Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Utveckling av våra campus (Eva)

Interiör från LUX, café och studieplatser. Foto.
Lunds universitets campus har byggnader från olika stilepoker från sent 1880-tal till 2000-tal. Interiör från LUX. Foto: Johan Persson

Arbetet med att utveckla Lunds universitets campus omfattar både att förvalta och utveckla vårt kulturarv, och att ständigt bereda för framtiden genom att erbjuda våra verksamheter bästa fysiska miljö.

Lunds universitets campus ska stödja visionen att vara ett universitet i världsklass som förstår, förklarar och förbättrar vår värld och människors villkor. Det sker bland annat genom strategiskt arbete med utformningen av vår fysiska miljö, och genom att erbjuda rätt funktioner och lokaler till våra verksamheter.

Campus ska vara attraktivt och förmedla universitetets identitet, med platser för social interaktion och möjlighet till återhämtning och rekreation – allt i en trygg och inkluderande miljö.

Campusplanen

Campusplanen färdigställdes under 2012 och gäller fram till 2027.

Planen, som fastställts av universitetsstyrelsen, är ett visionsdokument som beskriver den långsiktiga utvecklingen av universitetets möjliga geografiska utbredning i Lund.

Planen har tagits fram av Lunds universitet i samarbete med bland annat Akademiska Hus och Lunds kommun.

Under 2022 påbörjades arbetet med en ny campusutvecklingsplan, som ska gälla 2025–2050.

Campusplanen 2012–2027 (PDF 20 MB, ny flik)

Campusutvecklingsrådet deltar i framtagandet av campusutvecklingsplanen och slår fast dess riktlinjer. Rådet identifierar utvecklingsområden för campusutvecklingen och för dialog med viktiga externa samarbetspartner, samt bistår när det gäller omvärldsbevakning av campusutvecklingen vid andra universitet i Sverige och internationellt.

Campusutvecklingsrådets ledamöter – se sidan om rektors rådgivande grupper

Campusutvecklingskontoret arbetar för att Lunds universitet effektivt ska kunna utnyttja befintlig kunskap och erfarenhet när det gäller utveckling av campus. Kontoret sammanställer och tillgängliggör information från tidigare och pågående projekt inom universitetet, och från aktuell forskning inom området.

Campusutvecklingskontoret arbetar också i nära dialog med campusutvecklingsrådet, och utgör länken mellan enskilda fakulteters visioner och den helhetssyn som krävs för att skapa en attraktiv universitetsmiljö.

Kontaktinformation

Per Mickwitz
Vicerektor för forskning, hållbarhet och campusutveckling
per [dot] mickwitz [at] rektor [dot] lu [dot] se
Telefon: +046-222 38 80

Charlotte von Brömssen
Projektledare Campusutvecklingskontoret
charlotte [dot] von_bromssen [at] bygg [dot] lu [dot] se (charlotte.von_bromssen
@bygg.lu.se)

Telefon: 046-222 69 36

Madeleine Stjärne Starck
Projektledare Campusutvecklingskontoret
madeleine [dot] stjarne [at] bygg [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 30 10


Aktuella projekt

När samhället förändras, förändras även universitetet. De senaste årens distansstudier och distansarbete har påskyndat utvecklingen av hur vi använder ny pedagogik, nya arbetssätt och ny digital teknik i undervisning och samarbeten.

Lunds universitet finns idag etablerat i Lund, Malmö, Helsingborg och Ljungbyhed (Trafikflyghögskolan). I utvecklingen av våra campus möter vi ständigt nya frågeställningar som i sin tur påverkar krav och förväntningar på hållbara och attraktiva lärande- och arbetsmiljöer.

Här presenterar vi några av våra aktuella utvecklingsprojekt på våra campus:


Fasad Forum Medicum, Lund. Skiss.
Med Forum Medicum får Medicinska fakulteten ett gemensamt hälsovetenskapligt och biomedicinskt kunskapscentrum i Lund. Fasadskiss. © Henning Larsen Architects

Forum Medicum

På Forum Medicum samlas Health Science Centers och Biomedicinskt centrums forskning och utbildning i ett gemensamt hälsovetenskapligt och biomedicinskt kunskapscentrum intill Universitetssjukhuset i Lund.

