Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Erasmus+ stipendium för studier - test

Med Erasmus+ mobilitetsprogram kan du som är student vid Lunds universitet läsa vid ett annat europeiskt lärosäte i 2–12 månader med stipendium. Lunds universitet har avtal med cirka 400 universitet och högskolor i Europa.

Genvägar till sidans innehåll:

 • Om stipendiet
 • Så ansöker du
 • Om du beviljas utbytesstipendium
 • Efter utbytesperioden

Om stipendiet

Du som har blivit nominerad till utbytesstudier via din fakultet till ett universitet inom Europa har möjlighet att söka ett Erasmus+ stipendium. Du kan göra din ansökan om stipendium när Erasmusdatabasen är öppen.

Ska du studera på plats eller virtuellt?

Ska du bedriva dina studier

 • på plats i värdlandet
 • virtuellt från värdlandet
 • virtuellt från Sverige

Vilka möjligheter som erbjuds för dig bestäms av det universitet som du ska studera vid. 

Vilken typ av så kallad mobilitet du väljer att genomföra har betydelse för om du kan söka Erasmus+ stipendium.

Se Europakommissionens definitioner av de olika mobilitetsformerna, och hur det påverkar din Erasmus+ ansökan under "XXXX" nedan.

 

(Detta stycke flyttas ev till Praktisk info-sidan / Medan du är iväg / Mer info för dig som åker på utbytesstudier

Ändring av mobilitetsform

Studenter som ansökt om utbyte är skyldiga att omedelbart meddela erasmusstudier [at] er [dot] lu [dot] se (erasmusstudier[at]er[dot]lu[dot]se) och sin koordinator om det sker förändringar i utbytets form eller start/slut-datum.)

Ansökningsperioden för vårterminen 2023 är nu öppen.

Ansökan ska vara oss tillhanda innan mobilitetsperioden påbörjas. Mobilitetsdagar som har infallit innan din ansökan registrerats är inte stipendiegrundande.

---

Ansökningsperioden öppnar i november och stänger sent på vårterminen då alla ansökningar till sena terminsstarter inkommit.

Det är viktigt att du skickar in din ansökan före mobilitetens start eftersom stipendiet inte kan betalas ut retroaktivt. Tänk på att det tar minst 3–4 veckor från det att du skickar in din ansökan till dess den första utbetalningen sker.

Ansökningar som inkommit under sommaren behandlas i mitten av augusti. Du får ett besked via e-post när handläggningen påbörjas.

Din ansökan räknas som inkommen så snart du har skickat in den.

Fysisk mobilitet

Definition: Mobiliteten sker fysiskt och/eller virtuellt i värdlandet.

Ansökan: Om du ska delta i fysisk mobilitet ska du fylla i stipendieansökan.

Du är berättigad till stipendium om du är i värdlandet och undervisningen är virtuell på grund av covid-19, trots att den skulle varit fysisk.

 

Blandad mobilitet

Definition: Mobiliteten sker fysiskt och/eller virtuellt i värdlandet och virtuellt från Sverige/annat land som inte är värdlandet.

Ansökan: Du har enbart möjlighet att ansöka om Erasmus+ stipendium för den del av utbytet som du genomför på plats i värdlandet.

När den fysiska mobiliteten övergår till planerad virtuell mobilitet är du inte berättigad till stipendium även om du väljer att befinna dig i värdlandet för att genomföra den virtuella delen av utbytet.

 

Virtuell mobilitet

Definition: Mobiliteten sker virtuellt från Sverige/annat land, som inte är värdlandet.

Ansökan: Om du ska delta i virtuell mobilitet ska du inte fylla i stipendieansökan. 

När du ansöker om Erasmus+ stipendium lovar du att uppfylla villkoren nedan. 

Du ska:

