Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Utveckling av våra campus

Interiör från LUX, café och studieplatser. Foto.
Lunds universitets campus har byggnader från olika stilepoker från sent 1880-tal till 2000-tal. Interiör från LUX. Foto: Johan Persson

Arbetet med att utveckla Lunds universitets campus omfattar både att förvalta och utveckla vårt kulturarv, och att ständigt bereda för framtiden genom att erbjuda våra verksamheter bästa fysiska miljö.

Vision för universitetets campus

Universitetets campus ska stödja visionen att vara ett universitet i världsklass som förstår, förklarar och förbättrar världen och människors villkor. Det sker bland annat genom strategiskt arbete med utformning av vår fysiska miljö och genom att erbjuda rätt funktioner till våra verksamheter.

Campus ska vara attraktivt och förmedla universitetets identitet, med platser för social interaktion och möjlighet till återhämtning och rekreation – allt i en trygg och inkluderande miljö.

Campusplanen

Campusplanen färdigställdes under 2012 och gäller fram till 2027. Den innehåller strategier för fortsatt utbyggnad och principer för nya universitetsbyggnader, för service och för bostäder.

Universitetets kulturhistoriska miljöer lyfts också fram som viktiga – både för sin skönhet och som goda exempel på hållbarhet över tid.

Planen omfattar även nya och ombyggda platser och torg, gator, cykelvägar, parkeringsanläggningar, infrastruktursatsningar, rekreations- och parkområden samt strukturerande trädplanteringar.

Campusplanen har tagits fram av Lunds universitet i samarbete med bland annat Akademiska Hus och Lunds kommun.

Campusplanen (PDF 20 MB, ny flik)

Campusutvecklingsrådet deltar i framtagandet av campusutvecklingsplanen och slår fast dess riktlinjer. Rådet identifierar utvecklingsområden för campusutvecklingen och för dialog med viktiga externa samarbetspartner, samt bistår i omvärldsbevakning av campusutvecklingen vid andra universitet i Sverige och internationellt.

Campusutvecklingsrådets ledamöter – se sidan om rektors rådgivande grupper

Campusutvecklingskontoret arbetar för att Lunds universitet effektivt ska kunna utnyttja befintlig kunskap och erfarenhet när det gäller utveckling av campus. Kontoret sammanställer och tillgängliggör information från tidigare och pågående projekt inom universitetet, och från aktuell forskning inom området.

Campusutvecklingskontoret arbetar också i nära dialog med campusutvecklingsrådet, och utgör länken mellan enskilda fakulteters visioner och den helhetssyn som krävs för att skapa en attraktiv universitetsmiljö.

Kontaktinformation

Per Mickwitz
Vicerektor för forskning, hållbarhet och campusutveckling
per [dot] mickwitz [at] rektor [dot] lu [dot] se
Telefon: +046-222 38 80

Charlotte von Brömssen
Projektledare Campusutvecklingskontoret
charlotte [dot] von_bromssen [at] bygg [dot] lu [dot] se (charlotte.von_bromssen
@bygg.lu.se)

Telefon: 046-222 69 36

Madeleine Stjärne Starck
Projektledare Campusutvecklingskontoret
madeleine [dot] stjarne [at] bygg [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 30 10


Aktuella projekt

När samhället förändras, förändras även kraven på universitetet. Pandemin har haft stor påverkan på pedagogik, arbetssätt och användning av ny digital teknik. Detta ställer i sin tur nya krav och förväntningar på hur vi utformar den fysiska miljön.

Våra lärandemiljöer och arbetsmiljöer för utbildning och forskning utvecklas också utifrån ett hållbart förhållningssätt. Här presenterar vi några av våra aktuella utvecklingsprojekt på campus:

 

Illustration på Forum Medicums exteriör ut mot Sölvegatan.
Fasadskiss Forum Medicum. © Henning Larsen Architects

Forum Medicum

På Forum Medicum samlas Health Science Centers och Biomedicinskt centrums forskning och utbildning i ett gemensamt hälsovetenskapligt och biomedicinskt kunskapscentrum intill Universitetssjukhuset i Lund.

Samlokaliseringen ger nya möjligheter till tvärvetenskapliga samarbetsformer mellan Medicinska fakultetens utbildningar i medicin, hälsa och vård och de tre forskningsområdena grundforskning, hälsovetenskaplig forskning och kliniknära forskning.

