Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Naturvetenskapligt kandidatprogram – programanvisning till HT2021

Alla som är antagna till det naturvetenskapliga kandidatprogrammet måste anmäla sig till kurser inför varje termin, och anmälan görs på antagning.se. Anmäl dig alltid till några reservalternativ eftersom det är svårt att komma in på vissa kurser. Möjligheterna att göra sen anmälan är också begränsade. Glöm sen inte att tacka ja när antagningsbeskedet kommer!

Obligatoriska kurser och platsgaranti

På det naturvetenskapliga kandidatprogrammet har du platsgaranti till de obligatoriska kurserna inom den inriktning du är antagen till under förutsättning att du är behörig, att anmälan till kurs inom programinriktningen den aktuella terminen gjorts och att du tackat ja på ditt antagningsbesked. Du kan se vilka kurser som är obligatoriska på din institutions webbplats.

Efter basblockskurserna är avklarade är programstudenter garanterade plats på någon kurs inom programmet under förutsättning att anmälan till kurs inom programinriktningen den aktuella terminen gjorts och att du tackat ja till ditt antagningsbesked.

Anmälan till kurser

Om en kurs både går att söka inom ditt program eller som en fristående kurs måste du aktivt välja hur du söker kursen när du gör din anmälan (inom ditt program eller som fristående kurs). Som student inom ett utbildningsprogram skall du prioritera dina anmälningsalternativ inom programmet överst i anmälan, annars riskerar du att få onödiga luckor i dina programstudier. 

Prioritera dina ansökningar så att du blir antagen till kurser under båda terminens perioder. Diskutera med din studievägledare om du är osäker. Sök flera kurser ifall du inte kommer in på den kursen du helst vill läsa. 

Om du inte kan välja att söka de kurser du borde kunna söka inom det naturvetenskapliga programmet måste du genast kontakta din studievägledare så att problemet kan åtgärdas.

Villkorlig behörighet

Du kan bli antagen med villkor till kurs, som du inte är behörig till när lämnar in anmälan. Senast vid kursstart ska du kunna visa att du är behörig. Om du är osäker på om du är behörig till en viss kurs, kontakta då studievägledaren, i god tid före sista anmälningsdag, vid den institution där den aktuella kursen ges.

Max 180 hp inom programmet

Du kan anmäla dig till kurser inom program så länge du varit registrerad inom programmet på mindre än programmets omfattning (180 hp för kandidatprogram). Det är alltså inte avgörande hur många högskolepoäng du tagit, utan hur många högskolepoäng du varit registrerad på inom programmet. Om du söker kurs inom program och det visar sig att du redan är registrerad på det antal högskolepoäng som ditt program omfattar, förs din ansökan över till fristående kurs, om möjligt (i annat fall stryks kursen).

Max 45 hp/termin

Oavsett om du söker kurs både inom program och fristående kurs, kan du inte antas till mer än 45 högskolepoäng sammanlagt. Du kan innan urvalet stryka anmälningsalternativ, men du kan inte lägga till eller ändra ordning på kurserna.

Urval

Urval till kurs inom program grundas på antalet akademiska poäng förvärvade inom programmet. För information om urval till kurser som fristående kurser, se ansökningsinformationen på antagning.se.

Studieuppehåll/studieavbrott

Studieuppehåll eller avbrott på program anmäler du till studievägledare.

Vill du bli lärare?

Läser du biologi, fysik, kemi, matematik, molekylärbiologi eller miljövetenskap och har funderingar på att bli lärare i grundskola eller i gymnasiet? Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp som finns på många universitet och högskolor. För rådgivning vänd dig till din studievägledare.