Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Coronaviruset/covid-19 – information för studenter

Lunds universitet följer regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer, föreskrifter och allmänna råd för att minska smittspridningen av coronaviruset.

Senaste uppdatering av sidan: 2021-12-02

 

Genvägar till sidans innehåll:

 

Smittskyddsåtgärder från 1 december

Se lu.se/corona

Om du känner dig sjuk

Både vaccinerade och ovaccinerade bör testa sig vid symtom. Se aktuell information från Folkhälsomyndigheten:

Studera under sjukperioden

Om du är sjuk med symtom men ändå kan studera kan du kontakta din kursansvarige och fråga om digital undervisning erbjuds, helt eller delvis, och under hur lång period digital undervisning kan hållas.

Från 1 november är vi tillbaka på campus!

Översikt över studieplatser

På campus finns studieplatser på

  • Annexet, Sölvegatan 20
  • Sparta lärosalar, Tunavägen 39 A

samt i lokaler på fakulteterna.

Se en översikt över universitetets lokaler med studieplatser i Lund och Malmö

Har du blivit exponerad för coronavirus i samband med studierna?

Om du som student har exponerats, eller misstänker att du exponerats, för coronavirus i samband med dina studier, är universitetet skyldigt att anmäla det som allvarligt tillbud till Arbetsmiljöverket.

Informera därför alltid den som är ansvarig för studiemiljön där du studerar om du misstänker eller vet att du har exponerats för viruset i samband med dina studier.

Informationen behövs för att den ansvarige ska kunna se över aktuell riskbedömning så att smitta på studieplatsen kan undvikas samt anmäla tillbudet till Arbetsmiljöverket.

CSN och studiemedel

Under pandemin gäller speciella regler för studiemedel i vissa situationer, till exempel följande:
Om det är omöjligt för dig att studera på grund av att en läkare beslutat om åtgärder enligt smittskyddslagen kan du få behålla dina bidrag och lån från CSN.

Du får behålla ditt studiestöd från CSN även om universitetet lägger om kursplanen eller stänger på grund av coronaviruset. Regeringen har också meddelat att de tillfälligt lättar på reglerna för fribeloppet.

Om dina studieresultat påverkas

Om det fattas poäng på grund av att du som student eller universitetet inte kunnat genomföra utbildning under tiden då smittspridningen av coronaviruset pågick, kan CSN eventuellt ta hänsyn till det. Det finns ett intyg framtaget för detta, kontakta din institution om det är aktuellt.

Se CSN:s information för dig som studerar med studiemedel

Digitala resurser för möten och samarbete

Flera av länkarna kräver inloggning via ditt studentkonto.

 

Mer information om coronavirusets hantering

Kontakt

Har du frågor med anledning av covid-19 så ska du som student i första hand vända dig till din kurs- eller programansvarige.

Vid behov finns även möjlighet att skicka frågor till: studentreception [at] lu [dot] se