Den nya byggnaden ger möjligheter till tvärvetenskapligt samarbete mellan Medicinska fakultetens utbildningar i medicin, hälsa och vård och de tre forskningsområdena grundforskning, hälsovetenskaplig forskning och kliniknära forskning.

Med en central placering på campus blir Forum Medicum en naturlig mötesplats för fakultetens studenter, medarbetare och samarbetspartners.

Fakta – Forum Medicum

Ett hälsovetenskapligt centrum för samverkan mellan forskning och utbildningar inom medicin, hälsa och vård.

Yta: 21.000 m2 (15.000 m2 nybyggnad
och 6.000 m2 ombyggnad)
Plats: Sölvegatan 19, Lund
Arkitekt: Henning Larsen Architects/Sweco Architects
Beräknas vara klart: 2023
Hållbarhet: Miljöbyggnad Guld

Mer information:


 

Arkitektskiss, exteriör Konstnärliga fakulteten i Varvsstaden. Illustration.
De konstnärliga högskolornas nya, gemensamma lokaler i Varvsstaden i Malmö beräknas vara klara för inflyttning under 2027. Fasadskiss. © Marge arkitekter

Konstnärligt campus i Varvsstaden, Malmö

I den nya stadsdelen Varvsstaden i Malmö skapas ett gemensamt campus för Musikhögskolan, Teaterhögskolan och Konsthögskolan, som tillsammans utgör Lunds universitets konstnärliga fakultet.

Ett gemensamt konstnärligt campus stärker och synliggör fakultetens utbildning och forskning, och ger goda förutsättningar för att skapa ny konstnärlig och pedagogisk kunskap för framtiden. Det ökar också möjligheterna till samverkan med regionens konst-, kultur- och utbildningssektorer, och erbjuder en samlad nationell och internationell mötesplats för konst, teater och musik.

Fakta – Konstnärligt campus

Ett gemensamt campus för de tre konstnärliga högskolorna, och en nationell och internationell mötesplats för konst, musik och teater.

Yta: Cirka 19.000 m2 (nybyggnad + ombyggnad)
Plats: Varvsstaden, Malmö
Arkitekt: Marge arkitekter
Beräknas klart: 2027
Hållbarhet: Miljöbyggnadscertifiering är under utredning

Mer information:
Nytt konstnärligt campus i Varvsstaden – Konstnärliga fakultetens webbplats


 


 

Ny fasad Maskinhuset. Skiss.
Maskinhuset på LTH får nya verkstäder och labblokaler med avancerad precisionsutrustning, och undervisningssalar anpassade för ny pedagogik. Fasadskiss. @ Sweco arkitekter

Maskinhuset

Omformulerad text:

(Maskinhuset på LTH är en av Lunds universitets fastigheter, med ett stort antal gäster – både nationella och internationella. )

Med den nya byggnaden uppfylls dagens höga krav på den fysiska forskningsmiljön, bland annat när det gäller precisionsutrustning i verkstäder och laboratorier. Flera av verksamheterna i huset bedriver spetsforskning, däribland Motorlab, Robotlab och Avdelningen för industriell elektroteknik och automation – IEA. De får nu nya laboratorier för bland annat robot- batteri- och likströmsforskning.

I Maskinhuset byggs också två stora ALC-salar (Active Learning Classrooms) – Teknodromen och Ångpannehallen – för undervisning utifrån ny pedagogik. Salarna blir en gemensam resurs för hela LTH.

 

Fakta – Maskinhuset

Nya verkstäder och laboratorier med avancerad forskningsutrustning, samt lärosalar för undervisning utifrån ny pedagogik.

Yta: Nybyggnad 570 m2, ombyggnad cirka 20.000 m2
Plats: Lunds Tekniska Högskola
Arkitekt: Sweco arkitekter 2023, Klas Anselm 1963
Hållbarhet: Miljöbyggnad silver
Beräknas vara klart: 2023

Mer information:


 

Fasad byggnad på Brunnshög. Foto.
Bildtext CMU. Foto:

Comparative Medicine Unit (CMU),  Brunnshög

Medicinska fakultetens nya byggnad ligger intill MAX IV och används inom både grundforskning, tillämpad forskning med klinisk inriktning, fältstudier och kognitionsforskning.

