Plugg eller lust - hur får vi fart på lärandet?

Debatt i Lund 7 mars 2013

Se ett sammandrag av debatten (ca 10 min):


Se hela debatten:

De flesta lär sig prata, gå och cykla av egen kraft. Men i skolbänken tappar många lusten att lära. Allt fler lämnar skolan utan att kunna läsa, skriva och räkna.

Hur vänder vi nedåttrenden? Kan mer läxor, betyg och höjda krav få fart på lärandet? Eller är det mer lek och dataspel som behövs?

Debatt i Lund 7 mars handlade om lärande och pedagogik:

”Kunskapslaget”

  • De sympatiserar med regeringens utbildningspolitik och förespråkar mer struktur och katederundervisning framför självstudier som lämnar eleverna åt sitt eget öde.
  • De vill ha lärare med djupa ämneskunskaper som axlar en tydlig ledarroll.
  • De menar att betyg motiverar lärande.

”Nyfikenhetslaget”

  • De vill trigga elevers naturliga nyfikenhet med hjälp av ny teknik.
  • De menar att inre motivation är den främsta drivkraften för att lära. 
  • De är delvis kritiska till dagens skola och har stöd i ny forskning som visar att skolan belönar dem som är ängsliga och måna om att vara till lags, medan de kreativa tappas bort. 
  • De menar att vägen till ökat lärande inte är mer struktur, betyg och plugg – tvärtom!

På den ena sidan i panelen satt:

Inger Enkvist, professor i spanska och författare till bland annat den nyutkomna boken "God utbildning och dålig. Internationella exempel", en 300-sidig argumentation mot den så kallade ”flumpedagogiken”

Tina Acketoft, folkpartiets gruppledare i utbildningsutskottet, förespråkar bättre utbildade lärare, fler nationella prov, tidiga betyg och högre krav i skolan.

På den andra:

Peter Gärdenfors, professor i kognitionsvetenskap, författare till boken Lusten att förstå, som menar att dagens skola tar död på elevernas inre motivation.

Ulrika Ryan, lärare prisad med Guldäpplet för sin nydanande pedagogik med IT-redskap. Starkt kritisk till bland annat de nationella proven i regeringens skolpolitik. 

 

 

Kontaktinformation

Redaktionskommittén för Debatt i Lund består av Ann Katrin Bäcklund,
Britta Collberg, Anna-Maria Erling,
Anna Meeuwisse, Ulrika Oredsson, Mikael Sundström och Lisa Thelin från Lunds universitet samt Andreas Ekström från Sydsvenskan.

Har du ett bra debattämne?
Tipsa oss gärna!

Ulrika Oredsson
Forskningskommunikatör
046-222 70 28
ulrika [dot] oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se

Anna Maria Erling
Kommunikationsansvarig vid Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC)
046-222 68 96
anna_maria [dot] erling [at] cec [dot] lu [dot] se