Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Coronaviruset/covid-19 – information för studenter

Lunds universitet följer regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer, föreskrifter och allmänna råd för att minska smittspridningen av coronaviruset.

Senaste uppdatering av sidan: 2021-05-18

 

Genvägar till sidans innehåll:

Bibliotek och studieplatser – studera hemifrån

Studenter uppmanas fortsatt att som utgångspunkt studera hemifrån.

Universitetet har justerat sitt beslut så att fler studieplatser kan öppnas upp samtidigt som miljöerna ska smittsäkras med ett ökat avstånd till två meter så att smittspridning undviks så långt möjligt.

Smittspridningen är fortfarande på en hög nivå i samhället, och långtgående åtgärder för att undvika spridning av covid-19 behövs. Universitetets tidigare beslut att starkt begränsa tillgången till studieplatser har dock påverkat studenternas arbetsmiljö och möjlighet att bedriva studier negativt.

Därför har fler miljöer öppnats upp så att de som absolut måste vara på campus bättre kan sprida ut sig och hålla avstånd.

Studieplatser och datorsalar ska hållas tillgängliga i en omfattning som – med undvikande av spridning av covid-19 – ger följande möjligheter:

 • informationssökning
 • användning av referensmaterial
 • tillgång till utrustning för distansundervisning
 • examination

Övriga utrymmen för studenter, exempelvis

 • grupprum
 • lunchrum och
 • fikarum

ska hållas tillgängliga i den omfattning som är möjlig med undvikande av smittspridning.

Bibliotek ska hållas öppna för universitetets anställda och studenter i den omfattning som behövs för att tillgodose möjlighet till användning av studieplatser, in- eller utlåning och tillgång till referenslitteratur.

Du kan behöva använda ditt LU-passerkort för att komma in i lokalerna.

Undervisning, examination och fysiska möten

Universitetet följer allmänna råd och rekommendationer från relevanta myndigheter för minskad smittspridning. Detta innebär att utbildningar och kurser kan behöva förändras med kort varsel.

Universitetet har den 12 maj justerat sitt beslut så att undervisning och examination fortsatt ska genomföras digitalt utan fysisk närvaro i universitetets lokaler med de förutsättningar som beslutet anger, fram till och med den 29 augusti 2021.

Endast undervisning och examination som inte kan, eller som inte utan stora svårigheter kan, genomföras digitalt får efter beslut av dekan genomföras med fysisk närvaro i universitetets lokaler.

Undervisning höstterminen 2021

Planeringen av undervisning och examinationer för höstterminen 2021 bör utgå från att undervisning och examination genomförs både i universitetets lokaler och digitalt, utifrån gällande regler och rekommendationer från ansvariga myndigheter och med hänsyn till rådande smittspridning.

Om du eller någon i din närhet är sjuk

Beroende på vem som är sjuk, och vilka symtomen är gäller olika regler och rekommendationer. Välj det som stämmer på din situation:

Om du har symtom som kan tyda på covid-19 ska du stanna hemma och inte träffa någon annan. Detta gäller även om du har milda symtom.

Lista över vanliga symtom på Folkhälsomyndighetens webbplats

Om du eller någon i familjen har blivit sjuk – Folkhälsomyndighetens webbplats

Om symtomen inte går över efter ett dygn, gå in på webbplatsen 1177.se för att se vad som gäller för provtagning av covid-19. I väntan på ditt provsvar bör du stanna hemma och undvika nära kontakt med andra.

Provtagning för covid-19 i Skåne 1177.se

Studera under sjukperioden

Om du är sjuk med symtom men ändå kan studera kan du kontakta din kursansvarige och fråga om digital undervisning erbjuds, helt eller delvis, och under hur lång period digital undervisning kan hållas.

Om du har bekräftad smitta ska du stanna hemma och hålla dig isolerad i minst sju dagar. Innan du bryter isoleringen ska du känna dig bra och ha varit feberfri i två dygn. Du måste följa rekommendationerna från din läkare.

Om du eller någon i familjen blivit sjuk – Folkhälsomyndighetens webbplats

Skyddsplikt

Du som har insjuknat är skyldig, i enlighet med den så kallade skyddsplikten, att följa din läkares rekommendationer och instruktioner. Det innebär bland annat att du måste informera de personer du kommit i kontakt med om att du bär på smittan.

Du som har varit på campus under perioden då du varit smittsam rekommenderas att informera närmaste kursansvarige.