 • Inte tidigare ha varit på Erasmus/Erasmus+ studier eller praktik i mer än sammanlagt 12 månader på samma studienivå (kandidat, master respektive forskarutbildningsstudier räknas separat), inklusive den studieperiod du söker stipendium för.
 • Vara inskriven vid Lunds universitet.
 • Vara nominerad för Erasmus+ utbyte via Lunds universitet.
 • Av Lunds universitet vara lovad fullt erkännande av studierna vid värduniversitetet vid hemkomsten.
 • Inte erlägga studieavgifter till värduniversitetet.
 • Studera heltid under minst två och högst tolv månader. EU Kommissionen räknar 30 dagar per månad, det vill säga minst 60 och högst 360 dagar. Om du avbryter din studieperiod, så att den blir kortare än två månader blir du återbetalningsskyldig av stipendiet. 
 • Heltidsstudier innebär 1,5 ECTS per vecka. Detta betyder att om du till exempel studerar 10 veckor, måste ditt Learning Agreement innehålla 15 ECTS. Hur poängen är fördelade veckovis spelar ingen roll för stipendiet. Det viktiga är att den totala poängen stämmer överens med din studieperiod.
 • Ej samtidigt uppbära stipendium eller liknande från annat EU-organ eller uppbära Crafoordska stiftelsens resestipendium.
 • Vara boende i värdlandet under studieperioden (gäller även för Danmark). OBS! När mobiliteten sker i Danmark ska hyreskontrakt laddas upp i Erasmusdatabasen (under File Archive) vid ansökningstillfället.
 • Fylla i avtalet ”Grant Agreement, Erasmus+ Studies” innan mobiliteten påbörjas. 
 • Ha ditt ”Learning Agreement” klart innan mobiliteten påbörjas. Dokumentet måste signeras av dig, hemuniversitetet och värduniversitetet. Kontakta din koordinator vid Lunds universitet för information om ”Learning Agreement”. 
 • Göra det språktest före mobiliteten som krävs för Erasmus+ studenter. Länken skickas automatiskt till dig när ditt Grant Agreement är signerat av båda parter. Det finns även möjlighet att delta i en språkkurs online.
 • Efter avslutad mobilitet besvara en obligatorisk enkät från Erasmus+. 
 • Efter avslutad mobilitet ladda upp blanketten ”Confirmation of Study Period” i The Erasmus Database. Blanketten ska vara underskriven av värduniversitetet.
 • Meddela eventuella ändringar som berör perioden för dina utbytesstudier till din koordinator och stipendiehandläggaren vid Externa relationer via e-post. 

Med mobilitetsperiod avses den tid som du spenderar fysiskt i värdlandet, antingen på campus, på distans eller en kombination av dessa, för att genomföra aktiviteter godkända för mobilitet. 

Om du tar emot Erasmus+ stipendium utan att ovanstående villkor uppfylls, riskerar du att bli återbetalningsskyldig. 

 

Följande länder ingår i Erasmus+:

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Cypern
 • Danmark
 • Estland
 • Finland
 • Frankrike
 • Grekland
 • Irland
 • Island
 • Italien
 • Kroatien
 • Lettland
 • Liechtenstein
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Makedonien
 • Malta
 • Nederländerna
 • Norge
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Serbien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Spanien
 • Tjeckien
 • Turkiet
 • Tyskland
 • Ungern
 • Österrike

Studenter vid Lunds universitet som har beviljats en utbytesplats i Storbritannien under höstterminen 2022, vårterminen 2023 eller hela läsåret 2022/2023 har möjlighet att söka Erasmus+ stipendium. Ansökan för vårterminen 2023 öppnar i slutet av november.

Det kommer att finnas möjlighet att ansöka om Erasmus+ stipendium även för läsåret 2023/2024, men om stipendium kan tilldelas för hela den sökta perioden är ännu inte beslutat. Informationen på denna sida uppdateras löpande. Ansökan för höstterminen 2023 öppnar i slutet av maj.
 
Stipendiebeloppet för studier i Storbritannien är 510 €/månad.

Läs mer om Brexit på Universitets- och högskolerådets hemsida

Studenter vid Lunds universitet som har beviljats en utbytesplats i Schweiz under höstterminen 2022, vårterminen 2023 eller hela läsåret 2022/2023 har möjlighet att söka Erasmus+ stipendium. Ansökan för vårterminen 2023 öppnar i slutet av november.

Det kommer att finnas möjlighet att ansöka om Erasmus+ stipendium även för läsåret 2023/2024, men om stipendium kan tilldelas för hela den sökta perioden är ännu inte beslutat. Informationen på denna sida uppdateras löpande. Ansökan för höstterminen 2023 öppnar i slutet av maj.

Stipendiebeloppet för studier i Schweiz är 510 €/månad.