Lokalerna erbjuder internationella forskare en säker forskningsmiljö, och möter behovet av både utökad forskning och en strukturförändring inom verksamheten.

 

Fakta CMU Brunnshög

Yta: 3.500 m2
Plats: Intill MAX IV, Lund
Arkitekt: Fojab arkitekter
Hållbarhet: xxx
Färdigställt: xxx 2022??

Mer information:
xxxxx

Skiss över tillbyggnad i Botaniska trädgården.
Med anpassningen och tillbyggnaden av Palmhuset säkras nu fortsatt tillgång till sällsynt växtmaterial för universitetets forskare och studenter, samtidigt som arbetsmiljön förbättras. @ White arkitekter.

Palmhuset

Botaniska trädgårdens växthus uppfördes på 1860-talet i vetenskapligt syfte, och växterna – en del mycket gamla, sällsynta och värdefulla – används fortfarande i både undervisning och forskning vid Lunds universitet. Sedan 1974 har hela kvarteret Botanicum status om statligt byggnadsminnesmärke.

Ombyggnaden av Palmhuset och intilliggande växthus ger en förhöjd takhöjd med tre meter och omfattar även husens tekniska system. Detta innebär både en modern arbetsmiljö för verksamheten, och att det unika växtmaterialet säkras även för kommande generationer av forskare, studenter och besökare.

 

 

Palmhuset

Med projektet säkras fortsatt tillgång till sällsynt växtmaterial för utbildning och forskning, samtidigt som arbetsmiljön (moderniseras och) förbättras.

Fakta Palmhuset

Drivkraft: Kvalitetssäkra sällsynt växtmaterial för fortsatt forskning, undervisning och förbättrad arbetsmiljö.
Yta: 250 kvm nybyggnad/850 kvm ombyggnad
Plats: Botaniska trädgården
Arkitekt: White arkitekter
Beräknas vara klart: tidigast 2025
Hållbarhet: Miljöbyggnadscertifiering är under utredning

Mer information:

Botans framtidsplaner – botan.lu.se

Nya tag i Botan

Kungshuset i Lundagård i höstfärger. Foto.
Kungshuset i hjärtat av Lundagård blir än en gång hemvist för universitetets ledning och staber. Foto: xxx

Kungshuset

Under närmare 200 år – från 1688 fram till 1882 – var Kungshuset i Lundagård huvudbyggnad för universitetet. Huset byggdes ursprungligen 1584, och är idag ett statligt byggnadsminne. Nu verksamhetsanpassas husets särskilt skyddsvärda rum för att kunna hysa både nuvarande och framtida universitetsledningar.

Genom att ledning och staber åter samlas i Kungshuset knyter man an till historien, förstärker universitetsplatsen och universitetets identitet i staden.

Fakta – Kungshuset

Universitetsledningen får central placering i en historiskt viktig miljö, vilket ger förbättrade möjligheter till samverkan och en stärkt identitet för universitetet.

Yta: Ombyggnad 1 500 kvm LOA
Plats: Kvarteret Paradis
Arkitekt: Ombyggnad Tengbom
Beräknas vara klart: 2023
Hållbarhet: -

Mer information:

Universitetshuset
Med en långsiktig renovering, där universitetshusets kulturhistoriska karaktär bevaras, kan fler få möjlighet att uppleva den unika miljön, och huset kan även i framtiden vara plats för universitets högtider. Foto: xx

Universitetshuset

Omformulerad text:

Universitetshuset invigdes år 1882 som Lunds universitets huvudbyggnad, och har stort symboliskt värde för hela universitetet. Huset och är numera ett statligt byggnadsminne.

För att förbättra arbetsmiljön och tillgängligheten genomgår universitetshuset nu en omfattande renovering. Utöver arbetsplatser och ceremoniella lokaler kommer huset bland annat att få en universitetsgemensam reception, flexibla lokaler för undervisning och seminarier, samt studieplatser.

