Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kandidatprogram i personal- och arbetslivsfrågor – programanvisning till HT2021

Du anmäler dig till dina kurser på Antagning.se.

Programmets upplägg

Termin 1

PEAB01 Sociologi: Introduktion till sociologi och organisationsteori, 15 hp
PEAB12 Psykologi: Introduktion till psykologi, 15 hp

Termin 2

PEAB03 Pedagogik: Introduktion till pedagogik och lärande i arbetslivet, 15 hp
PEAB04 Handelsrätt: Arbetsrättslig grundkurs, 15 hp

Termin 3

PEAB05 Handelsrätt: Personal- och arbetslivsfrågor i en ekonomisk kontext, 15 hp
plus någon av 15 hp kurserna:

  • PEAB06 Sociologi: Ämnesfördjupning och grundläggande forskningsmetodik
  • PEAB07 Pedagogik: Ämnesfördjupning och grundläggande forskningsmetodik
  • PEAB08 Psykologi: Ämnesfördjupning och grundläggande forskningsmetodik

Termin 4

Påbyggnadsdel - fördjupningskurs/kurser i huvudområdet, 30 hp (psykologi, arbetsrätt, sociologi eller pedagogik)

Termin 5

Påbyggnadsdel - Kandidatkurs i det valda huvudområdet, 30 hp:

  • SOCK08 Sociologi: Kandidatkurs, 30 hp
  • PEDK21 Pedagogik: Arbetslivspedagogik – kandidatkurs, 30 hp
  • PSYK11 Kandidatkurs i psykologi, 30 hp
  • HARH06 Arbetsrätten i metod och tillämpning, 15 hp + 
    HARH16 Kandidatuppsats – arbetsrätt, 15 hp

Termin 6

Valfria kurser, 30 hp

(Filosofie kandidatexamen 180 hp inom programområdet består av kurserna 
PEAB01, PEAB12, PEAB03, PEAB04, PEAB05 och PEAB06/07/08 (totalt 90 hp), och en påbyggnadsdel om 60 hp samt 30 hp ”valfria kurser”)    

Utbud av programkurser HT2021

Information inför termin 3 

Du som läser termin 2 på programmet VT21 blir gruppanmäld till kursen PEAB05 HT21. Kontrollera i god tid att din anmälan till kursen finns med på ditt konto på antagning.se. Om den inte finns med där måste du söka den själv. 

Val till metod- och fördjupningskurs PEAB06/7/8 görs via Studentportalen i oktober 2021.

Information inför termin 5 

Du som läser termin 4 på programmet VT21 anmäler dig till kandidatkurs (kurser) inom valt huvudområde, inom program (se termin 5 ovan).

Endast 30 hp/termin

Observera att du endast kan antas till 30 högskolepoäng per termin inom ditt program. Vill du antas till sammanlagt 45 högskolepoäng ska du söka resterande 15 högskolepoäng som fristående kurs/kurser.

Studieuppehåll

Studieuppehåll anmäls till studievägledaren för PA-programmet.

Studieavbrott

Studieavbrott på programmet anmäls på samma sätt som ovan (se studieuppehåll).

Beträffande valfria kurser    

Kontrollera i tveksamma fall med studievägledaren att kursen inte överlappar med andra kurser du redan läst/ska läsa inom programmet.