Erasmus+ studenter kan ansöka om ett EU-finansierat stipendium, via Lunds universitet. Stipendiet är ett bidrag som ska täcka merkostnader i samband med utlandsvistelsen. Stipendiebeloppet beräknas per dag och varierar beroende på vilket land man åker till. För läsåret 2022/23 gäller följande stipendiebeloppet för studier:

Grupp 1: Programländer med höga levnadskostnader

Danmark, Finland, Irland, Island, Lichtenstein, Luxemburg, Norge 
Studier 510 €/månad (30 dagar)
Studier 17 €/dag

Grupp 2: Programländer med medelhöga levnadskostnader

Belgien, Cypern, Frankrike, Grekland, Italien, Malta, Nederländerna, Portugal, Spanien, Tyskland, Österrike.
Studier 460 €/månad 30 dagar)
Studier 15,3 €/dag

Grupp 3: Programländer med låga levnadskostnader

Bulgarien, Estland, Kroatien, Lettland, Litauen, Makedonien, Polen, Rumänien, Serbien, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Turkiet, Ungern.
Studier 460 €/månad (30 dagar)
Studier 15,3 €/dag

Du kan ansöka om Erasmusstipendium för utbyte som varar mellan 60–360 dagar.

Kontaktinformation

Telefon och tidbokning (helgfria vardagar)

046-222 43 77

Måndag–onsdag: 08.30–09.30
Torsdag: 08.15–08.45
Fredag: 08.30–09.30

Med reservation för tillfälliga ändringar.

Boka en informationstid på Studenthälsan

Besöksadress
Sandgatan 3, Lund

Hitta hit via Google Maps

För studentorganisationer
Stöd och bokningar för studentorganisationer

Andra vårdgivare
Andra vårdgivare hänvisas till våra telefontider ovan. Notera att Studenthälsan inte tar emot remisser från vårdgivare.

Så ansöker du

Gör din ansökan, steg för steg:

 • Börja med att läsa igenom villkoren för en Erasmus+ student nedan.
 • Gå därefter till ansökningsdatabasen The Erasmus+ Database och registrera dig.
  Gå till ansökan om Erasmus+ stipendium för studier
 • Välj ”Application for Studies” i rutan “Make a new application” och registrera din ansökan.
 • Var noga med att ange studietiden korrekt (ej vistelsetid). Kontrollera terminstider på värduniversitets webbsida eller med din internationella koordinator om du är osäker. Det startdatum som ska anges är den första dag som du beräknas vara på plats av akademiska skäl (t.ex. officiell kursstart eller välkomstdag/vecka). Det slutdatum som ska anges är den sista dagen som du beräknas vara närvarande på grund av akademiska skäl (t.ex. sluttentamen eller sista kursdag).
 • När du i ansökningsprocessen fått fram ditt Grant Agreement (GA), ska du skriva ut det, skriva under och ladda upp det underskrivna avtalet igen i databasen. Därefter signerar vi det i databasen. Det är först då som din ansökan är beviljad.
 • Gör det obligatoriska språktestet för Erasmus+ studenter. Läs mer om språktest nedan. 

Bilagor

(Accordion)

Extra bidrag som du kan söka

Du kan få ett extra bidrag på 50 € om du väljer att resa till eller från din destination med tåg, buss eller samåka med bil. Minst halva sträckan måste vara med något/några av dessa färdmedel. Du styrker grönt resande genom att ladda upp kopior på biljetterna i Erasmusdatabasen.

För att få bidrag för samåkning krävs att ni är minst två personer i bilen. Du styrker din bilresa genom att ladda upp kvitton för hyrbil, bensin, vägavgifter, broavgifter etc i Erasmusdatabasen. När du kommit fram till destinationen skickar du ett mail till erasmusstudier [at] er [dot] lu [dot] se (erasmusstudier[at]er[dot]lu[dot]se), med kopia till din medresenär, för att bekräfta din ankomst.

Om du väljer att resa grönt får du även stipendium för en resdag. Väljer du att resa grönt i båda riktningarna får du stipendium för två resdagar. Dessa dagar läggs till din totala studieperiod. Du styrker grönt resande genom att ladda upp kopior på biljetterna i Erasmusdatabasen. Biljetter ska laddas upp senast 30 dagar efter avslutad mobilitet. Biljetter som inkommer senare behandlas inte.

Det extra bidraget om 50 Euro vid grönt resande betalas endast ut en gång per mobilitet oavsett om du reser grönt i båda riktningarna.

För dig som behöver pedagogiskt stöd eller särskilda anpassningar under dina utlandsstudier finns det möjlighet att söka extra bidrag. Det finns två typer av bidrag, Top-up och inkluderingsstöd.
 


Top-up 


Studenter som har någon form av funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om Top-up bidrag. Det gäller om du behöver

 • anteckningsstöd
 • anpassat undervisningsmaterial
 • förlängd tentamenstid

eller liknande.

