Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Health Law – en ny forskningsmiljö om rätten i vården

Sverige står inför många utmaningar inom hälso- och sjukvården. En snabbt växande äldre befolkning med allt större vårdbehov, en pressad ekonomi i vården, personalbrist och svåra arbetsvillkor för många yrkesgrupper är några sådana utmaningar. Andra är exempelvis ett stort behov av bättre och billigare medicinska produkter, och en kurva med snabbt ökad ohälsa bland barn och andra grupper som behöver brytas.

Samtidigt står vi inför en teknologisk och medicinsk utveckling med mycket stor potential att skapa bättre villkor i vård och omsorg om den hanteras rätt.

 

Health Law


I vår forskargrupp vill vi ta oss an dessa samhällsutmaningar. Vårt syfte är att uppmärksamma och lösa ett brett spektrum av rättsliga frågor som rör människors (o)hälsa och stärka deras rättigheter i vård och omsorg. Vi vill bidra till den bästa möjliga utvecklingen av vården, omsorgen och forskningen av våra centrala samhällsfunktioner i Sverige och vår omvärld.

Strategisk satsning i tvärdisciplinär anda

År 2018 startade vi en ny forskningsmiljö i Health Law vid Juridiska fakulteten, finansierad bland annat av den Crafoordska stiftelsen. Vi har samlat såväl etablerade som mer juniora forskare för att ta oss an de mest angelägna utmaningarna för den svenska hälso- och sjukvården i en rättslig och tvärdisciplinär anda.

Denna miljö är en ny strategisk satsning vid Lunds universitet där vi samlar de främsta forskarna i

 • medicinsk rätt
 • offentlig rätt
 • socialrätt
 • barnrätt
 • äldrerätt
 • disability law
 • mänskliga rättigheter och
 • socialt arbete

i nära samarbete med forskare och praktiker i

 • medicin
 • odontologi
 • life sciences och
 • medicinsk etik.

Samarbete med världsledande forskare

Vi har också ett upparbetat samarbete med ett antal världsledande forskare i flertalet av dessa fält.

Koordinator för miljön är professor Titti Mattsson, internationellt och nationellt ledande forskare i hälso- och sjukvårdsrätt med stor erfarenhet av att koordinera och bedriva internationellt erkänd forskning och med en stark förankring till myndighetsverksamheten inom vård och omsorg i Sverige.

Vi vill arbeta för den bästa utvecklingen av vården och omsorgen i Sverige, där alla geografiska områden – stad och landsbygd – och alla individer och grupper kan gynnas av denna utveckling.

Individens behov i centrum

Vårt mål är en högkvalitativ och personcentrerad hälso- och sjukvård och omsorg som kan säkerställa den enskildes behov och särskilda livsvillkor under goda arbetsvillkor för anställda med rättssäkerhet, integritet, trygghet och god vård som centrala ledord.

Om vi får ditt stöd i vårt arbete kommer detta bidrag att kunna bidra till en stärkt hälso- och sjukvård och omsorgsverksamhet under de kommande åren.

Ladda ner projektbeskrivningen (PDF 480 kB, nytt fönster)


Kontaktinformation

Helena Perhag
Senior Development Officer
Telefon: 046-222 30 68
helena [dot] perhag [at] fsi [dot] lu [dot] se

Titti Mattsson
Projektledare
Telefon: 046-222 10 24
titti [dot] mattsson [at] jur [dot] lu [dot] se

 

 

Kontaktinformation

Helena Perhag
Senior Development Officer
Telefon: 046-222 30 68
helena [dot] perhag [at] fsi [dot] lu [dot] se

Titti Mattsson
Projektledare
Telefon: 046-222 10 24
titti [dot] mattsson [at] jur [dot] lu [dot] se