Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Sjukhusfysikerutbildning – programanvisning till HT2021

Du som ska påbörja din tredje eller femte termin måste anmäla dig till kurserna nedan du ska läsa inom programmet HT2021. Du som ska läsa din sjunde eller nionde termin till hösten blir automatiskt anmäld enligt nedan.

Utbud av programkurser HT2021

Information inför termin 3 

Du som läser termin 2 på programmet VT21 anmäler dig till följande kurser på Antagning.se:

  • MATB21 Flervariabelanalys 1, 7.5 hp
  • MATB22 Lineär algebra 2, 7.5 hp
  • FYSB21 Matematiska metoder för svängningar, vågor och diffusion, 7.5 hp
  • FYSB22 Grundläggande kvantmekanik, 7.5 hp

Information inför termin 5 

Du som läser termin 4 på programmet VT21 anmäler dig till MSFM01 Medicinsk strålningsfysik, Grundkurs, 60 hp, på Antagning.se.

Information inför termin 7 och 9 

Du blir automatiskt anmäld till kursen MSFM21 Medicinsk strålningsfysik: Sjukhusfysik, 60 hp, respektive MSFT01 Medicinsk strålningsfysik: Examensarbete, 30 hp, i Ladok.

Studieuppehåll

Studieuppehåll anmäls genom att kontakta studierektor på sjukhusfysikerutbildningen.