Om du klarar av att studera trots din sjukdom så kan stämma av med din närmaste kursansvarige om möjligheten att studera hemifrån.

Om du är så sjuk att du inte kan studera, kan du sjukanmäla dig hos Försäkringskassan.

Om du blir sjuk som studerande – Försäkringskassans webbplats

Om du behöver söka vård

De allra flesta som blir sjuka av coronaviruset covid-19 behöver inte söka vård eftersom besvären brukar gå över av sig själv.

Men om du behöver söka vård är det viktigt att ringa telefonnummer 1177 först, och inte åka direkt till en mottagning. Detta är för att undvika att smitta andra om du har covid-19. Det finns särskilda rutiner för hur du i så fall tas om hand.
Ring 1177 så får du hjälp att bedöma symtom och hjälp med var du kan söka vård.

Om Smittskyddslagen på 1177.se

Om du varit nära någon som är bekräftat smittad med covid-19, ska du testa dig för covid-19 även om du inte har symtom. Du ska dels testa dig direkt när du får veta om det, och dels fem dagar efter senaste kontakt med den smittade.

Du ska också vara uppmärksam på symtom på covid-19. Vid symtom ska du gå in på webbplatsen 1177.se för att se vad som gäller för provtagning för covid-19.

Om någon du bor ihop med eller står nära är smittad – 1177.se

Information om någon i din närhet är bekräftat smittad – Folkhälsomyndighetens webbplats

 

Har du blivit exponerad för coronavirus i samband med studierna?

Om du som student har exponerats, eller misstänker att du exponerats, för coronavirus i samband med dina studier, är universitetet skyldigt att anmäla det som allvarligt tillbud till Arbetsmiljöverket.

Informera därför alltid den som är ansvarig för studiemiljön där du studerar om du misstänker eller vet att du har exponerats för viruset i samband med dina studier.

Informationen behövs för att den ansvarige ska kunna se över aktuell riskbedömning så att smitta på studieplatsen kan undvikas samt anmäla tillbudet till Arbetsmiljöverket.

Plugga hemifrån – så klarar du det

Att behöva plugga hemifrån, ofta ensam dessutom, kan göra det svårt att hålla fokus, motivation och humör uppe. Här har vi samlat lite länktips som kan underlätta din coronavardag som lundastudent.

Kom ihåg studietekniken

Ta del av Studieverkstadens bästa tips på hur du kan plugga produktivt och fokuserat även hemifrån.

Plugga hemifrån – tips från Studieverkstaden

Se till att du har en bra studiemiljö

Universitetet har fortfarande ett ansvar för din studiemiljö. Här får du tips på vad som kan vara bra att tänka på när det gäller studiemiljön hemma.

Studiemiljö vid studier hemifrån

Mer om studie- och arbetsmiljö

Om du känner dig orolig

När vardagen plötsligt förändras är det lätt att känna sig orolig. Studenthälsan ger råd om vad du kan göra själv för att må bättre. Här finns även kontaktuppgifter till Studenthälsan och Studentprästerna om du behöver någon att prata med:

För dig som känner oro eller ångest över dina studier

För dig som känner oro över coronaviruset

CSN och studiemedel

Under pandemin gäller speciella regler för studiemedel i vissa situationer, till exempel följande:
Om det är omöjligt för dig att studera på grund av att en läkare beslutat om åtgärder enligt smittskyddslagen kan du få behålla dina bidrag och lån från CSN.

Du får behålla ditt studiestöd från CSN även om universitetet lägger om kursplanen eller stänger på grund av coronaviruset. Regeringen har också meddelat att de tillfälligt lättar på reglerna för fribeloppet.

Om dina studieresultat påverkas

Om det fattas poäng på grund av att du som student eller universitetet inte kunnat genomföra utbildning under tiden då smittspridningen av coronaviruset pågick, kan CSN eventuellt ta hänsyn till det. Det finns ett intyg framtaget för detta, kontakta din institution om det är aktuellt.

Se CSN:s information för dig som studerar med studiemedel

Digitala resurser för möten och samarbete

Flera av länkarna kräver inloggning via ditt studentkonto.

Gör dig nåbar

Lägg in ditt mobilnummer i Passport, så att universitetet kan skicka sms till dig om det skulle behövas vid akuta situationer. 

 1. Gå in på Kontohanteringsportalen Passport
 2. Logga in som “Användare"
 3. Välj  "Verifiering av kontaktuppgifter”
 4. Följ instruktionerna

Gå till Passport