Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Plugg eller lust - hur får vi fart på lärandet?

Debatt i Lund 7 mars 2013

Se ett sammandrag av debatten (ca 10 min):


Se hela debatten:

De flesta lär sig prata, gå och cykla av egen kraft. Men i skolbänken tappar många lusten att lära. Allt fler lämnar skolan utan att kunna läsa, skriva och räkna.

Hur vänder vi nedåttrenden? Kan mer läxor, betyg och höjda krav få fart på lärandet? Eller är det mer lek och dataspel som behövs?

Debatt i Lund 7 mars handlade om lärande och pedagogik:

”Kunskapslaget”

  • De sympatiserar med regeringens utbildningspolitik och förespråkar mer struktur och katederundervisning framför självstudier som lämnar eleverna åt sitt eget öde.
  • De vill ha lärare med djupa ämneskunskaper som axlar en tydlig ledarroll.
  • De menar att betyg motiverar lärande.

”Nyfikenhetslaget”

  • De vill trigga elevers naturliga nyfikenhet med hjälp av ny teknik.
  • De menar att inre motivation är den främsta drivkraften för att lära. 
  • De är delvis kritiska till dagens skola och har stöd i ny forskning som visar att skolan belönar dem som är ängsliga och måna om att vara till lags, medan de kreativa tappas bort. 
  • De menar att vägen till ökat lärande inte är mer struktur, betyg och plugg – tvärtom!

På den ena sidan i panelen satt:

Inger Enkvist, professor i spanska och författare till bland annat den nyutkomna boken "God utbildning och dålig. Internationella exempel", en 300-sidig argumentation mot den så kallade ”flumpedagogiken”

Tina Acketoft, folkpartiets gruppledare i utbildningsutskottet, förespråkar bättre utbildade lärare, fler nationella prov, tidiga betyg och högre krav i skolan.

På den andra:

Peter Gärdenfors, professor i kognitionsvetenskap, författare till boken Lusten att förstå, som menar att dagens skola tar död på elevernas inre motivation.

Ulrika Ryan, lärare prisad med Guldäpplet för sin nydanande pedagogik med IT-redskap. Starkt kritisk till bland annat de nationella proven i regeringens skolpolitik. 

 

 

Kontaktinformation

Ulrika Oredsson
Forskningskommunikatör
046-222 70 28
ulrika [dot] oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se