Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Bokmässan 2023

Bokmässan-logga framför ridå. Foto/illustration.
©Niklas Maupoix.

Med vår medverkan på Bokmässan i Göteborg vill vi sprida kunskap om Lunds universitets senaste forskning till den intresserade allmänheten, men också till politiker, media och den kulturelit som besöker Bokmässan varje år.

Se våra forskare live från Forskartorget

Alla framträdanden som äger rum på Forskartorget streamas, vilket innebär att du kan ta del av de flesta programpunkterna nedan även på distans.

Livesändningar på forskartorget.se
 

Genväg till våra programpunkter:

Torsdag 28 september

Scen: SkrivaScenen

Om hur det är att gå en skrivutbildning, och hur Författarskolan jobbar med nya pedagogiska grepp för att främja skrivandet.
Vid sidan om utbildningen har två verksamheter riktade till studenter och andra skrivintresserade startats upp: podden Köttet och Författarskolans scen.

Medverkande:

 • Anna Clara Törnqvist, programkoordinator och lärare på Författarskolan, Lunds universitet
 • Vilska Lindgren och Johan Classon, studentmedarbetare, Lunds universitet

 

Scen: G3:1 (seminariekort krävs)

Vilka av stadens gemensamma rum inbjuder till att vara ensam? Kyrkor och bibliotek är två sådana platser, där det finns en gemenskap utan samtal för den som söker stillhet, tystnad eller koncetration.

Behöver vi göra fler gemensamma rum, där besökare inte måste konsumera för att få vara?

Medverkande:

 • Matthias Kärrholm, professor i arkitektur­teori vid Lunds universitet
 • Sandra Signarsdotter, biträdande kyrkoherde i Gustav Vasa församling i Stockholm
 • Helena Jannert, utvecklingsledare för Göteborgs bibliotek och kulturhus

Programledare:

 • Dag Tuvelius, journalist

 

Scen: Forskartorget

Den bruna dikten stod i nazismens tjänst i Sverige under mellankrigstid, krigstid och till och med därefter.

Den presenterades i den nazistiska pressen för att läsas vid lägereldar eller möten och sjöngs vid parader och marscher. Starkt emotionell skulle de beröra och påverka. Just därför är den så lockande – och så farlig.

Medverkande:

 • Bibi Jonsson, professor i litteraturvetenskap, Lunds universitet

Se Bibi Jonsson live på forskartorget.se

 

Scen: Forskartorget

Lättjan präglar vårt förhållande till avfall men visar att vi inte kan fortsätta sopa skräpet under mattan och låtsas som ingenting.

En övertro på att teknik kan omvandla sopor till nyttigheter riskerar att öka lättjan, så varför förändra beteendet när tekniken löser problemet?

Medverkande:

 • Lynn Åkesson, professor emerita i etnologi, Lunds universitet

Se Lynn Åkesson live på forskartorget.se

 

Scen: Forskartorget

Humaniora genomgick en djupgående förändring under efterkrigstiden. Av många kom bildning, historia och filosofi att uppfattas som överflödiga lyxföreteelser.

Men det är långtifrån hela bilden. En ny bok visar tvärtom att det humanistiska kunskapsområdet gjorde sig starkt gällande i folkhemmet och bidrog till att forma samhällsutvecklingen.

Medverkande:

 • Johan Östling, professor i historia, Lunds universitet
 • Anton Jansson, docent i idé- och lärdomshistoria, Göteborgs universitet

Se Johan Östling och Anton Jansson live på forskartorget.se

 


Fredag 29 september

Scen: Se människan

Vad betyder det att leva i spänningen mellan den värld som nu är och den som ska komma? En antologi där sju teologer har bearbetat frågan utifrån sina respektive forskningsfält.

Exegetiska, kyrkohistoriska, etiska och teologiska resurser bidrar till en fördjupad reflektion över framtidsfrågorna i kyrka och samhälle.

Medverkande:

 • Johanna Gustafsson Lundberg, docent i teologisk etik, Lunds universitet
 • Sara Wrige, teknologie doktor i fysik och präst i Göteborg

 

Scen: Yttrandefrihetsscenen

1766 års tryckfrihetsförordning är Sveriges färskaste världsminne och samtidigt världens äldsta lag som reglerar rätten till det fria ordet och tillgången till allmänna handlingar – offentlighetsprincipen.

Här återfinns även grunden till det nutida ansvariga utgivarskapet. Hur kom lagen till och vad betyder den för oss i dag? Vilka utmaningar står det öppna samhället inför och vad innebär det att ha fått utmärkelsen världsminne? Hur kan detta minne omsättas in i det öppna samhällets framtid?

Medverkande:

 • Jonas Nordin, professor i bok- och bibliotekshistoria, Lunds universitet
 • Karin Åström Iko, riksarkivarie
 • Henrik Berggren, journalist

Samtalsledare:

 • Anna-Karin Johansson, generalsekreterare Svenska Unescorådet

 

Scen: Forskartorget

Det finns en oskriven lag som säger att man inte ska belacka de döda. Vår tids nekrologer kännetecknas också mycket riktigt av mer eller mindre okritiska hyllningar. Sådana var vanligast även för 300 år sedan. Tributerna kunde dessutom vara långt mer devota än i våra dagars dödsrunor – men det kunde också vara precis tvärtom.

