Skräddarsydda uppdragsutbildningar – exempel

Läs om några kurser och program som genomförts utifrån unika behov

Kursdeltagare på uppdragsutbildning inom Eye Tracking

MatchIT

När det stod klart för henne att utbildningsprojektet MatchIT var ett samarbete mellan ESF, Region Skåne, Arbetsförmedlingen, Ideon Science Park, Lunds universitet och Blekinge Tekniska Högskola kände hon sig varm om hjärtat.

– Det var helt underbart att så många organisationer ville hjälpa till att få nyanlända akademiker i jobb, på en arbetsmarknad där behovet av programmerare är skriande. Här ville jag också vara med!

Under två års tid har hon nu undervisat cirka femtio deltagare, som efter genomgången utbildning matchats mot relevant praktik.

– Jag fick jättefin kontakt med dem alla och många är de som hört av sig och velat titta förbi mitt kontor, eller skickat ett mail för att berätta vart de tagit vägen idag.

Kursdeltagare framför datorer

MatchIT – utbildning för nyanlända akademiker med IT-bakgrund

Inom ramarna för projektet MatchIT, finansierat av ESF-rådet, bedrivs sedan augusti 2018 en uppdragsutbildning inom programmering för nyanlända. Det är institutionen för datavetenskap som levererar utbildningen tillsammans med SOL och LUCE. Grundläggande kurser i java-programmering och databaser är hittills avklarade. 10 veckors praktik tar vid när LU:s del av utbildningen avslutas 2019-02-01. Flera deltagare har redan under utbildningen hittat arbeten. En liknande utbildning i Webb- och systemutveckling bedrevs på EHL under våren 2017 och av de 15 utexaminerade har 13 jobb idag. Vi hoppas på liknande resultat för MatchIT-gruppen. Vid en återträff för den tidigare gruppen 2018-11-30 gjordes en intervju med MatchIT:s huvudprojektledare i SVT Nyheter Skåne.

Participants in Climathon 2018. foto

Snabbutbildning för sjuksköterskor i omvårdnad vid akut andningssvikt

Många av de patienter som blir svårt sjuka i covid-19 drabbas av andningssvikt. Som en direkt följd av detta beslutades att Lunds universitet skulle snabbutbilda sjuksköterskor i Region Skåne i avancerad omvårdnad vid akut andningssvikt. Under terminen har drygt 50 sjuksköterskor kompetensutvecklats i grupper om 6-12 personer. Utbildningen för varje grupp har sträckt sig över två veckor och innehållit såväl teori som praktisk träning på simulatorer. Kursen har sedan avslutats med fyra dagars träning under handledning på intensivvårdsavdelningar. Totalt ger kursen tre hp och den har getts i samarbete mellan Region Skåne och Medicinska fakulteten vid Lunds universitet.

Kursdeltagare på uppdragsutbildning inom Eye Tracking

MatchIT

När det stod klart för henne att utbildningsprojektet MatchIT var ett samarbete mellan ESF, Region Skåne, Arbetsförmedlingen, Ideon Science Park, Lunds universitet och Blekinge Tekniska Högskola kände hon sig varm om hjärtat.

– Det var helt underbart att så många organisationer ville hjälpa till att få nyanlända akademiker i jobb, på en arbetsmarknad där behovet av programmerare är skriande. Här ville jag också vara med!

Under två års tid har hon nu undervisat cirka femtio deltagare, som efter genomgången utbildning matchats mot relevant praktik.

– Jag fick jättefin kontakt med dem alla och många är de som hört av sig och velat titta förbi mitt kontor, eller skickat ett mail för att berätta vart de tagit vägen idag.

Kursdeltagare på uppdragsutbildning inom Eye Tracking

MatchIT

När det stod klart för henne att utbildningsprojektet MatchIT var ett samarbete mellan ESF, Region Skåne, Arbetsförmedlingen, Ideon Science Park, Lunds universitet och Blekinge Tekniska Högskola kände hon sig varm om hjärtat.

– Det var helt underbart att så många organisationer ville hjälpa till att få nyanlända akademiker i jobb, på en arbetsmarknad där behovet av programmerare är skriande. Här ville jag också vara med!

Under två års tid har hon nu undervisat cirka femtio deltagare, som efter genomgången utbildning matchats mot relevant praktik.

– Jag fick jättefin kontakt med dem alla och många är de som hört av sig och velat titta förbi mitt kontor, eller skickat ett mail för att berätta vart de tagit vägen idag.