Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kandidatprogrammet i modevetenskap – programanvisning till HT2021

Du som ska börja termin 5 på kandidatprogrammet i modevetenskap höstterminen 2021 ska söka kurser inför den valfria terminen. Detta gör du på Antagning.se.

Vilka kurser kan jag söka? 

Du kan i princip söka vilka kurser du vill så länge du kan motivera varför du vill att de ska ingå i din utbildning (dock tveksamt med språkkurser då det kan ses som mer generella).  

Generellt är kurser inom kultur, historia, design, konst, marknadsföring, media och kommunikation, o.s.v. godkända. Om du är tveksam till om dina kurser kan ingå i din examen så kontakta din studievägledare: petra [dot] larsson [at] kultur [dot] lu [dot] se.

Du kan söka kurser i hela Sverige (som ger högskolepoäng) detta gäller även distanskurser. 

Utbytesstudier

För dig som är nominerad till utbytesstudier gäller de instruktioner för ansökan till värduniversitetet som Internationella kontoret tillhandahåller. Du rekommenderas att söka kurser i Sverige för att gardera dig om utbytesterminen inte faller ut som tänkt. 

Hur många kurser kan jag söka? 

Du kan söka så många kurser du vill, det viktiga är att det blir minst 30 hp i slutändan. 
Om du vill söka flera mindre kurser kan det vara en poäng i att se över hur du rangordnar dem, i o m att du max kan antas till 45 hp. 

Behörighet

Glöm inte stämma av att du är behörig till de kurser du söker – det brukar gälla framför allt om ni är intresserade av kurser inom ekonomi. Om du är tveksam till om du är behörig, meja och fråga det berörda lärosätet! 

Kommer jag att komma in? 

Det finns inga reserverade kurser för kandidatprogrammet i modevetenskap utan du söker i konkurrens med alla andra studenter. 

Se antagningsstatistik på UHR.se.

Skriv in vilken utbildning du undrar över och välj föregående terminer och glöm inte klicka i Urval 2 för att få upp de siffror som blev slutgiltiga urvalssiffror. 

Vad händer om jag inte kommer in på någon kurs? 

Skulle du i augusti inte ha kommit in på någon kurs så finns det alltid kurser både vid vår kulturvetenskapliga institution, eller på Lunds universitet rent generellt, som har öppet för sen anmälan och som brukar ha platser kvar. Det kanske inte är dina förstahandsval som finns tillgängliga men säkerligen kurser som är intressanta och användbara. 

Kan jag tillgodoräkna mig tidigare lästa kurser?

Du måste ansöka om detta. Men du bör reflektera över varför du inte vill se denna termin som en möjlighet att lära dig ännu mer? Vilka kurser kan göra din examen ännu mer intressant för blivande arbetsgivare och tillföra en spets? Du måste även motivera varför du anser att de kurser du läst innan ska räknas in i din examen. Beslut tas av programmet efter inlämning av ansökan och motivering. Kom också ihåg att du inte kan få studiemedel en gång till för en kurs du redan läst och bara tillgodoräknar dig. 

Tillgodoräknande 

Under hösten kommer du att få information om hur det praktiskt går till. Men du ska bland annat lämna in betygsutdrag, kursplan och litteraturlista för de kurser du läst. Det gäller även dig som studerar utomlands.