Fakta Forum Medicum

Yta: 21.000 m2 (12.000 m2 nytt
och 9.000 m2 befintligt)
Plats: Bredvid BMC,
Sölvegatan 19, Lund
Arkitekt: Henning Larsen Architects
Beräknas vara klart: Under 2023
Hållbarhet: Miljöbyggnad Guld

Mer information:
Medicinska fakultetens webbplats


 

Arkitektbild från Science Village
En av idéskisserna till hur delar av Science Village kan komma att se ut. Bild: Fojab.

Science Village

Nisl vel nisi vehicula euismod integer dapibus adipiscing inceptos cursus dictumst auctor feugiat? Placerat sociosqu netus condimentum sed ad, ornare platea! Class interdum vel phasellus morbi penatibus condimentum donec netus ultrices dis porttitor sem.

Elementum non class nec velit interdum felis enim magnis accumsan dis volutpat nostra.

Fakta Science Village

Yta: xxxx
Plats: Brunnshög, Lund
Arkitekt: Fojab arkitekter
Beräknas vara klart: xxx
Hållbarhet: xxx

Mer information:
Science Village


 

Arkitektskiss, exteriör Konstnärliga fakulteten i Varvsstaden. Illustration.
Samlokalisering av Konstnärliga fakultetens verksamhet i Varvsstaden.

De konstnärliga högskolornas samlokalisering i Varvsstaden, Malmö

Nisl vel nisi vehicula euismod integer dapibus adipiscing inceptos cursus dictumst auctor feugiat? Placerat sociosqu netus condimentum sed ad, ornare platea! Class interdum vel phasellus morbi penatibus condimentum donec netus ultrices dis porttitor sem.

Elementum non class nec velit interdum felis enim magnis accumsan dis volutpat nostra?

Nisl vel nisi vehicula euismod integer dapibus adipiscing inceptos cursus dictumst auctor feugiat? Placerat sociosqu netus condimentum sed ad, ornare platea! Class interdum vel phasellus morbi penatibus condimentum donec netus ultrices dis porttitor sem. Elementum non class nec velit interdum felis enim magnis accumsan dis volutpat nostra?

Fakta Samlokalisering av Konstnärliga fakulteten

Yta: xxxx
Plats: Varvsstaden, Malmö
Arkitekt: xxxxx
Beräknas vara klart: 2027
Hållbarhet: xxx

Mer information:
xxx

Husfasad.
Ersätts med korrekt bild i hög upplösning

Maskinhuset

Maskinhuset är en av Lunds universitets fastigheter med stort antal gäster – både nationella och internationella. Flera av institutionerna utför spetsforskning, däribland Motorlab, Robotlab och Avdelningen för industriell elektroteknik och automation – IEA – med likströmslaboratorium, ett nytt batterirum för litiumbatterier med mera.

Den nya byggnaden uppfyller dagens höga krav på den fysiska forskningsmiljön, till exempel när det gäller precisionsutrustning i verkstäder och laboratorier.

I Maskinhuset byggs också två stora salar – Teknodromen och Ångpannehallen – för undervisning utifrån ny pedagogik (Active Learning Classroom). Salarna blir en gemensam resurs för hela LTH.

 

Fakta Maskinhuset

Yta: Nybyggnad 570 m2, ombyggnad cirka 20.000 m2
Plats: Lunds Tekniska Högskola
Arkitekt: Sweco arkitekter 2023, Klas Anselm 1963
Hållbarhet: Miljöbyggnad silver
Beräknas vara klart: xxx 2023??

Mer information:
xxxxx

Husfasad.
Ersätts med korrekt bild i hög upplösning.

Comparative Medicine Unit (CMU),  Brunnshög

Medicinska fakultetens nya byggnad ligger intill MAX IV och används inom både grundforskning, tillämpad forskning med klinisk inriktning, fältstudier och kognitionsforskning.

Lokalerna erbjuder internationella forskare en säker forskningsmiljö, och möter behovet av både utökad forskning och en strukturförändring inom verksamheten.

 

Fakta CMU Brunnshög

Yta: 3.500 m2
Plats: Intill MAX IV, Lund
Arkitekt: Fojab arkitekter
Hållbarhet: xxx
Färdigställt: xxx 2022??

Mer information:
xxxxx