Coronaviruset/covid-19 – information för studenter

Lunds universitet följer regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer, föreskrifter och allmänna råd för att minska smittspridningen av coronaviruset.

  Senaste uppdatering av sidan: 2020-11-26

  Rektorsbeslut 2020-11-26

  Lunds universitet beslutade 26 november att undervisning och bedömning av studenternas prestationer (examination) så långt som möjligt ska genomföras digitalt utan fysisk närvaro i universitetets lokaler.

  Undervisning och examination som inte kan, eller som inte utan stora svårigheter kan, genomföras digitalt får genomföras med fysisk närvaro i universitetets lokaler.

  Vid sådant genomförande ska detta beslut och Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer för minskad smittspridning av covid-19 följas. Genomförande ska föregås av riskbedömning vad gäller risken för smittspridning.

  Rektor uppdrar åt dekan för respektive fakultet att närmare besluta om hur detta ska genomföras. Detta beslut kan inte delegeras vidare.

  Allmänna sammankomster – vad gäller för universitetet?

  Regeringen har gått ut med förbud mot allmänna sammankomster med fler än åtta personer från 24 november.

  Utbildning vid universitet är inte en allmän sammankomst eller offentlig tillställning och omfattas inte av den allmänna ordningsstadgan. Men utgångspunkten är att alla ska undvika att mötas med fysisk närvaro så långt som möjligt, endast när det är nödvändigt och kan genomföras med undvikande av smittspridning.

  Skärpta regler i Skåne förlängs till 13 december 2020

  Folkhälsomyndigheten och Region Skåne har beslutat förlänga de skärpta åtgärderna för att förhindra smittspridning i Skåne.

  Håll avstånd och ta personligt ansvar!

  För att minska smittspridningen är det viktigt att vi alla hjälps åt.

  Tänk därför på att

  • stanna hemma – även om du bara känner dig lite förkyld
  • tvätta händerna ofta med tvål och vatten, i minst 20 sekunder och
  • hålla en armlängds avstånd till andra – både inomhus och utomhus.


  Genvägar till innehåll på sidan:

   

    Om du har symtom

    Om du har symtom som kan tyda på covid-19 ska du stanna hemma och inte träffa någon annan.
    Detta gäller även om du har milda symtom.

    Om symtomen inte går över efter ett dygn gå in på webbplatsen 1177.se för att se vad som gäller för provtagning av covid-19. I väntan på ditt provsvar bör du stanna hemma och undvika nära kontakt med andra.

    Studera under sjukperioden

    Om du är sjuk med symtom men ändå kan studera kan du kontakta din kursansvarige och fråga om digital undervisning erbjuds, helt eller delvis, och under hur lång period digital undervisning kan hållas.

    Om du har bekräftad covid-19

    Om du har bekräftad smitta ska du stanna hemma i minst sju dagar, varav två dygn ska vara feberfria och hålla dig i isolerad. Du måste följa rekommendationerna från din läkare.

    Skyddsplikt

    Du som har insjuknat är skyldig, i enlighet med den så kallade skyddsplikten, att följa din läkares rekommendationer och instruktioner. Det innebär bland annat att du måste informera de personer du kommit i kontakt med om att du bär på smittan.

    Du som har varit på campus under perioden då du varit smittsam rekommenderas att informera närmaste kursansvarige.

    Om du klarar av att studera trots din sjukdom så kan stämma av med din närmaste kursansvarige om möjligheten att studera hemifrån.

    Om du är så sjuk att du inte kan studera, kan du sjukanmäla dig hos Försäkringskassan.

    Om du behöver söka vård

    De allra flesta som blir sjuka av coronaviruset covid-19 behöver inte söka vård eftersom besvären brukar gå över av sig själv.

    Men om du behöver söka vård är det viktigt att ringa telefonnummer 1177 först, och inte åka direkt till en mottagning. Detta är för att undvika att smitta andra om du har covid-19. Det finns särskilda rutiner för hur du i så fall tas om hand.

    Ring 1177 så får du hjälp att bedöma symtom och hjälp med var du kan söka vård.

    Om någon i din närhet är bekräftat sjuk i covid-19

    Om du bor eller har bott med någon som är bekräftat smittad med covid-19, ska du bli kontaktad av vården och få förhållningsregler. Då räknas du som en hushållskontakt och misstänks kunna vara smittad. Det innebär att du måste följa de förhållningsregler som du får och stanna hemma, undvika kontakter med andra och agera som att du har testats positivt för covid-19.