Med renoveringen skapas en öppen och välkomnande byggnad för studenter, medarbetare, besökare och Lundabor, och kommer även fortsatt vara den naturliga platsen för universitetets ceremonier (och möten).

Fakta om projektet

Drivkraft: Långsiktig renovering med bevarande av universitetshusets kulturhistoriska karaktär så att den unika miljön kan komma fler till del och fortsatt vara plats för universitets högtider.

Yta: Ombyggnad ca 4 600 kvm
Plats: Lundagård  
Arkitekt: Helgo Zettervall, renovering; arkitekt under upphandling
Beräknas vara klart: Prel 2028
Hållbarhet: -
Mer information:

 

Campus Paradis och nytt centrum för samhällsvetenskap

Verksamheten vid universitetets samhällsvetenskapliga fakultet är idag utspridd, med institutionerna placerade långt ifrån varandra. Det råder brist på moderna studie- och utbildningsmiljöer med uppdaterad teknik, och många av lokalerna behöver anpassas för bättre tillgänglighet.

Med Campus Paradis-projektet samlas fakultetens institutioner i ändamålsenliga lokaler inom kvarteret Paradis.

Genom en om- och nybyggnation i kvarterets norra del kompletteras Campus Paradis med ett nytt centrum för samhällsvetenskap, Cesam. Cesam ska tillgodose fakultetens behov av nya mötesplatser, moderna undervisnings- och studiemiljöer, ett modernt fackbibliotek med mera.

(Lokaliseringen sker i en av Lunds universitets kulturhistoriska miljöer och ställer därför höga krav på arkitektonisk utformning. - gäller ju även Botan… behöver det vara med??)

 

Bildtext: Samhällsvetenskapliga fakulteten samlar all sin verksamhet, och kompletterar och verksamhetsanpassar sina lokaler inom kvarteret Paradis i centrala Lund.

Fakta Campus Paradis och Cesam

Drivkraft: Ett samlat och verksamhetsanpassat samhällsvetenskapligt centrum för fakulteten.

Yta:
Skede 1: ca 10 200 kvm om- och nybyggnad (Hus G och Cesam)
Skede 2: ca 7 800 kvm ombyggnad (hus J, hus R och hus P)

Plats: Kv Paradis
Arkitekt:  jais landén krantz arkitekter
Beräknas vara klart:
Skede 1: Hus G, 2024, Cesam, preliminärt 2028
Skede 2: Hus J, preliminärt 2029, Hus R och hus P, preliminärt 2030
Hållbarhet: -
Mer information:
Campus Paradis – sam.lu.se


Arkitektbild från Science Village
Bildtext

Science Village

Science Village är ett område i stadsdelen Brunnshög i nordöstra Lund som innefattar MAX IV, ESS och centrala Science Village. I framtiden blir Science Village en del av en dynamisk och internationell miljö, där nya vetenskapliga idéer och samarbeten kan växa fram mellan lärosäten, näringsliv och andra delar av samhället.

Förutom universitetets verksamheter kommer centrala Science Village inrymma bland annat

  • Lund Science Center för aktiviteter och utställningar
  • The Loop – en mötesplats för näringsliv, akademi och forskning
  • Space – kontor och laboratorier

samt kontor, restauranger och caféer.

Lunds universitet kommer att etablera sig i området genom bland annat Nanolab Science Village, som är den tredje största infrastruktursatsningen i området, med inflytt cirka 2027. Universitetet planerar även att etablera verksamhet som i nuläget främst ingår i Fysiska och Kemiska institutionen.
 
Arbetet med att ta fram ett lokalprogram pågår. En projektgrupp är tillsatt och i slutet av 2023 förväntas ett första förslag på ett lokalprogram att presenteras. Inflytt förväntas ske år 2030.

[ Kartskiss över Science Village / Brunnshög med LU:s verksamheter highlightade – Länk eller bild]

SVS AB äger stora delar av marken i centrala Science Village. Bolaget ägs av Lunds kommun, Region Skåne och Lunds universitet. Bolagets främsta uppgift är att utveckla området för bebyggelse och att sälja byggrätterna.

SVS AB – sciencevillage.com