Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ekonomie kandidatprogram – programanvisning till HT2021

För dig som börjar termin 2 höstterminen 2021

  1. Du blir gruppanmäld till NEKA12 Grundkurs i nationalekonomi, anmälningskod: LU-21601. Du är skyldig att själv kontrollera att denna anmälan finns i god tid innan anmälningstidens utgång. Finns den inte måste du själv anmäla dig. 
  2. När du har fått antagningsbeskedet tackar du ja till din plats annars förlorar du den. 

För dig som börjar termin 3 höstterminen 2021

  1. Du blir gruppanmäld till STAA31 Statistik: Grundkurs, anmälningskod: LU-22311 och HARA10 Juridisk översiktskurs, anmälningskod: LU-21023. Du är skyldig att själv kontrollera att denna anmälan finns i god tid innan anmälningstidens utgång. Finns den inte måste du själv anmäla dig. 
  2. När du har fått antagningsbeskedet tackar du ja till din plats annars förlorar du den. 

För dig som börjar termin 4 höstterminen 2021 (välj huvudområde)

Efter de obligatoriska kurserna i företagsekonomi, nationalekonomi, statistik och handelsrätt (termin 1,2 och 3) skall du välja ett huvudområde. Du kan välja mellan företagsekonomi och nationalekonomi.

Väljer du huvudområdet företagsekonomi söker du till Företagsekonomi: Fortsättningskurs 31-60 hp (kurspaket), anmälningskod: LU-20511

Väljer du huvudområdet nationalekonomi söker du till fördjupningskurser i nationalekonomi.

Se vilka valmöjligheter finns bland fördjupningskurserna på Nationalekonomiska institutionens hemsida.

För dig som börjar termin 5 höstterminen 2021 (valfria kurser)

Information om vad du kan läsa under valfria terminer hittar du under programsidorna i canvas. Du kan också kontakta din programkoordinator för mer information. 

Urval till sökande till kurser inom program 

I de flesta fall får programstudenterna sitt förstahandsval när det gäller kurser inom huvudområdet. Men det händer att urval måste göras till någon kurs varje termin. Därför är det viktigt att du anger reservalternativ. 

På vissa kurser gäller särskilda urvalsregler, som står angivna på hemsidan för respektive kurs. När de tillämpas gäller de även programstudenter. Observera att endast poäng tagna inom programmet kommer att beaktas när du anmäler dig till kurser inom Ekonomie kandidatprogrammet. 

Studieuppehåll/ansökan till fristående kurser

Ska du inte läsa kurser inom programmet HT21 bör du ha anmält att du ska ha studieuppehåll till programkoordinatorn senast den 15 juni. Tänker du vara aktiv inom programmet under någon del av terminen, till exempel för att göra omprov/resttentor behöver du inte anmäla studieuppehåll. 

180 högskolepoäng inom programmet

Ekonomie kandidatprogrammet rymmer endast 180 högskolepoäng. Detta innebär att du kan antas till kurser upp till 180 högskolepoäng inom ditt program. Vill du läsa ytterligare kurser får du söka dem som fristående kurser. Du kan antas till upp till 45 högskolepoäng inom programmet per termin. 

Om du har antagits och registrerats på en kurs genom ”ansökan till kurs inom program” räknas den till de 180 högskolepoäng du kan läsa inom ramen för ditt program. Det spelar ingen roll om du tenterar eller ej utan det är registreringen som avgör om kursen räknas till programmet. Det innebär att om du ångrar dig och inte vill följa en kurs som du har antagits till, så måste du anmäla detta till institutionen och be att de tar bort din registrering på kursen. Sådan avregistrering måste göras inom tre veckor från kursstart.

Vad ska jag välja?

För mer information om dina val se programsidorna i canvas eller kontakta studievagledare [at] fek [dot] lu [dot] se respektive studievagledare [at] nek [dot] lu [dot] se som kan svara på frågor kring företagsekonomi, nationalekonomi och om dess inriktningar.  

Läs mer om programmet på Ekonomihögskolans hemsida

Har du frågor, kontakta programkoordinatorn: Pernilla Honoré, 046-222 02 86 eller ekonkand [at] ehl [dot] lu [dot] se. Mottagning i byggnad EC1, rum 228.

Se aktuella telefon- och mottagningstider