Bidraget är 250 euro extra per månad utöver den ordinarie stipendiesumman. 

70% av detta bidrag betalas ut tillsammans med första utbetalningen av stipendiet och resterande del vid den andra utbetalningen.

Beloppet beräknas per dag (8,33 euro/dag), vilket betyder att det kan komma att justeras om din mobilitet pågår kortare eller längre tid än planerat.

Du behöver inte spara kvitton/underlag.

Har du inte tidigare varit i kontakt med Pedagogiskt stöd och har behov av anpassningar ska du kontakta dem för konsultation. 

Läs mer på Pedagogiskt stöds webbsida

Så söker du top-up:

När du ansöker om Erasmusstipendiet i Erasmusdatabasen kryssar du samtidigt ”ja” vid alternativet ”Fewer Opportunities”. 

 • Du kommer att få ett mail från Erasmusdatabasen, där du ombeds att signera ditt GA (avtal), du ska då också ladda upp ditt intyg från Nais i Erasmusdatabasen.

Du behöver inte motivera din ansökan om top-up, det räcker att du laddar upp intyget från Nais. 

Inkluderingsstöd för faktiska kostnader

Detta bidrag kan du söka utöver top-up bidraget. Det är avsett att täcka större kostnader som kan uppstå för dig eller värduniversitetet under din utlandsvistelse till exempel:

 • särskilda transporter
 • anpassat boende
 • assistent/medföljare
 • vård eller liknande i värdlandet

Så söker du inkluderingsstöd:

Kontakta din samordnare på avdelningen Pedagogiskt stöd i god tid för att ansöka om detta bidrag. Observera att ansökan om inkluderingsstöd skall vara färdigställd innan mobiliteten påbörjas. Man kan inte söka detta bidrag retroaktivt.

Kontakta värduniversitetet för att klargöra vilka kostnader det kan röra sig om. Kontaktuppgifter får du av det internationella kontoret på din fakultet.

Pedagogiskt stöd skickar din ansökan till stipendiehandläggarna, som lämnar ansökan vidare till Universitets- och Högskolerådet (UHR). Det är UHR som gör bedömningen och beslutar vilka kostnader som kan ersättas.

Inkluderingsstödet betalas ut efter avslutad mobilitet. 

Värduniversitetet ska fakturera universitetet för kostnader som har uppstått under ditt utbyte. Kontakta stipendiehandläggarna för faktureringsuppgifter via erasmusstudier [at] er [dot] lu [dot] se (erasmusstudier[at]er[dot]lu[dot]se)
 
För att kostnader som du själv har stått för ska kunna ersättas måste du spara alla kvitton. Dessa ska laddas upp i Erasmusdatabasen (under fliken Other documents) när mobiliteten är avslutad. 
 
Observera att det är UHR som gör bedömningen och beslutar vilka kostnader som kan ersättas.Om du genomför ett utbyte och har minderåriga barn finns möjlighet att ansöka om ett tilläggsstipendium, oavsett om barnet/barnen följer med på mobiliteten eller ej. Tillägget är 250 euro extra per månad utöver den ordinarie stipendiesumman, oavsett antal barn. Du behöver inte spara kvitton/underlag för att få tillägget på 250 euro/månad.
 
Du ansöker om detta tillägg samtidigt som du fyller i din ansökan om Erasmusstipendium genom att kryssa ”ja” vid alternativet ”Children”.  Du styrker ditt föräldraskap genom att ladda upp ett Familjebevis i Erasmusdatabasen. Familjebeviset beställs från Skatteverket och levereras med post till förälderns folkbokföringsadress. Inga andra intyg accepteras.
 
Du får 70% av tillägget vid första stipendieutbetalningen. Resterande 30% betalas ut tillsammans med andra utbetalningen. Tänk på att beloppet justeras om din mobilitetsperiod förändras.
 
Utöver ovanstående tillägg kan stipendiehandläggarna ansöka om inkluderingsstöd för faktiska kostnader för din räkning. Inkluderingsstöd kan sökas för kostnader som överstiger stipendietillägget (250 euro/månad), exempelvis fördyrat boende och barnomsorg.

Kontakta stipendiehandläggarna i god tid för att ansöka om detta bidrag. Observera att ansökan om inkluderingsstöd skall vara färdigställd innan mobiliteten påbörjas. Man kan inte söka detta bidrag retroaktivt.
Stipendiehandläggarna når du på erasmusstudier [at] er [dot] lu [dot] se (erasmusstudier[at]er[dot]lu[dot]se)

Det är Universitet- och högskolerådet (UHR) som gör bedömningen och beslutar vilka kostnader som kan ersättas.
Inkluderingsstöd utbetalas efter avslutad mobilitet mot uppvisande av kvitton. Dessa ska laddas upp i Erasmusdatabasen (under fliken Other documents) när mobiliteten är avslutad.

