Skräddarsydda uppdragsutbildningar – exempel

Läs om några kurser och program som genomförts utifrån unika behov

Additivt tillverkat turbinblad

Spetskompetens inom additiv tillverkning åt över 700 ingenjörer och konstruktörer på Siemens

Lunds universitet har löpande levererat utbildningar inom additiv tillverkning (3D-printing) åt Siemens Industrial Turbomachinery AB, som med målsättningen att bli världsledande på området gjorde en satsning på att utbilda över 700 ingenjörer och konstruktörer (designers) inom Siemens globalt.

Utbildningarna var skräddarsydda efter Siemens behov, gavs på olika nivåer beroende på deltagarnas förkunskaper och levererades av Institutionen för Designvetenskaper på LTH. Utöver de olika utbildningarna arrangerade Lunds universitet inspirationsseminarier för att samtliga anställda skulle vara medvetna om vad additiv tillverkning är och hur utvecklingen och användandet ser ut.
Participants in Climathon 2018. foto

Snabbutbildning för sjuksköterskor i omvårdnad vid akut andningssvikt

Många av de patienter som blir svårt sjuka i covid-19 drabbas av andningssvikt. Som en direkt följd av detta beslutades att Lunds universitet skulle snabbutbilda sjuksköterskor i Region Skåne i avancerad omvårdnad vid akut andningssvikt. Under terminen har drygt 50 sjuksköterskor kompetensutvecklats i grupper om 6-12 personer. Utbildningen för varje grupp har sträckt sig över två veckor och innehållit såväl teori som praktisk träning på simulatorer. Kursen har sedan avslutats med fyra dagars träning under handledning på intensivvårdsavdelningar. Totalt ger kursen tre hp och den har getts i samarbete mellan Region Skåne och Medicinska fakulteten vid Lunds universitet.
Kursdeltagare på kursen Kyrkligt ledarskap

Ledarskap för blivande kyrkoherdar

I samarbete med Svenska kyrkans utbildningsinstitut utbildar Lunds universitet sedan några år tillbaka blivande kyrkoherdar i ledarskap.
 
Då kyrkoherdar arbetar både i en organisation som skulle kunna likna vilken svensk myndighet som helst och i en ideell religiös verksamhet står de ofta inför utmaningar. Lärarna från Lunds universitet och olika gästföreläsare djupdyker i feedback-kulturer, genus, ledarskapsstilar, ekonomi och administration samt personalhantering för att nämna några ämnen som har som syfte att förbereda deltagarna för rollen som kyrkoherde. Samtidigt och under utbildningens gång närvarar representanter från Svenska kyrkan för att vägleda deltagarna i det andliga ledarskapet och dess komplikationer. Uppdragsutbildningen ger 15 högskolepoäng.

 

Kursdeltagare på kursen Kyrkligt ledarskap

Ledarskap för blivande kyrkoherdar

I samarbete med Svenska kyrkans utbildningsinstitut utbildar Lunds universitet sedan några år tillbaka blivande kyrkoherdar i ledarskap.
 
Då kyrkoherdar arbetar både i en organisation som skulle kunna likna vilken svensk myndighet som helst och i en ideell religiös verksamhet står de ofta inför utmaningar. Lärarna från Lunds universitet och olika gästföreläsare djupdyker i feedback-kulturer, genus, ledarskapsstilar, ekonomi och administration samt personalhantering för att nämna några ämnen som har som syfte att förbereda deltagarna för rollen som kyrkoherde. Samtidigt och under utbildningens gång närvarar representanter från Svenska kyrkan för att vägleda deltagarna i det andliga ledarskapet och dess komplikationer. Uppdragsutbildningen ger 15 högskolepoäng.

 

Kursdeltagare på kursen Kyrkligt ledarskap

Ledarskap för blivande kyrkoherdar

I samarbete med Svenska kyrkans utbildningsinstitut utbildar Lunds universitet sedan några år tillbaka blivande kyrkoherdar i ledarskap.
 
Då kyrkoherdar arbetar både i en organisation som skulle kunna likna vilken svensk myndighet som helst och i en ideell religiös verksamhet står de ofta inför utmaningar. Lärarna från Lunds universitet och olika gästföreläsare djupdyker i feedback-kulturer, genus, ledarskapsstilar, ekonomi och administration samt personalhantering för att nämna några ämnen som har som syfte att förbereda deltagarna för rollen som kyrkoherde. Samtidigt och under utbildningens gång närvarar representanter från Svenska kyrkan för att vägleda deltagarna i det andliga ledarskapet och dess komplikationer. Uppdragsutbildningen ger 15 högskolepoäng.