Respekt — vem förtjänar den?

Debatt i Lund 8 mars 2011

Var går gränsen för vår respekt för religiösa, kulturella, sexuella och andra grupper?

Är vi för toleranta mot sådant som sker i religionens namn och viker oss för särkulturella uttryck, så till den grad att grundläggande mänskliga rättigheter åsidosätts?

Eller är det den outtalade svenska "statsreligionen", en ateism med fundamentalistiska drag, som är problemet och som drabbar både troende och annan kulturell mångfald?

En namnkunnig panel diskuterar gränserna för respekt och tolerans och hur vi kan komma överens i ett öppet, demokratiskt och mångkulturellt samhälle.

I panelen:

Dilsa Demirbag-Sten, författare, debattör och kulturjournalist.

Per Bauhn, professor i praktisk filosofi, som tillsammans med Dilsa Demirbag-Sten skrivit boken "Till frihetens försvar – En kritik av den normativa mångkulturalismen".

Elisabeth Gerle, professor i etik och författare till boken "Farlig förenkling – Religion och politik utifrån Sverigedemokraterna och Humanisterna".

Ann Heberlein, etikforskare, författare och kulturjournalist.


Debattledare:

Andreas Ekström, journalist Sydsvenskan

Kontaktinformation

Redaktionskommittén för Debatt i Lund består av Ann Katrin Bäcklund,
Britta Collberg, Anna-Maria Erling,
Anna Meeuwisse, Ulrika Oredsson, Mikael Sundström och Lisa Thelin från Lunds universitet samt Andreas Ekström från Sydsvenskan.

Har du ett bra debattämne?
Tipsa oss gärna!

Ulrika Oredsson
Forskningskommunikatör
046-222 70 28
ulrika [dot] oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se

Anna Maria Erling
Kommunikationsansvarig vid Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC)
046-222 68 96
anna_maria [dot] erling [at] cec [dot] lu [dot] se