitetsdagar som har infallit innan din ansökan är registrerad är inte stipendiegrundande.

Du kan inte söka stipendiet retroaktivt.

För att vara behörig/berättigad att söka Erasmus+ utbytesstipendium måste du

 

Följande länder ingår i Erasmus+:

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Cypern
 • Danmark
 • Estlan
 • Finland
 • Frankrike
 • Grekland
 • Irland
 • Island
 • Italien
 • Kroatien
 • Lettland
 • Liechtenstein
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Makedonien
 • Malta
 • Nederländerna
 • Norge
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Serbien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Spanie
 • Tjeckien
 • Turkiet
 • Tyskland
 • Ungern
 • Österrike

Även du som har nominerats till utbytesstudier i Storbritannien eller Schweiz kan söka Erasmus+ utbytesstipendium:

Utbytesstudier i Storbritannien

Om du har beviljats en utbytesplats i Storbritannien under höstterminen 2022 eller läsåret 2022/2023 kan du söka stipendiet.
Stipendiebeloppet för studier i Storbritannien är 510 €/månad.

Läs mer om Brexit på Universitets- och högskolerådets webbplats:

Aktuellt om Brexit – utbyten.se

Utbytesstudier i Schweiz

Om du har beviljats en utbtytesplats i Schweiz har du möjlighet att söka Erasmus+ stipendium för studier under vårterminen 2022 samt läsåret 2022/2023. Stipendiebeloppet för studier i Schweiz är 510 €/månad.

Observera: Om denna möjlighet kommer att finnas kvar efter läsåret 2022/23 är ännu inte beslutat. Informationen på denna sida uppdateras löpande.

Stipendiet är ett bidrag som ska täcka merkostnader i samband med utlandsvistelsen. Stipendiebeloppet beräknas per dag och varierar beroende på vilket land man åker till. För läsåret 2022/23 gäller följande stipendiebeloppet för studier:

Länder med höga levnadskostnader

 • Danmark
 • Finland
 • Irland
 • Island
 • Liechtenstein
 • Luxemburg
 • Norge

510 €/(30 dagar 17 €/dag)

Länder med medelhöga levnadskostnader

 • Belgien
 • Cypern
 • Frankrike
 • Grekland
 • Italien
 • Malta
 • Nederländerna
 • Portugal
 • Spanien
 • Tyskland
 • Österrike.

460 €/månad 30 dagar) 15,3 €/dag

Länder med låga levnadskostnader

 • Bulgarien
 • Estland
 • Kroatien
 • Lettland
 • Litauen
 • Makedonien
 • Polen
 • Rumänien
 • Serbien
 • Slovakien
 • Slovenien
 • Tjeckien
 • Turkiet
 • Ungern

460 €/månad (30 dagar) 15,3 €/dag

 

sdf

Så ansöker du

sdf

 

Extra bidrag som du kan söka

sdf

sdf

sdf

Om du beviljas utbytesstipendium

sdf

sdf

sdf

sdf

sdf

sdf

sdf

Efter utbytesperioden

När du har avslutat ditt utbyte finns det några saker du måste gör af r att få den sista delen av stipendiet utbetalad.

undersjriven av värduniversitetet i Erasmusdatabasen

sdf

sdf