Filantropiska rådet

Betydelsen av privat finansiering till forskning och universitetets verksamhet har ökat det senaste decenniet. Det filantropiska rådet ska bidra till vidareutveckling av Lunds universitets arbete med fundraising och donatorvård samt rådgivning till verksamheten i dessa frågor.

Rådets ledamöter

Porträtt, man. Foto.

Rolf Abdon

Grundare och tidigare VD Abdon Finax AB

"Lunds universitet är en kraftfull resurs för utvecklingen av vårt samhälle och kunskap från Lunds universitet har varit grunden för många människors och många företags framgångar.
Men den internationella konkurrensen ökar och kunskap förflyttar sig nu blixtsnabbt över världen. Vi måste därför stärka dialogen och samarbetet mellan vårt samhälle och vårt universitet. Filantropi är en viktig del i den utvecklingen."

Porträtt, man. Foto.

Leif Andersson

VD Crafoordska stiftelsen

"Efter att arbetat med stiftelser i drygt 30 år har jag sett hur forskningsanslag och andra bidrag gjort stor skillnad men också att detta inte är allmänt känt ute i samhället.

Jag drivs därför av att försöka hjälpa till att skapa ännu mera medel till forskningen och andra samhällsviktiga verksamheter."

Porträtt, man. Foto.

Anders Dellson

VD tretton37 AB

"Jag vill hjälpa till att uppmärksamma att det går att göra skillnad för framtiden och samhället genom att stödja forskning. Att vetenskapligt söka svar blir allt viktigare i en tid av filterbubblor och desinformation. Inte minst vill jag nå ut med den tanken till de många entreprenörer och företagare som redan i hög grad förändrar både framtiden och samhället."

Porträtt, kvinna. Foto.

Kajsa von Geijer

SVP HR Thule Group

"För ett hållbart samhälle är säkerställandet av utbildning samt en dynamisk kontakt mellan näringsliv och forskning av största vikt. Det handlar naturligtvis om både framåtsträvande och nyutveckling men i lika hög grad om att bevara och förvalta vår tidigare kunskapsbas, historia och kulturella arv.

Genom filantropi, kan vi knyta kontakter mellan olika intressenter för att skapa förutsättningar för forskning, fortbildning och en ökad förståelse för hur vi gemensamt kan bidra till en mer hållbar värld, som nu är viktigare än någonsin."

Porträtt, kvinna. Foto.

Gabriella Hurtig Hedlund

Stf regionchef SEB Region Syd

"Genom att främja utbildning och forskning kan jag vara med och skapa varaktig och hållbar utveckling för vårt samhälle och bidra till något större."

Default user image.

Annika Lundius

Styrelseledamot Industrivärden samt Entreprenörskapsforum, tidigare vice VD Svenskt näringsliv

"Filantropi fyller en viktig roll för samhällets utveckling. Filantropi lyfter det goda genom att utan egennytta bidra på olika sätt för att lösa pågående och framtida utmaningar för världen, samhället och dess invånare."

Default user image.

Pia Siljeklint

Avdelningschef Donatorrelationer, Lunds universitet

Porträtt, man. Foto.

Torbjörn von Schantz

Lunds universitets rektor, ordförande

Kontaktinformation

Avdelningen Donatorrelationer

Pia Siljeklint 
Avdelningschef
Telefon: 046-222 34 39
pia [dot] siljeklint [at] fsi [dot] lu [dot] se

Eric Hamilton
Senior Development Officer
Telefon: 046-222 03 41
eric [dot] hamilton [at] fsi [dot] lu [dot] se

Helena Perhag
Senior Development Officer
Telefon: 046-222 30 68
helena [dot] perhag [at] fsi [dot] lu [dot] se

Nomie Gabevik
Senior Development Officer
Telefon: 046-222 36 45
nomie [dot] gabevik [at] fsi [dot] lu [dot] se


Alla medarbetare på Donatorrelationer