Medverkande:

 • Daniel Möller, professor i litteraturvetenskap, Högskolan i Halmstad och docent i litteraturvetenskap, Lunds universitet

Se Daniel Möller live på forskartorget.se

 

Scen: Forskartorget

Efter krigsslutet deltog Sverige i en viktig humanitär insats, UNRRA-aktionen: Drygt 9 000 överlevande från tyska koncentrationsläger erbjöds vård och rehabilitering.

I en ny bok skildras det komplexa arbete som utfördes i en särskild medicinsk gränskontroll, den så kallade medicinska spärren, samtidigt som den ger röst åt de som passerade spärren.

Medverkande:

 • Markus Idvall, professor i etnologi, Stockholms universitet
 • Britta Zetterström Geschwind, fil. dr i etnologi, Lunds universitet

Se Markus Idvall och Britta Zetterström Geschwind live på forskartorget.se

 


Lördag 30 september

Scen: H:1 – kräver seminariekort!

Sveriges tillväxt spås minska i år och hushållen kämpar med att klara de stigande matpriserna, räntehöjningarna och elräkningarna. Samtidigt sänks reallönerna. Regeringen kritiseras för att vara passiv och det råder delade meningar om Riksbankens snabba räntehöjningar. Vilka verktyg finns det för att sänka inflationen? Ska penningpolitiken ta täten eller kan finanspolitiken göra mer? Behövs det en mer aktiv krispolitik nu?

Medverkande:

 • Elisabeth Lindberg, ekonomhistoriker vid Uppsala universitet
 • Andreas Bergh, nationalekonom vid Lunds universitet
 • Daniel Suhonen, chef för Katalys
 • Arvid Åhlund, ledarskribent Dagens Nyheter.

Programledare:

 • Sharon Jåma, journalist

 

Scen: Forskartorget

Det vetenskapliga arbetet är fullt av känslor och bjuder på små och stora njutningar.

Kemiprofessor Ulf Ellervik öppnar upp sitt labb och ger åskådaren en inblick i den vetenskapliga processen – en bergochdalbana av farliga experiment, konsten att njuta av leda, fascination över nya upptäckter och stark förundran.

Medverkande:

 • Ulf Ellervik, professor i organisk kemi vid Lunds universitet

Se Ulf Ellervik live på forskartorget.se

 


Söndag 1 oktober

Scen: Forskartorget

Den romanska katedralen i Lund har under sitt långa liv bevittnat stora samhällsförändringar och har själv förändrats. Till 900-årsminnet av dess invigning år 1123 skildras både förändringarna och det förblivande i åtta praktfulla volymer.

Genom bidrag av många experter utforskas en byggnad som är både monument och rum för andakt.

Medverkande:

 • Stephan Borgehammar, professor i praktisk teologi, Lunds universitet
 • Henrik Ranby, docent i konsthistoria, Göteborgs universitet

Se Stephan Borgehammar och Henrik Ranby live på forskartorget.se

 

Scen: Forskartorget

Vilken roll spelade det tyska musikarvet i Östtysklands nationella identitetsformering? Och hur relaterade det svenska musiklivet till det östtyska?

Lyssna till frågor om musik och politik, om propaganda och politisk styrning av musiken och om kulturarv i det kalla krigets skugga.

Medverkande:

 • Petra Österlund docent i etnologi, Södertörns högskola
 • Henrik Rosengren, docent i historia, Lunds universitet

Se Petra Österlund och Henrik Rosengren live på forskartorget.se

Scen: Forskartorget

Frölundas ishockeylag har under lång tid haft en indianhövding som klubbsymbol. Den blev alltmer problematisk under 2000-talet i en tid när nästan alla andra rasstereotyper gjorde sitt utträde ur idrotts- och populärkulturen.

Detta samtal handlar om varför Frölundas indian levde kvar under lång tid och skälen till att den bytes ut 2022 mot en bakgrund av en populärkulturell användning av indianer.

Medverkande:

 • Jeff Werner, professor i konstvetenskap, Stockholm universitet
 • Ulf Zander, professor i historia vid Lunds universitet och huvudredaktör för Kriterium

Se Jeff Werner och Ulf Zander live på forskartorget.se

 

 

Scen: Forskartorget

De gamla grekerna kallade dem som bara brydde sig om det privata för idioter.

Boken "Vi är inte idioter. Klimat, ekonomi, demokrati" hävdar att människor är medborgare, inte kunder och redovisar forskning som visar att ökande rapporteringskrav fördyrar, tar tid och underminerar människors omdöme. Men alla kan bli förändringsmakare.

Medverkande:

 • Elisabeth Gerle, affilierad professor vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet

Se Elisabeth Gerle live på forskartorget.se

 

 

Kontaktinformation

Louice Cardell Hepp, kommunikatör
louice [dot] cardell_hepp [at] kansliht [dot] lu [dot] se (louice[dot]cardell_hepp[at]kansliht[dot]lu[dot]se)
Telefon: 046-222 32 42

Gisela Lindberg, kommunikatör
gisela [dot] lindberg [at] kansliht [dot] lu [dot] se (gisela[dot]lindberg[at]kansliht[dot]lu[dot]se)
Telefon: 046-222 72 33,
073-399 82 11