Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ge bort forskning i julklapp!

Att skänka pengar till forskning som julklapp är ett fint sätt att visa dina nära och kära att du vill göra skillnad och bidra till en bättre framtid för oss alla.

Här presenterar vi ett antal utvalda satsningar som du kan stödja.

Ge bort forskning i julklapp grafik utan text

Du bestämmer gåvosumman och betalar enkelt enligt anvisningar vid varje ändamål. Det går att donera via Swish eller via bankgiro.

För att ge bort din gåva som en julklapp, skriver du förslagsvis ut ett gåvobevis som du hittar vid varje ändamål.

Med detta initiativ hoppas vi kunna bidra till att göra världen lite bättre. Varje gåva är värdefull, liten som stor!

Se vilka ändamål du kan donera till:

 

En hållbar värld – socialt, ekonomiskt och klimatmässigt

Kombinerad bild med rapsfält och studenter

Klimatförändringar och pandemier liksom ekonomisk och politisk instabilitet påverkar oss som individer, anställda, företagare och samhällsmedborgare.

Vid samhällsvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning om socialt hållbara sätt att leva och organisera samhällen och om sociala processer som gör att vi kan hantera yttre påfrestningar – något som ibland kallas social resiliens.

Det kan exempelvis handla om psykisk ohälsa hos sårbara grupper som ungdomar och äldre, eller hur vi kan stärka barn som behöver etablera sig i en ny familj eller i ett nytt land.

Det kan också handla om vilken betydelse politisk aktivism har inom en demokrati eller hur turismnäringen kan ställa om mot mindre resande.

Samhällsvetenskapliga fakultetens kampanjsida

Swisha valfritt belopp till nummer 1231322361. Du kan även använda bankgiro med nummer 830-6599. Glöm inte att märka din gåva med: Social hållbarhet

Om du vill ge bort din gåva som julklapp, skriv ut ett gåvobrev!
(PDF, 617 kB, ny flik)

Miljörätt är ett brett område som täcker rättsliga frågor kopplade till olika miljöproblem.

Forskningsfrågor kan fokusera på specifika miljöfrågor, som exempelvis skydd av vatten, risker från kemikalier eller biologisk mångfald, men kan också omfatta miljöperspektiv med bredare sociala och ekonomiska aspekter, såsom klimatjuridik eller rättsförhållanden mellan miljöskydd och kommersiella intressen.

Stöd vår forskning för en mer hållbar framtid.

Aktuell forskning kring miljörätt vid Juridiska fakulteten

Swisha valfritt belopp till nummer 1231322361. Du kan även använda bankgiro med nummer 830-6599. Glöm inte att märka din gåva med: Miljörätt

Om du vill ge bort din gåva som julklapp, skriv ut ett gåvobrev!
(PDF, 617 kB, ny flik)

Ekonomisk forskning kring hållbarhet tar fasta på behovet av att fostra ledare och ekonomiska aktörer som tar ansvar för en hållbar framtid.

Vid Ekonomihögskolan står framförallt frågor om hållbara finanser, gröna investeringar, företagsstrategier för hållbarhet och hållbara globala värdekedjor i centrum. Hållbarhet genomsyrar såväl utbildning som forskning, liksom våra partnerskap i samhället.

Aktuell forskning vid Lund Institute for Sustainability Impact

Swisha valfritt belopp till nummer 1231322361. Du kan även använda bankgiro med nummer 830-6599. Glöm inte att märka din gåva: Ekonomi och hållbarhet

Om du vill ge bort din gåva som julklapp, skriv ut ett gåvobrev!
(PDF, 617 kB, ny flik)

Socialt entreprenörskap handlar om hur drivkraften och utvecklingskraften i entreprenörskap kan nyttjas för sociala frågor och utmaningar, och hur innovativa lösningar på sociala problem kan utvecklas i nära samarbete mellan forskare och praktiker.

Socialt entreprenörskap syftar till inkluderande stadsutveckling, med särskilt fokus på unga och socialt utsatta. 

Aktuell forskning vid Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship

Swisha valfritt belopp till nummer 1231322361. Du kan även använda bankgiro med nummer 830-6599. Glöm inte att märka din gåva med: Socialt entreprenörskap

Om du vill ge bort din gåva som julklapp, skriv ut ett gåvobrev!
(PDF, 617 kB, ny flik)
  

Ett förändrat klimat och en utarmning av den biologiska mångfalden är två av vår tids stora frågor som påverkar natur, människor och samhällen över hela världen. De är också intimt sammankopplade och behöver i många delar lösas gemensamt. Ytterst ställer de frågor om vår existens och hur vi och andra arter ska leva på planeten.