Om du beviljas utbytesstipendium

sdf

Samtliga Erasmusstudenter ska göra ett språktest innan avresa.

Om du ska delta i fysisk mobilitet (se definition ovan) kommer språktestet att skickas via e-post till dig när din stipendieansökan är behandlad. Tänk på att titta i mappen för skräppost, då dessa utskick ibland hamnar där.

Om du ska delta i virtuell mobilitet (se definition ovan) skickar du ett mail till erasmusstudier [at] er [dot] lu [dot] se (erasmusstudier[at]er[dot]lu[dot]se).
Mailet ska innehålla följande information: ditt namn, personnummer (ÅÅ-MM-DD), studieperiod, e-postadress samt undervisningsspråk. Språktestet skickas via e-post till dig.

Språkkurserna som erbjuds är frivilliga.

Om en språkkurs i värdlandet ligger i direkt anslutning till början av din mobilitet och är fysisk (det vill säga, inte ges digitalt) kan du vara berättigad att söka ett stipendium för kursen.
 
Notera att du inte kan:

 • byta ut ämnesstudier med språkstudier. Ditt Learning Agreement ska alltid omfatta ämnesstudier på heltid (1,5 ECTS/vecka) och du läser alltså språkkursen vid sidan om.
 • räkna in språkkursen i studietiden när du ansöker om Erasmus+ stipendium för studier. Du ska endast ange tiden för ämnesstudier i din ansökan. 

När språkkursen är avslutad laddar du upp ditt kursintyg i Erasmusdatabasen. På så sätt kan du redovisa tiden för språkkursen.
 
Utbetalning av extra stipendium för språkkurs sker vid andra utbetalningen av Erasmusstipendiet.

Stipendiebeloppet betalas ut i svenska kronor.

En första utbetalning kommer motsvara ungefär 70% av det beräknade totala stipendiebeloppet. För att få den första utbetalningen måste du ha gjort det språktest som krävs för Erasmus+ studenter samt signerat och laddat upp ditt Grant Agreement.

Den andra utbetalningen, på ca 30%, får du efter avslutad mobilitet när all dokumentation är oss tillhanda och alla åtaganden fullgjorda.

Notera att den totala stipendiesumman beräknas först när du har avslutat dina studier och laddat upp blanketten "Confirmation of Study period” i Erasmusdatabasen. Blev din studieperiod längre eller kortare än planerat räknas stipendiet om och den totala stipendiesumman justeras vid den andra utbetalningen.

Tänk på att du behöver ha god framförhållning för att få dina pengar i tid. Det tar minst tre veckor från det att du gjort språktestet tills den första utbetalningen sker till ditt bankkonto. Undantag från denna regel kan gälla under semestertider samt om Lunds universitet inte får pengar från Universitets- och högskolerådet i tid.

sdf

Om du ska delta i fysisk mobilitet (se definition ovan) omfattas du av Kammarkollegiets försäkring Student UT enligt villkoren som finns på Kammarkollegiets hemsida.

Läs villkoren för Student UT på Kammarkollegiets hemsida

Om du ska delta i virtuell mobilitet (se definition ovan) omfattas du inte av Kammarkollegiets försäkring Student UT och du måste därför teckna en egen försäkring. 

Har du frågor som gäller försäkringar, kontakta Externa relationer vid Lunds universitet: studentinsurance [at] er [dot] lu [dot] se (studentinsurance[at]er[dot]lu[dot]se)

sdf

(Efter utbytesperioden)

När du har avslutat ditt utbyte finns det några saker du måste gör af r att få den sista delen av stipendiet utbetalad.

undersjriven av värduniversitetet i Erasmusdatabasen

sdf

sdf

(Om du avbryter dina Erasmusstudier - finns/flyttas till under Praktisk info/Medan du är iväg)

Blir du tvungen att avbryta dina erasmusstudier i förtid ska du genast kontakta din koordinator och stipendiehandläggarna på erasmusstudier [at] er [dot] lu [dot] se (erasmusstudier[at]er[dot]lu[dot]se).

Är det på grund av omständigheter som du inte kan råda över kan du åberopa Force Majeure. Du kan få hjälp med detta av Erasmus+ stipendiehandläggarna.