Initiativ för nyanlända akademiker

Just nu lever fler än någonsin på flykt, och Sverige har under de senaste åren tagit emot ett stort antal asylsökande.
För Lunds universitet är det en självklarhet att på olika sätt bidra till integrationen och etableringen av alla dem som nu kommer hit.

 

undervisning vid datorer
Kursdeltagare på MatchIT – en uppdragsutbildning för nyanlända
Kursdeltagare på utbildning för nyanlända. Foto: Johan Bävman.

Inom projektet Nyanlända akademiker arbetar Lunds universitet tillsammans med regionala och nationella aktörer för att stärka såväl individer som samhällsfunktioner.


Vi erbjuder kompletterande utbildningar för nyanlända med en redan påbörjad eller avslutad examen:

 

Snabbutbildning för läkare  

Tjugo utomeuropeiska läkare ska läsa in läkarprogrammets elva terminer under ett halvår i Lund. Upplägget innebär självstudier med handledning från läkarstudenter och lärare på läkarprogrammet vid Lunds universitet.

Artiklar på universitetets nyhetswebb:

Kompletterande utbildningar

Lunds universitet har i uppdrag från utbildningsdepartementet att anordna kompletterande utbildningar som vänder sig till personer med avslutad utländsk utbildning inom följande yrkeskategorier:

  • läkare
  • psykologer

Utbildningar för ekonomer, systemvetare och psykologer startar på hösten. Utbildning för läkare startar varje ny vårtermin.

Utbildning i svenska som andraspråk

Inom ramen för Lärarlyftet II ger Språk- och litteraturcentrum vid Lunds universitet kompetensutveckling till dem som undervisar i svenska som andraspråk för invandrare utan att vara ämnesbehöriga.

Scholars at Risk

Lunds universitet är medlem i Scholars at Risk, en internationell organisation som arbetar för att hjälpa hotade akademiker och globalt främja akademisk frihet.

Projekt Stärka språket

I samarbete med Folkuniversitetet erbjuder Lunds universitet stöttande mentorer för nyanlända ungdomar enligt tanken om samverkansinlärning (SI). Projektet sponsras av Birgit Rausing Language Programme.

 

 

Kontaktinformation

Katarina Larsdotter Wendel
Studie- och karriärvägledare
katarina [dot] larsdotter_wendel [at] stu [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 05 09