På Centrum för miljö- och klimatvetenskap bedrivs tvärvetenskaplig forskning med aktörer från flera olika institutioner och fakulteter om hur dessa stora frågor ska hanteras.

Forskningen bedrivs även i samverkan med övriga samhället, så att akademin, offentlig sektor och företrädare för näringslivet och civilsamhället möts över gränserna för att gemensamt hitta lösningar på de utmaningar vi står inför. Stöd gärna vår forskning.

Aktuell forskning vid Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC)

Swisha valfritt belopp till nummer 1231322361. Du kan även använda bankgiro med nummer 830-6599. Glöm inte att märka din gåva: Miljö och klimat

Om du vill ge bort din gåva som julklapp, skriv ut ett gåvobrev!
(PDF, 617 kB, ny flik)

Medicin

Man och barn tittar ut genom fönster

Den pågående coronaviruspandemin visar med all tydlighet vikten av virusforskning och att forskning kring virus behöver öka i omfattning. Detta för att bättre kunna hantera pågående pandemi, men också för att se till att vi är bättre rustade för att förebygga kommande virusutbrott. Just nu pågår byggandet av Lunds universitets viruscentrum (LUVC).

LUVC kommer att möjliggöra gränsöverbryggande forskning och samarbeten som inte funnits tidigare genom att fungera som en plattform för tätare kontakter mellan Lunds universitet, Region Skåne, industrin och samhället i stort.

Detta kommer bidra till en bättre förståelse om virussjukdomar ur olika perspektiv.

Kompletterande information om julklappskampanjen på Medicinska fakultetens webbplats

Swisha valfritt belopp till nummer 1231322361. Du kan även använda bankgiro med nummer 830-6599. Glöm inte att märka din gåva med: Viruscentrum

Om du vill ge bort din gåva som julklapp, skriv ut ett gåvobrev!
(PDF, 617 kB, ny flik)

Palliativt Utvecklingscentrum som är en del av Lunds universitet och Region Skåne arbetar med forskning, utveckling och utbildning med det övergripande målet att vården av människor i livets slutskede ska ha högsta möjliga prioritet och kvalitet.

Forskningsprojekten utgår från olika perspektiv, exempelvis kommunikation och samtal, folkhälsa- och samhälle, tidiga insatser i palliativ vård, existentiella frågor och utmaningar i livets slut samt vården av den döende människan.

Vård av människor i livets slutskede ställer krav på empati, förmåga att vara nära och möta den lidande människans och de närståendes behov.

Kompletterande information om julklappskampanjen på Medicinska fakultetens hemsida

Swisha valfritt belopp till nummer 1231322361. Du kan även använda bankgiro med nummer 830-6599. Glöm inte att märka din gåva med: Palliativ

Om du vill ge bort din gåva som julklapp, skriv ut ett gåvobrev!
(PDF, 617 kB, ny flik)

Coronapandemin har aktualiserat det medicinrättsliga ämnet inom en mängd områden; såsom akutvård, prioriteringar i vården, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, äldres vårdvillkor och EU-samarbetet.

Det behövs ökad kunskap om på vilka sätt framtidens utmaningar påverkar olika hälsovårdsåtgärder.

Stöd vår forskning kring frågor om hur vi kan minimera ojämlikhet, sårbarhet och diskriminering i vården.

Health Law – en ny forskningsmiljö om rätten i vården

Swisha valfritt belopp till nummer 1231322361. Du kan även använda bankgiro med nummer 830-6599. Glöm inte att märka din gåva med: Medicinrätt

Om du vill ge bort din gåva som julklapp, skriv ut ett gåvobrev!
(PDF, 617 kB, ny flik)

Våra konstnärliga högskolor

Konstnärliga fakulteten utbildar konstnärer, musiker, musiklärare, tonsättare och skådespelare i en verksamhet som kännetecknas av en stor synlighet i samhället och en stark relation till konst-, teater- och musiklivet, samt till skola och kulturskola.

Collage teater och musik. Foto.

Vid Musikhögskolan i Malmö utbildas morgondagens musiker, kyrkomusiker, tonsättare och musiklärare. Forskning sker inom områdena konstnärlig forskning i musik och musikpedagogisk forskning.

