Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Utbildning på forskarnivå

Har du en universitetsexamen och har hittat ett ämne som du brinner för och vill fördjupa dig i? Oavsett om du precis avslutat dina studier, eller redan är etablerad i arbetslivet kan en forskarutbildning vara nästa spännande steg i din karriär.

Forskarskola

Som doktorand vid någon av våra nio fakulteter får du möjlighet att fördjupa dig och ta reda på mer om de områden som fascinerar dig.

En forskarutbildning förbereder dig inte bara för en forskarkarriär, utan kan också ge dig värdefulla erfarenheter exempelvis inom undervisning och ......

Om utbildningen

Forskarutbildningen omfattar 240 högskolepoäng, motsvarande fyra års heltidsstudier, men det tar ofta lite längre tid i praktiken. Utbildningen avslutas med en doktorsavhandling som läggs fram och försvaras vid en offentlig disputation.

I utbildningen ingår

 • läskurser
 • arbete med avhandlingen
 • samarbeten med handledare som vägleder dig genom utbildningen.

Vid sidan av utbildningen är det vanligt att undervisa studenter på grundutbildningen.

Forskarutbildningen organiseras på fakultets- eller institutionsnivå. Utbildningens struktur och krav varierar något mellan olika fakulteter och ämnen.

Examensmål (länk)

För att bli antagen som doktorand krävs både grundläggande och särskild behörighet.

Grundläggande behörighet innebär att du

 • har en avlagd examen på avancerad nivå
 • eller har fullgjort kurser om minst 240 högskolepoäng (varav minst 60 på avancerad nivå)
 • eller på annat sätt skaffat dig i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet innebär i de flesta fall specifika ämneskunskaper. Information om dessa krav finns tillgängliga hos den aktuella fakulteten.

Hur utbildningen är upplagd och vilka krav som ställs skiljer sig till viss del mellan olika fakulteter och ämnen. Vissa krav är dock gemensamma, bland annat

 • att du har rätt förkunskaper i ämnet
 • att du bedöms ha förmåga att klara utbildningen
 • att dina studier är finansierade under hela utbildningstiden.


De allra flesta forskarstuderande vid Lunds universitet är finansierade genom en doktorandanställning vid en institution.

Du kan även genomföra utbildningen med en annan form av finansiering, som till exempel externa stipendier eller en överenskommelse mellan Lunds universitet och din arbetsgivare.

Oavsett finansieringsform är det Lunds universitet som har ansvar för studiemiljö och utbildningsrelaterade frågor under din tid som doktorand vid universitetet. Alla doktorander har också tillgång till universitetets företagshälsovård.

Det finns dock vissa viktiga skillnader mellan olika finansieringsformer:


Anställning vid Lunds universitet

Om du har en doktorandanställning vid universitetet – vilket är de vanligaste – betraktas du som både studerande och anställd, och omfattas av både lokala och centrala avtal om anställningsvillkor.

Du har också möjlighet att arbeta med administrativa och pedagogiska uppgifter samtidigt som du är inskriven på en forskarutbildningen (dock högst 20 procent av en heltidstjänst).


Finansiering av extern arbetsgivare

Om du som doktorand finansieras av en annan arbetsgivare än Lunds universitet betraktas du enbart som studerande vid universitetet. Då är det den aktuella arbetsgivaren som är ansvarig för arbetsgivarfrågorna.


Stipendiefinansiering

Om du som doktorand finansieras med ett stipendium är du inte anställd vid Lunds universitet, utan betraktas som studerande. Detta innebär att du inte har rätt till avtalsenliga anställningsförmåner.

Som doktorand med stipendium har du dock i vissa fall rätt att efter ansökan anställas som doktorand när det återstår tre år av forskarutbildningen.


Anställningsvillkor för doktorander – medarbetarwebben.lu.se

  På fakulteternas webbplatser finns fakultetsspecifik info om ansökningsförfaranden, förkunskaper för olika ämnen, särskilda behörighetskrav, studieplaner, med mera:

  • Ekonomihögskolan (länk)
  • Humanistiska och teologiska fakulteterna (länk)
  • Juridiska fakulteten (länk)
  • Konstnärliga fakulteten (länk)
  • Lunds Tekniska Högskola (länk)
  • Medicinska fakulteten (länk)
  • Naturvetenskapliga fakulteten (länk)
  • Samhällsvetenskapliga fakulteten (länk)

  Ansökan till doktorandtjänst med finansiering från universitetet

  Du ansöker till en doktorandtjänst inom ett visst ämnesområde. Eftersom antalet utbildningsplatser är begränsade, är konkurrensen ofta hård.

  Ansökningsförfaranden och ansökningsperioder skiljer sig åt mellan olika fakulteter och institutioner. Vissa annonserar lediga doktorandtjänster runt samma tid varje år, ofta på våren, medan andra annonserar lediga tjänster löpande.

  Alla lediga doktorandtjänster som finansieras av Lunds universitet publiceras på vår webbsida för lediga anställningar. Välj kategorin ”Doktorandanställningar”.

  När du hittat en tjänst du är intresserad av, läs då noggrant igenom annonsen för att ta reda på om du uppfyller kraven.

  Innan du skickar in en ansökan bör du också ta reda på vad som gäller vid den aktuella fakulteten eller institutionen. Du kan till exempel höra av dig till kontaktpersonerna i annonsen om du har specifika frågor om en tjänst.

  Lediga doktorandanställningar (länk)

  Skapa konto i Varbi

  För att ansöka om en doktorandtjänst måste du skapa ett konto i rekryteringssystemet Varbi.

  All information om hur du ska lägga upp din ansökan och vilka dokument du behöver bifoga hittar du i annonsen för tjänsten.

  De ansökningshandlingar som du skickar in via Varbi, inklusive eventuella stöddokument, går direkt till den fakultet eller institution som annonserade tjänsten.

  Ansökan till forskarutbildning med annan finansiering

  Om din forskarutbildning finansieras externt eller genom stipendier ska du direkt kontakta den fakultet eller institution som det aktuella forskningsområdet tillhör.
   

  Kontaktinformation


  Forskarutbildning

  Cecilia Gagné
  Utredare
  Forskningsservice
  cecilia [dot] gagne [at] fs [dot] lu [dot] se (cecilia[dot]gagne[at]fs[dot]lu[dot]se)
  Telefon: 046-222 30 32


  Forskarskolor

  Ylva van Meeningen
  Forskningsadministratör
  ylva [dot] van_meeningen [at] cec [dot] lu [dot] se (ylva[dot]van_meeningen[at]cec[dot]lu[dot]se)
  Telefon: 073-081 49 68

  Antagningsordning

  Vid universitetet finns en antagningsordning för forskarutbildning med regler som gäller oavsett vilket område man vill doktorera inom:

  Antagningsordning avseende utbildning på forskarnivå vid Lunds universitet (PDF, 144 kB, nytt fönster)