Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Om du har klagomål som rör din utbildning

Om du tycker att universitetet inte följer reglerna för din utbildning kan du lämna ett klagomål. Här får du veta hur du går till väga för att framföra klagomål, vilka rättigheter och skyldigheter du har, samt vart du kan vända dig för stöd.

Klagomål kan gälla bemötande, handledning, kvalitet på utbildningen, handläggningstider och dylikt. Ett klagomål bör i första hand hanteras och lösas med den/de frågan berör. Detta för att möjliggöra för universitetet att enkelt kunna rätta till misstag eller reda ut missförstånd.

Om du vill framföra synpunkter gällande kurs eller program, utan att få individuell återkoppling, kan du lämna synpunkter via de anonyma kursvärderingar som regelbundet genomförs.

Ta reda på vad som gäller

Om du vill lämna synpunkter och få individuell återkoppling är det inledningsvis bra att ta reda på vad som gäller, det vill säga vilka rättigheter och skyldigheter både du som student och universitetet har. 

I universitetets rättighetslista kan du läsa mer dina rättigheter och ditt ansvar som student, till exempel när det gäller examination, kursplanering och arbetsmiljö för studenter.

Rättighetslistan för Lunds universitets studenter

I kursplanen eller utbildningsplanen finns beskrivet vad som gäller för din aktuella utbildning. Du hittar planerna på sidorna för respektive kurs och program.

Kurser och program A–Ö

Som student kan du också kontakta din studentkår eller Studentombudet för stöttning eller vägledning.

Kontakta närmast ansvarig vid universitetet

Börja alltid med att söka en lösning hos den det berör. Det innebär oftast att du kontaktar din lärare på utbildningen. Det kan också vara en person som har ett övergripande ansvarsområde, till exempel kursansvarig eller programansvarig. 

Vid behov kan ärendet tas vidare till studierektor, prefekt eller motsvarande för att försöka nå en lösning. Om studenten anser att frågan inte lösts på institutionsnivå, kan studenten lyfta frågan till berörd fakultetsledning via dekan eller prodekan.

Se särskilda sidor gällande trakasserier och sexuella trakasserier, och disciplinförseelser, så som fusk. 

Alla studentklagomål som blir ärenden diarieförs hos Lunds universitet och blir då allmänna handlingar.

Särskild information om klagomål hos din fakultet

Du kan läsa mer om hur klagomål hanteras på just din fakultet på din fakultets egna webbplats:

Om du inte är nöjd med hanteringen av ditt ärende hos din institution eller fakultet kan du vända dig till rektor med ditt klagomål. Du kan läsa mer om hur du gör för att vända dig till rektor med ett klagomål och vilka typer av ärenden som berörs i dokumentet nedan.

Riktlinjer för hantering av klagomål från studenter rörande utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå vid Lunds universitet (PDF, 162 kB, ny flik)

Studentkåren och Studentombudet hjälper dig

Du kan alltid vända dig till din studentkår eller Studentombudet för stöd och hjälp med ditt klagomålsärende. Studentkårerna vid Lunds universitet företräder studenter inom sina respektive ansvarsområden.

Lunds universitets studentkårer – lus.lu.se

Du kan också kontakta Studentombudet. Studentombudet har i uppdrag att hjälpa studenter på grundnivå och avancerad nivå när de stöter på problem och frågor som rör studiegången.

Studentombudet – studentombudet.se

Kontaktinformation

Studentombudet vid Lunds universitets studentkårer
Mobil: 070-456 66 13
studentombud [at] lus [dot] lu [dot] se (studentombud[at]lus[dot]lu[dot]se)
Studentombudets webbplats

Sektion Student och utbildning
Oskar Cornelius
oskar [dot] cornelius [at] stu [dot] lu [dot] se