Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kandidatprogram i beteendevetenskap – programanvisning till HT2021

Du anmäler dig till dina kurser på Antagning.se

Programmets upplägg

Termin 1-2

BVGA42 Beteendevetenskaplig grundkurs, 60 hp.

Termin 3

Valbar kurs inom huvudområdet för kandidatexamen, 30 hp.

Termin 4

Valbar kurs inom beteendevetenskap 15 hp + Projektledning för beteendevetare, 15 hp.

Termin 5

Praktik för beteendevetare, 30 hp /Valfri kurs/kurser, 30 hp.

Termin 6

Kandidatkursen inom huvudområdet (psykologi, sociologi eller pedagogik) för kandidatexamen, 30 hp.

Utbud av programkurser HT2021

Information inför termin 3

Inför termin 3 skall du välja en fördjupningskurs om 30 hp inom något av de två huvudområdena psykologi eller sociologi. Kurser du kan välja mellan är: 

  • Psykologi: Socialpsykologi (PSYD22), 30 hp
  • Psykologi: Arbets- och organisationspsykologi (PSYD32), 30 hp
  • Psykologi: Idrottspsykologi (PSYD44), 30 hp
  • Psykologi: Kognitiv neurovetenskap (PSYD53), 30 hp
  • Psykologi: Personlighets- och utvecklingspsykologi (PSYD62), 30 hp
  • Sociologi: Fortsättningskurs (SOCA06), 30 hp
  • Sociologi: Fortsättningskurs med inriktning socialpsykologi och kulturpsykologi (SOCA09), 30 hp

I de flesta fall får programstudenter sitt förstahandsval gällande den valbara fördjupningskursen, men vi kan inte garantera detta. Därför är det alltid viktigt att du anger ett reservalternativ. 

Information inför termin 5 

Inför termin 5 skall du välja mellan följande:

  • Praktikkursen Praktik för beteendevetare (BVPB01), 30 hp,
  • Valfri kurs/kurser om 30 hp.

Endast 30 hp/termin

Observera att du endast kan antas till 30 högskolepoäng per termin inom ditt program. Vill du antas till sammanlagt 45 högskolepoäng ska du söka resterande 15 högskolepoäng som fristående kurs/kurser.

OBS! Undantag för dig som söker BVPB01. Du kan söka och bli antagen till 60 hp inom programmet.

Se mer information på Institutionen för psykologis webbplats under Praktik.

Behörighet

Observera att kurserna BVPB01, SOCA06 och SOCA09 har särskilda behörighetskrav.

Studieuppehåll

Studieuppehåll skall anmälas till studievägledare för programmet via
studievagledare_bvp [at] psy [dot] lu [dot] se