Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Fusk på Högskoleprovet

Under 2019 har ett omfattande fusk på högskoleprovet kunnat beläggas. Högskoleprovet är gemensamt för alla högskolor i Sverige och det är Universitets- och högskolerådet (UHR) som ansvarar för att provet tas fram.

UHR beslutar även om resultat på provet. Har den som gjort provet fuskat, kan UHR underkänna resultatet.

Universitets- och högskolerådet (UHR) meddelar löpande beslut till de universitet och högskolor som har antagit studenter på felaktiga grunder. UHR har meddelat att det finns studenter vid Lunds universitet som är antagna på felaktiga grunder.

Så agerar Lunds universitet

Vid Lunds universitet är det Antagningsnämnden som beslutar om individärenden vid antagning. Vid nämndens ordinarie sammanträde den 6 mars förelåg sju ärenden där UHR informerat universitetet om att rådet återkallat resultat från högskoleprovet på grund av fusk, vid nämndens sammanträde den 4 september förelåg ytterligare två ärenden.

Antagningsnämnden kunde i samtliga fall konstatera att antagning inte kunnat ske till de aktuella utbildningarna utan de nu återkallade högskoleprovsresultaten. Antagningsbesluten hade därför fattats på felaktiga grunder och nämnden beslutade att återkalla antagningarna.

I mars berörde fyra ärenden juristprogrammet och vardera ett läkarprogrammet, psykologprogrammet och systemvetenskapligt kandidatprogram; i september ett ärende läkarprogrammet och ett socionomprogrammet.

Personerna vars antagningar blivit återkallade, har alla getts möjlighet att yttra sig över universitetets material i saken och blivit informerade om de möjligheter till stöd som erbjuds av Studentombudet och av Studenthälsan.

Var och en underrättas individuellt; besluten kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol inom tre veckor, därefter vinner de laga kraft. Det innebär att studenten inte får fortsätta den utbildning som hon eller han felaktigt har antagits till.

Berörda institutioner har blivit informerade. Ytterligare ärenden kan komma att aktualiserats från Universitets- och högskolerådets sida. Antagningsnämnden behandlar dessa när UHR:s beslut vunnit laga kraft.

Det ingår inte i Antagningsnämndens uppdrag att avgöra vad som händer med betyg som tagits inom ramarna för en utbildning där antagningsbeslut återkallats. Regeringen har utsett en särskild utredare med uppdrag att bedöma om vissa åtgärder bör vidtas i syfte att förhindra fusk vid högskoleprovet.

I ett tilläggsdirektiv har utredarens uppdrag utökats med uppgiften att även ta ställning till om ett återkallande av beslut om antagning också ska leda till att poäng på examination ska återkallas.

 

Sidansvarig:

Kontaktinformation

Per Nilsén
Ordförande i Antagningsnämnden

E-post: per [dot] nilsen [at] jur [dot] lu [dot] se
Telefon:+46 46 222 10 42

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen