Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Rankning av universitetet - 1

Det finns cirka 20 000 lärosäten i världen, och fler än världsomspännande 20 rankinglistor med olika inriktningar. Lunds universitet rankas återkommande som ett av världens främsta.


Lunds universitet har valt att följa nedanstående internationella rankningar. 

  • Quacquarelli Symonds (QS)
  • Times Higher Education (THE)
  • Shanghairankningen (ARWU)
  • Taiwanrankningen (NTU)
  • Webometrics

Universitetets placeringar i världsrankningarna

Här redovisar vi fortlöpande Lunds universitets placeringar de senaste åren i de fem rankningarna, inklusive områdes- och ämnesrankningar i förekommande fall. Vi nämner även kort om respektive ranknings metod.

QS World University Rankings

Denna rankning lägger stor vikt (40 %) vid academic reputation som tas fram genom en enkätundersökning bland akademiker världen över. Rankningen innehåller även employer reputation som är en liknande undersökning bland arbetsgivare.

 20232022202120202019
Globaltxxxxxxxxxxxxxxx
Europaxxxxxxxxxxxxxxx
Sverigexxxxxxxxxxxxxxx

Mer om Lunds universitets placeringar på QS:s webbplats:

 20232022
Globalt812
Europa (?)xxxx
Sverigexxxx

QS lanserade 2022 sin rankning som fokuserar på hållbarhet. Rankningen avser att mäta lärosäten utifrån FN:s globala hållbarhetsmål och delas upp i över 80 indikatorer som grupperas i tre övergripande kategorier:

  • Miljöpåverkan – fokuserar på lärosätets forskning och utbildning inom miljö- och klimatområdet samt lärosätets egna klimatarbete
  • Social påverkan – fokuserar på lärosätets forskning, utbildning samt lärosätets egna arbete inom frågor som rör jämlikhet och likabehandling, hälsa, tillgänglighet, samverkan med omgivande samhället och andra närliggande områden
  • Styrning (governance) – fokuserar på transparens och attityder inom ledarskap, demokratiska processer, etik, studentinflytande, goda anställningsmetoder och närliggande områden.

Mer om Lunds universitets placeringar på QS:s webbplats:

 20232022202120202019
Ämne 1xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ämne 2xxxxxxxxxxxxxxxx
Ämne 3xxxxxxxxxxxxxxx
Ämne 4xxxxxxxxxxxxxxx
Ämne 5xxxxxxxxxxxxxxx

Mer om Lunds universitets placeringar på QS:s webbplats:

Times Higher Education (THE) World University Ranking

THE baseras på indikatorer inom fem områden: TeachingResearchCitationsInternational outlook och Industry income.

[TABELL]

Shanghai Academic Ranking of World Universities, ARWU

Rankningen publiceras av Center for World-Class Universities (CWCU) vid Shanghai Jiao Tong University. Den baseras främst på forskningsresultat som publikationer, citeringar, nobelpris och Fields-medaljer.

 20232022202120202019
Globaltxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Europaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sverigexxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Mer om Lunds universitets placeringar på Shanghairankningens webbplats

Taiwanrankningen

Taiwanrankningen – Performance Rankings of Scientific Paper for World Universities – behandlar endast forskning och publicerar en övergripande rankning av universiteten. Uppgifterna hämtas från officiella källor såsom Essential Science Indicators (ESI), Science Citations Index (SCI), Social Science Citation Index (SSCI) och Web of Science (WoS).

 20232022202120202019
Globalt11510311410595
Europa xxxxxxxxxxxxxxx
Sverigexxxxxxxxxxxxxxx

Mer om Lunds universitets placeringar på Taiwanrankningens webbplats

Webometrics

Webometrics rankar cirka 22 000 universitet i världen baserat på deras prestationer avseende webbnärvaro och påverkan. Rankningen publiceras av Cybermetrics Lab (Spanish National Research Council, CSIC). Syftet med rankningen är att främja universitets närvaro på webben och stödja open access för att främja kunskapsspridning till samhället i stort.

 20232022
World rank126117
Impact197177
Openness111114
Excellence149139

Mer om Lunds universitets placeringar på Webometrics webbplats

Så fungerar rankning

Rankningslistor används framför allt av studenter i val av studieort, men en bra placering underlättar även vid rekrytering av forskare och annan personal.

Rankningslistornas indikatorer ser olika ut men några som ofta återkommer är citeringar, publiceringar, ryktesmätningar, lärartäthet och internationalisering. Vad som mäts och hur det mäts, samt vilken viktning olika indikatorer har avgör vilken placering ett lärosäte får.

I vissa rankningar rapporterar lärosäten själva in en stor del av underliggande siffror, medan andra endast använder sig av externa datakällor.

Många listor är generella medan andra är mer specifika och mäter vissa aspekter, till exempel miljö och hållbarhet. Det finns även specifika ämnesrankningar där lärosäten rankas utifrån sina prestationer inom till exempel ”Life Science” eller ”Arts and Humanities”.

Att definiera kvalitet och välja lämpliga indikatorer som på ett rättvisande sätt går att mäta över hela världen är svårt. Hur väl rankningslistor verkligen mäter kvalitet kan därför diskuteras.

Kontaktinformation

Universitetsledningens stab
Erika Söderstjerna, utredare
erika [dot] soderstjerna [at] rektor [dot] lu [dot] se
046-222 92 58