Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ge bort forskning i julklapp!

Ge bort forskning i julklapp grafik utan text
Med ditt bidrag kan vi göra världen lite bättre. Varje gåva är värdefull, liten som stor.  Illustration: Catrin Jakobsson

Att skänka pengar till forskning som julklapp är ett fint sätt att visa dina nära och kära att du vill göra skillnad och bidra till en bättre framtid för oss alla.

Här presenterar vi ett antal utvalda satsningar som du kan stödja.

Du bestämmer gåvosumman och betalar enkelt enligt anvisningar vid varje ändamål. Det går att donera via Swish eller via bankgiro.

För att ge bort din gåva som en julklapp, skriver du förslagsvis ut ett gåvobevis som du hittar vid varje ändamål.

Med detta initiativ hoppas vi kunna bidra till att göra världen lite bättre. Varje gåva är värdefull, liten som stor!

Se vilka ändamål du kan donera till:

 

Kontaktinformation

Pia Siljeklint
Avdelningschef
Development Office
Telefon: 046-222 34 39
pia [dot] siljeklint [at] fsi [dot] lu [dot] se

Forskning för en hållbar värld – socialt, ekonomiskt och klimatmässigt

Kombinerad bild med rapsfält och studenter

Klimatförändringar och pandemier liksom ekonomisk och politisk instabilitet påverkar oss som individer, anställda, företagare och samhällsmedborgare.

Vid samhällsvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning om socialt hållbara sätt att leva och organisera samhällen, och om sociala processer som gör att vi kan hantera yttre påfrestningar – något som ibland kallas social resiliens. Det kan exempelvis handla om psykisk ohälsa hos sårbara grupper som ungdomar och äldre, eller hur vi kan stärka barn som behöver etablera sig i en ny familj eller i ett nytt land. Det kan också handla om vilken betydelse politisk aktivism har inom en demokrati eller hur turismnäringen kan ställa om mot mindre resande.

Samhällsvetenskapliga fakultetens kampanjsida


Swisha valfritt belopp till nummer 1231322361. Du kan även använda bankgiro med nummer 830-6599. Glöm inte att märka din gåva med: Social hållbarhet

Om du vill ge bort din gåva som julklapp, skriv ut ett gåvobrev!
(PDF, 619 kB, ny flik)

Hur ska vi skydda de mänskliga rättigheterna i en omvälvande tid av stora globala utmaningar orsakade av väpnade konflikter, klimatförändringar, pandemier och ny teknik?

Juridiska fakulteten bidrar med forskning som sätter fokus på den internationella och nationella rätten samt domstolarnas roll och begränsningar när det gäller att skydda de mänskliga rättigheterna. Särskild hänsyn tas till flyktingar och migranter samt kvinnors, barns, och äldres rättigheter. Alla bidrag är betydelsefulla. Ditt engagemang behövs!

Läs mer på Juridiska fakultetens kampanjsida


Swisha valfritt belopp till nummer 1231322361. Du kan även använda bankgiro med nummer 830-6599. Glöm inte att märka din gåva: Mänskliga rättigheter

Om du vill ge bort din gåva som julklapp, skriv ut ett gåvobrev!
(PDF, 618 kB, ny flik)

Forskning pågår vid Ekonomhögskolan om den mänskliga aspekten av tekniken och hur teknik kan hjälpa oss att få balans i tillvaron. Eller som professor i informatik Saonee Sarker uttryckte det vid sin senaste föreläsning: "The human side of technology: work-life balance, stress and digitalisation".

Denna forskning gagnar såväl människor i vardagen som i mer avancerade situationer och bidrar också starkt till viktig utveckling av teknik och hjälp att förstå och utnyttja den.  

Läs mer om om kampanjprojektet på Ekonomihögskolans hemsida


Swisha valfritt belopp till nummer 1231322361. Du kan även använda bankgiro med nummer 830-6599. Glöm inte att märka din gåva med: Teknik och människa

Om du vill ge bort din gåva som julklapp, skriv ut ett gåvobrev!
(PDF, 619 kB, ny flik)

Medicin

Man och barn tittar ut genom fönster

Coronaviruspandemin visade med all tydlighet vikten av virusforskning och att forskning kring virus behöver öka i omfattning. Detta för att se till att vi är bättre rustade för att förebygga kommande virusutbrott.

Just nu pågår byggandet av Lunds universitets viruscentrum (LUVC). LUVC, som kommer att invigas under våren 2023, kommer att möjliggöra gränsöverbryggande forskning och samarbeten som inte funnits tidigare genom att fungera som en plattform för tätare kontakter mellan Lunds universitet, Region Skåne, industrin och samhället i stort.

Detta kommer bidra till en bättre förståelse om virussjukdomar ur olika perspektiv.

