Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Initiativ för nyanlända akademiker

Inom projektet Nyanlända akademiker arbetar Lunds universitet tillsammans med regionala och nationella aktörer för att stärka såväl individer som samhällsfunktioner.

 

undervisning vid datorer
Kursdeltagare på utbildning för nyanlända. Foto: Johan Bävman.

Lunds universitet erbjuder kompletterande utbildningar för nyanlända med en redan påbörjad eller avslutad examen:

Kompletterande utbildningar

Lunds universitet har i uppdrag från utbildningsdepartementet att anordna kompletterande utbildningar som vänder sig till personer med avslutad utländsk utbildning inom följande yrkeskategorier:

  • läkare
  • psykologer

Utbildningar för ekonomer, systemvetare och psykologer startar på hösten. Utbildning för läkare startar varje ny vårtermin.

Utbildning i svenska som andraspråk

Inom ramen för Lärarlyftet II ger Språk- och litteraturcentrum vid Lunds universitet kompetensutveckling till dem som undervisar i svenska som andraspråk för invandrare utan att vara ämnesbehöriga.

Scholars at Risk

Lunds universitet är medlem i Scholars at Risk, en internationell organisation som arbetar för att hjälpa hotade akademiker och globalt främja akademisk frihet.

Projekt Stärka språket

I samarbete med Folkuniversitetet erbjuder Lunds universitet stöttande mentorer för nyanlända ungdomar enligt tanken om samverkansinlärning (SI). Projektet sponsras av Birgit Rausing Language Programme.