Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Projekt och samarbeten

Lunds universitets ämnesbredd och förmåga att samarbeta över gränserna ger oss unika möjligheter att skapa nya lösningar som förbättrar människors livssituation världen över. Vi har därför en rikt utvecklad samverkan med offentlig sektor, näringsliv och samhället i övrigt.

Lärare och studenter diskuterar
Kursdeltagare på MatchIT – en uppdragsutbildning för nyanlända. Foto: Johan Bävman.

Vi har projektledare som uppmuntrar och underlättar samverkan mellan universitetets forskare och omvärldspartners.
 
Vi samverkar också genom att skräddarsy kompetensutveckling åt företag, myndigheter och organisationer, och vi genomför utbildningar som syftar till att stärka det livslånga lärandet inom olika områden.

Kapacitetsutveckling

Kunskapsutveckling genom högre utbildning och ett livslångt lärande är en grundförutsättning för minskad fattigdom, ökad jämställdhet, delaktighet och demokrati samt ekonomisk utveckling i ett globalt perspektiv.

En sådan utveckling ökar också möjligheterna att genomföra Agenda 2030 och uppnå FN:s 17 hållbarhetsmål.

Så arbetar vi med kapacitetsutveckling

Initiativ för nyanlända akademiker

Inom projektet samarbetar vi med aktörer regionalt och nationellt för att bland annat stärka kompetensen hos nyanlända akademiker genom kompletterande utbildningar och vidareutbildningar.

Våra initiativ för nyanlända akademiker

 

Kontaktinformation

Kapacitetsutveckling

Avdelningen för uppdragsutbildning
info [at] education [dot] lu [dot] se

Telefon: 046-222 07 07
 

Initiativ för nyanlända

Studievägledningen
vid Lunds universitet