    Du ska också vara uppmärksam på symtom på covid-19. Vid symtom ska du gå in på webbplatsen 1177.se för att se vad som gäller för provtagning för covid-19.

    CSN och studiemedel

    Under pandemin gäller speciella regler för studiemedel i vissa situationer, till exempel följande:

    Om det är omöjligt för dig att studera på grund av att en läkare beslutat om åtgärder enligt smittskyddslagen kan du få behålla dina bidrag och lån från CSN.

    Se under Frågor och svar på csn.se

    Du får behålla ditt studiestöd från CSN även om universitetet lägger om kursplanen eller stänger på grund av coronaviruset. Regeringen har också meddelat att de tillfälligt lättar på reglerna för fribeloppet.

    Se CSN:s information för dig som studerar med studiemedel

     

    Undervisning och utbildning hösten 2020 och våren 2021

    Lunds universitet följer Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendationer. Detta innebär att universitetet kan behöva planera om sina utbildningar och kurser på kort tid.

    Lunds universitet beslutade 26 november att undervisning och bedömning av studenternas prestationer (examination) ska så långt möjligt genomföras digitalt utan fysisk närvaro i universitetets lokaler.

    Undervisning och examination som inte kan, eller som inte utan stora svårigheter kan, genomföras digitalt får genomföras med fysisk närvaro i universitetets lokaler. Vid sådant genomförande ska detta beslut och Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer för minskad smittspridning av covid-19 följas.

    Genomförande ska föregås av riskbedömning vad gäller risken för smittspridning. Rektor uppdrar åt dekan för respektive fakultet att närmare besluta om hur detta ska genomföras. Detta beslut kan inte delegeras vidare.

    FAQ – vanliga frågor

    Vi har fått in en hel del frågor från studenter med anledning av coronaviruset och dess konsekvenser. De vanligaste frågorna och svaren har vi samlat så att ni kan ta del av dem.

    Bibliotek och studieplatser – kolla aktuella öppettider

    Bibliotek och studieplatser håller öppet, men med begränsat antal läsplatser och justerade öppettider. Du får vistas i lokalerna på universitetsområdet om du är symtomfri och följer rekommendationer och håller avstånd.

    Du kan behöva använda ditt LU-passerkort för att komma in i lokalerna. Med tanke på att antalet platser är begränsade så vore det bra om du som har tillgång till en bra studiemiljö hemma kan lämna utrymme till de studiekamrater som inte har det.

    Digitala resurser, information och tips när du studerar hemifrån

     Digitala resurser för möten och samarbete

     Flera av länkarna kräver inloggning via ditt studentkonto.

     Din studiemiljö – viktig även när du studerar hemifrån

     Att studera hemifrån innebär nya utmaningar, och universitetet har fortfarande ett ansvar för din studiemiljö. Här får du tips på vad som kan vara bra att tänka på när det gäller studiemiljön.

     Plugga hemifrån – så lyckas du!

     Här har vi samlat Studieverkstadens bästa tips på hur du kan plugga produktivt och fokuserat även hemifrån.

     För dig som känner oro för dina studier eller coronaviruset

     När vardagen plötsligt förändras är det lätt att känna sig orolig. Du är kanske stressad över dina studier, eller har funderingar kring coronaviruset. Här hittar du  tips på vad du kan göra själv för att må bättre, och kontaktuppgifter till Studenthälsan och Studentprästerna om du behöver någon att prata med:

     Gör dig nåbar!

     Lägg in ditt mobilnummer i Passport, så att universitetet kan skicka sms till dig om det skulle behövas vid akuta situationer.   

     1. Gå in på Kontohanteringsportalen Passport
     2. Logga in som “Användare"
     3. Välj  "Verifiering av kontaktuppgifter”
     4. Följ instruktionerna

     Lunds universitets beslut och åtgärder

     För Lunds universitets samlade beslut och åtgärder med anledning av coronaviruset, se löpande uppdateringar på lu.se/corona

     Kontakt

     Har du frågor med anledning av coronakrisen så ska du som student i första hand vända dig till din kurs- eller programansvarige.

     Vid behov finns även möjlighet att skicka frågor till: studentreception [at] lu [dot] se

      

     Mer information om coronavirusets hantering