Kompletterande information om julklappskampanjen på Medicinska fakultetens webbplats

Swisha valfritt belopp till nummer 1231322361. Du kan även använda bankgiro med nummer 830-6599. Glöm inte att märka din gåva med: Viruscentrum

Om du vill ge bort din gåva som julklapp, skriv ut ett gåvobrev!
(PDF, 617 kB, ny flik)

Palliativt Utvecklingscentrum (PC) är en del av Lunds universitet och Region Skåne och tillhör på så sätt både akademin och vården. Här pågår forskning, utveckling och utbildning för att vården av människor i livets slutskede ska ha högsta möjliga prioritet och kvalitet, oavsett sjukdom och var man vårdas.

Forskningsprojekten spänner över olika perspektiv, som kommunikation och samtal, folkhälsa och samhälle, tidiga insatser i palliativ vård, existentiella frågor och utmaningar i livets slut samt vården av den döende människan.

Vid PC finns erfarenhet och medvetenhet om att vård av människor i livets slutskede ställer krav på empati, förmåga att vara nära och möta behovet hos både den lidande människan och dess närstående.

Kompletterande information om julklappskampanjen på Medicinska fakultetens hemsida

Swisha valfritt belopp till nummer 1231322361. Du kan även använda bankgiro med nummer 830-6599. Glöm inte att märka din gåva med: Palliativ

Om du vill ge bort din gåva som julklapp, skriv ut ett gåvobrev!
(PDF, 617 kB, ny flik)

Forskare inom området hälsoekonomi studerar ekonomiska bestämningsfaktorer för individuellt hälsobeteende, ekonomiska konsekvenser av hälsochocker och effekter av vårdpolitiska reformer.

Den hälsoekonomiska forskningen vid Nationalekonomiska institutionen vid Ekonomihögskolan är topprankad i Sverige och det finns ett nära samarbete med forskare vid Medicinska fakulteten.

Läs mer om projektet på Ekonomihögskolans hemsida


Swisha valfritt belopp till nummer 1231322361. Du kan även använda bankgiro med nummer 830-6599. Glöm inte att märka din gåva med: Hälsoekonomi

Nedan ska bytas
Om du vill ge bort din gåva som julklapp, skriv ut ett gåvobrev!
(PDF, 618 kB, ny flik)

Utgrävningar vid Uppåkra - Hallen på höjden

I Uppåkra döljer sig en imponerande byggnad – Hallen på Höjden. Nu kan du vara med och avslöja Hallens hemligheter.

Arkeologiskt fynd från Uppåkra

I Uppåkra döljer sig en imponerande byggnad där järnålderns härskare bodde – Hallen på Höjden. Det finns inga skriftliga källor till denna unika plats som kan få oss att förstå dåtidens världsbild, ekonomi och politiska ambitioner. Dessa kan bara bli synliga med hjälp av arkeologin.

Nu kan du vara med och avslöja Hallens hemligheter. Stöd universitetets utgrävningar vid Uppåkra och annan forskning som avslöjar Uppåkras historia
!

Läs mer på kampanjsidan för utgrävningar vid Uppåkra - Hallen på höjden

Swisha valfritt belopp till nummer: 1231322361. Du kan även använda bankgiro med nummer 830-6599. Glöm inte att märka din gåva med: Uppåkra

Om du vill ge bort din gåva som julklapp, skriv ut ett gåvobrev!
(PDF, 619 kB, ny flik)

Stipendier till internationella studenter vid LTH

Genom att donera till stipendier bidrar du till att säkra ett inflöde av internationell spetskompetens och samtidigt hjälpa våra svenska studenter att bygga globala nätverk som de och deras framtida arbetsgivare har nytta av i många år.

Studenter arbetar i klassrum

Omkring en tredjedel av LTH:s studenter reser ut i världen på praktik och utbyten – och många långväga studenter söker sig hit för en gedigen utbildning. För att stödja unga talanger från olika delar av världen som kommit för att utforska och skapa vid LTH, till nytta för världen, vill fakulteten öppna för både mindre och större donationer.

Du som är alumn, student – eller på annat sätt en vän av LTH – välkomnas varmt att vara med och finansiera stipendier till masterstudenter från hela världen. Efter examen får våra studenter arbeten där de skapar lösningar som bland annat förbättrar miljö, hälsa, kommunikationer, hus och städer.

Läs mer på kampanjsidan för stipendier till internationella studenter vid LTH

Swisha valfritt belopp till nummer: 123 488 89 70. Du kan även använda bankgiro med nummer 830-6599. Glöm inte att märka din gåva med: LTH60

Om du vill ge bort din gåva som julklapp, skriv ut ett gåvobrev!
(PDF, 619 kB, ny flik)

Större gåvor

Vid gåvor större än 10.000 kronor, kontakta gärna Development Office för mer information om en lösning som passar just dig.

Kontaktinformation

Behåll kontakten med universitetet

I nyhetsbrevet Apropå från Lunds universitets nyhetsavdelning kommenterar några av universitetets 5000 forskare aktuella samhällshändelser samt belyser viktiga – och ibland bortglömda – frågor.

Du får också de senaste nyheterna från Lunds universitet.

Läs mer om Apropå och anmäl dig här