I centrum för Musikhögskolans verksamheten står passionen för musik och lärande. Stöd skolans verksamhet!

Musikhögskolan i Malmös webbplats

Swisha valfritt belopp till nummer 1231322361. Du kan även använda bankgiro med nummer 830-6599. Glöm inte att märka din gåva med: Musikhögskolan

Om du vill ge bort din gåva som julklapp, skriv ut ett gåvobrev!
(PDF, 617 kB, ny flik)

Teaterhögskolan i Malmö erbjuder särskilt lovande och motiverade studenter och forskare en tydligt profilerad och internationell miljö, som förbereder för ett utmanande och föränderligt yrkesliv.

Forskning bedrivs som relaterar till eller är relevant för scenkonsten. Ge ditt stöd till Teaterhögskolans verksamhet.

Teaterhögskolan i Malmös webbplats

Swisha valfritt belopp till nummer 1231322361. Du kan även använda bankgiro med nummer 830-6599. Glöm inte att märka din gåva med: Teaterhögskolan

Om du vill ge bort din gåva som julklapp, skriv ut ett gåvobrev!
(PDF, 617 kB, ny flik)

Konsthögskolan i Malmö är en internationellt känd institution vid Lunds universitet som erbjuder kvalificerade konstnärliga utbildningar för blivande konstnärer. 

Forskning sker inom området fri konst. Stöd Konsthögskolans verksamhet!

Konsthögskolan i Malmös webbplats

Swisha valfritt belopp till nummer 1231322361. Du kan även använda bankgiro med nummer 830-6599. Glöm inte att märka din gåva med: Konsthögskolan

Om du vill ge bort din gåva som julklapp, skriv ut ett gåvobrev!
(PDF, 617 kB, ny flik)

Uppåkra – hallen på höjden

Uppåkra döljer sig en imponerande byggnad – Hallen på Höjden. Nu kan du vara med och avslöja Hallens hemligheter.

Arkeologiskt fynd från Uppåkra

Uppåkra döljer sig en imponerande byggnad – Hallen på Höjden. Det finns inga skriftliga källor till denna unika plats, som kan ge oss förståelse för dåtidens världsbild, ekonomi och politiska ambitioner. Dessa kan bara bli synliga med hjälp av arkeologin.

Nu kan du vara med och avslöja Hallens hemligheter. Stöd universitetets utgrävningar vid Uppåkra och annan forskning som avslöjar Uppåkras historia!

Projektet Uppåkra – hallen på höjden

Swisha valfritt belopp till nummer: 1231322361. Du kan även använda bankgiro med nummer 830-6599. Glöm inte att märka din gåva med: Uppåkra

Om du vill ge bort din gåva som julklapp, skriv ut ett gåvobrev!
(PDF, 617 kB, ny flik)

LTH:s jubileumsstipendier till internationella mastersstudenter

Genom att donera till stipendier bidrar du till att säkra ett inflöde av internationell spetskompetens och samtidigt hjälpa våra svenska studenter att bygga globala nätverk som de och deras framtida arbetsgivare har nytta av i många år.

Studenter arbetar i klassrum

1961 bildades Lunds Tekniska Högskola och i 60 år har LTH varit en plats för drömmar och upptäckter. För att stödja unga talanger från olika delar av världen som kommit för att utforska och skapa vid LTH, till nytta för världen, vill fakulteten som en del av 60-årsfirandet skapa 60-årsjubileumsstipendier till internationella masterstudenter. Varmt välkommen med ditt stöd!

LTH:s jubileumsstipendier

Swisha valfritt belopp till nummer: 123 488 89 70. Du kan även använda bankgiro med nummer 830-6599. Glöm inte att märka din gåva med: LTH60

Om du vill ge bort din gåva som julklapp, skriv ut ett gåvobrev!
(PDF, 617 kB, ny flik)

Större gåvor

Vid gåvor större än 10.000 kronor, kontakta gärna Development Office för mer information om en lösning som passar just dig.

Kontaktinformation

Behåll kontakten med universitetet

I nyhetsbrevet Apropå från Lunds universitets nyhetsavdelning kommenterar några av universitetets 5000 forskare aktuella samhällshändelser samt belyser viktiga – och ibland bortglömda – frågor.

Du får också de senaste nyheterna från Lunds universitet.

Läs mer om Apropå och anmäl dig här