Kontakta Donatorrelationer

Avdelningen Donatorrelationers uppdrag är knutet till Lunds universitets strategiska plan, som föreskriver en aktiv utveckling av samverkan med omvärlden, bland annat näringsliv och alumner.

Avdelningen ska bidra till ökad finansiering från den privata sektorn, för att upprätthålla Lunds universitets ställning som ett universitet i världsklass. Arbetet bedrivs i nära samarbete med universitetsledningen, fakulteterna och andra verksamheter inom Lunds universitet.

Du är alltid välkommen att kontakta oss!


Pia Siljeklint 
Avdelningschef
Telefon: 046-222 34 39
pia [dot] siljeklint [at] fsi [dot] lu [dot] se

Eric Hamilton
Senior Development Officer
Telefon: 046-222 03 41
eric [dot] hamilton [at] fsi [dot] lu [dot] se

Helena Perhag
Senior Development Officer
Telefon: 046-222 30 68
helena [dot] perhag [at] fsi [dot] lu [dot] se

Nomie Gabevik
Senior Development Officer
Telefon: 046-222 36 45
nomie [dot] gabevik [at] fsi [dot] lu [dot] se

Filip Kronqvist
Development Manager
Telefon: 046-222 73 29
filip [dot] kronqvist [at] fsi [dot] lu [dot] se

Oscar Heimburg
Kommunikatör
Telefon: 046-222 90 77
oscar [dot] heimburg [at] fsi [dot] lu [dot] se

Christine Schmiege
Administratör
Telefon: 046-222 77 36
christine [dot] schmiege [at] fsi [dot] lu [dot] se

Donatorrelationer
Postadress:
Lunds universitet
Box 117, 221 00 Lund

Besöksadress:
Medicon Village
Scheeletorget 1
223 63 Lund