Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ämneslärarutbildning med inriktning mot gymnasieskolan – programanvisning till HT2021

Trots att du är antagen till ett program måste du varje termin anmäla dig till nästkommande termins kurser. Du anmäler dig via Antagning.se.

Vad kan jag söka?

Beroende på ditt ingångsämne och termin ser anmälningsalternativen olika ut. Du hittar nedan information om vad som gäller för dig. 

Om du har studieuppehåll och avser att återuppta dina studier till hösten måste du kontakta institutionens studievägledare snarast och följa de anvisningar som ges.

Har du frågor eller är osäker på vad du ska söka är du välkommen att höra av dig till studievägledaren Lotta Olsson: studievagledning [at] uvet [dot] lu [dot] se eller till karin [dot] hjalmarsson [at] uvet [dot] lu [dot] se.

Utbud av programkurser HT2021

Termin 3

Till termin 3 ska du söka första kursen (1-30 hp) i ditt andraämne

Är ditt ingångsämne Engelska kan du välja mellan

 • LU-39453  Franska 1 (ÄFRD01)
 • LU-39553  Historia 1 (ÄHID01)
 • LU-39603  Italienska 1 (ÄITD01)
 • LU-39633  Kinesiska 1 (ÄKID01)
 • LU-39673  Matematik m ämnesdidaktik 1 (ÄMAD01)
 • LU-39703  Religionskunskap 1 (ÄRED01)
 • LU-39763  Spanska (ÄSPD21)
 • LU-39803  Svenska som andraspråk 1 (ÄSAD21)
 • LU-39783  Svenska 1 (ÄSVD01)
 • LU-39853  Tyska 1 (ÄTYD01)

Är ditt ingångsämne Fysik kan du bara välja:

 • LU-39673  Matematik m ämnesdidaktik 1 (ÄMAD01)

Är ditt ingångsämne Matematik kan du välja mellan:

 • LU-39403  Engelska 1 (ÄEND01)
 • LU-39453  Franska 1 (ÄFRD01)
 • LU-39503  Fysik 1 (ÄFYD11)
 • LU-39553  Historia 1 (ÄHID01)
 • LU-39603  Italienska 1 (ÄITD01)
 • LU-39633  Kinesiska 1 (ÄKID01)
 • LU-39703  Religionskunskap 1 (ÄRED01)
 • LU-39763  Spanska (ÄSPD21)
 • LU-39803  Svenska som andraspråk 1 (ÄSAD21)
 • LU-39783  Svenska 1 (ÄSVD01)
 • LU-39853  Tyska 1 (ÄTYD01)

Är ditt ingångsämne Svenska som andraspråk kan du välja:

 • LU-39403  Engelska 1 (ÄEND01)
 • LU-39453  Franska 1 (ÄFRD01)
 • LU-39553  Historia 1 (ÄHID01)
 • LU-39603  Italienska 1 (ÄITD01)
 • LU-39633  Kinesiska 1 (ÄKID01)
 • LU-39673  Matematik m ämnesdidaktik 1 (ÄMAD01)
 • LU-39703  Religionskunskap 1 (ÄRED01)
 • LU-39763  Spanska (ÄSPD21)
 • LU-39783  Svenska 1 (ÄSVD01)
 • LU-39853  Tyska 1 (ÄTYD01)

Är ditt ingångsämne Svenska kan du välja mellan:

 • LU-39403  Engelska 1 (ÄEND01)
 • LU-39453  Franska 1 (ÄFRD01)
 • LU-39553  Historia 1 (ÄHID01)
 • LU-39603  Italienska 1 (ÄITD01)
 • LU-39633  Kinesiska 1 (ÄKID01)
 • LU-39673  Matematik m ämnesdidaktik 1 (ÄMAD01)
 • LU-39703  Religionskunskap 1 (ÄRED01)
 • LU-39763  Spanska (ÄSPD21)
 • LU-39803  Svenska som andraspråk 1 (ÄSAD21)
 • LU-39853  Tyska 1 (ÄTYD01)

Vill du istället ha Naturkunskap eller Idrott och hälsa som andraämne (dock ej möjligt för ingångsämne Fysik) kontaktar du Lotta Olsson (studievagledning [at] uvet [dot] lu [dot] se

Termin 5

Till termin 5 ska du söka fortsättningskurs (61-90 hp) i ditt andraämne

 • LU-39413  Engelska IV (ÄEND14)
 • LU-39463  Franska 3 Kandidatkurs (ÄFRD14) eller
  LU-39473  Franska 3 Fördjupningskurs (ÄFRD40)
 • LU-39523  Fysik 4 (ÄFYD14)
 • LU-39563  Historia 4 (ÄHID04)
 • LU-39643  Kinesiska 3 m ämnesdidaktik (ÄKID04)
 • LU-39683  Matematik 4 (ÄMAD04)
 • LU-39713  Religion 3 (ÄRED14)
 • LU-39753  Spanska III (ÄSPD04)
 • LU-39933  Svenska som andraspråk 4 (ÄSAD14)
 • LU-39793  Svenska 4 (ÄSVD04)
 • LU-39863  Tyska 3 (ÄTYD14)

Termin 7

Till termin 7 ska du söka fortsättningskurs (61-90 hp) i ditt ingångsämne.

 • Ingångsämne: Engelska
  LU-39413  Engelska IV (ÄEND14)
 • Ingångsämne: Fysik
  LU-39523  Fysik 4 (ÄFYD14) 
 • Ingångsämne: Matematik
  LU-39683  Matematik 4 (ÄMAD04)
 • Ingångsämne: Svenska som andraspråk
  LU-39933 Svenska som andraspråk 4 (ÄSAD14) 
 • Ingångsämne: Svenska
  LU-39793  Svenska 4 (ÄSVD04)

Termin 9

Till termin 9 ska du söka två stycken UVK-kurser och en VFU-kurs oavsett vilket ingångsämne och andraämne du har:

 • LU-39913  UVK 6: Sociala relationer, konflikthantering och pedagogiskt ledarskap (ÄUVN26)
 • LU-39923  UVK 8: Utbildningsvetenskapliga perspektiv och forskningsansatser (ÄUVN28)
 • LU-39903  Verksamhetsförlagd utbildning, VFU 3, gy (ÄVGN03)