Coronaviruset/covid-19 – information för studenter

Lunds universitet följer regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen av coronaviruset och deras föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer för minskad smittspridning följas.

Innehåll på denna sida:


Undervisningen sker både på plats och på distans

Viss undervisning och bedömning av studenternas prestationer hålls i universitetets lokaler och viss undervisning sker fortfarande på distans. Förutsättningen är att Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer för minskad smittspridning av covid-19 följs. Varje fakultet beslutar hur detta ska genomföras.

  • Undervisning och examination som inte kan, eller som inte utan stora svårigheter kan genomföras på distans ska prioriteras.
  • Genomförande ska föregås av riskbedömning vad gäller risken för smittspridning.
  • Inga samlingar får omfatta fler än 50 personer.
  • Se fakulteternas information om corona/covid-19

För dig som studerar hösten 2020

Lunds universitet följer Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendationer. Nya beslut och rekommendationer kan komma med kort varsel. Detta innebär att universitetet behöver planera om sina utbildningar och kurser på kort tid.

Om du är osäker på hur det ser ut för dina studier så ta kontakt med din institution. Har du synpunkter på hur din utbildning fungerar kan du även kontakta din lokala studentkår.

Om du har symtom

Om du har symtom ska du stanna hemma och inte träffa någon annan.
Detta gäller även om du har milda symtom.

Covid-19-test

Du kan göra ett kostnadsfritt självtest hos 1177.se, för att ta reda på ifall du har covid-19 just nu.

Provtagning för covid-19 i Skåne 1177.se

Om du har bekräftad covid-19

Om du har bekräftad smitta ska du stanna hemma i minst sju dagar, varav två dygn ska vara symtomfria innan du återgår till universitetet, enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Läs Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Skyddsplikt

Du som har insjuknat är skyldig, i enlighet med den så kallade skyddsplikten, att följa din läkares rekommendationer och instruktioner. Det innebär bland annat att du måste informera de personer du kommit i kontakt med om att du bär på smittan.

Läs mer i Företagshälsovårdens skrift Angående skyddsplikt enligt smittskyddslagen vid diagnostiserade fall av covid-19 (PDF, 50 kB, ny flik)

Studera under sjukperioden

Om du har bekräftad covid-19 men ändå kan studera kan du kontakta din kursansvarige och fråga om digital undervisning erbjuds, helt eller delvis, och under hur lång period digital undervisning kan hållas.

Om du behöver söka vård

De allra flesta som blir sjuka av coronaviruset covid-19 behöver inte söka vård eftersom besvären brukar gå över av sig själv.

Kontakta en vårdcentral om du har långvariga eller svåra besvär.

Ring alltid först!

Om du behöver söka vård är det viktigt att ringa först, och inte åka direkt till en mottagning. Detta är för att undvika att smitta andra om du har covid-19. Det finns särskilda rutiner för hur du i så fall tas om hand.

Ring telefonnummer 1177 om du behöver sjukvårdsrådgivning. Då får du hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Din studiemiljö – viktig även vid distansstudier

Att studera på distans innebär nya utmaningar, och universitetet har fortfarande ett ansvar för din studiemiljö. Här får du tips på vad som kan vara bra att tänka på när det gäller studiemiljön.

Bibliotek och studieplatser – kolla aktuella öppettider

Bibliotek och studieplatser håller öppet, men kan ha justerade öppettider. Se mer information om öppettider nedan. Du får vistas i lokalerna på universitetsområdet om du är symtomfri och följer aktuella regler och rekommendationer om att exempelvis hålla avstånd. Du kan behöva använda ditt LU-passerkort för att komma in i lokalerna.

Digitala resurser för möten och samarbete

Flera av länkarna kräver inloggning via ditt studentkonto.

Plugga på distans – så lyckas du!

Här har vi samlat Studieverkstadens bästa tips på hur du kan plugga produktivt och fokuserat även hemifrån.

För dig som känner oro för dina studier eller coronaviruset

När vardagen plötsligt förändras är det lätt att känna sig orolig. Du är kanske stressad över dina studier, eller har funderingar kring coronaviruset. Här hittar du  tips på vad du kan göra själv för att må bättre, och kontaktuppgifter till Studenthälsan och Studentprästerna om du behöver någon att prata med:

FAQ – vanliga frågor

Vi har fått in en hel del frågor från studenter med anledning av coronaviruset och dess konsekvenser. De vanligaste frågorna och svaren har vi samlat så att ni kan ta del av dem.

Gör dig nåbar!

Lägg in ditt mobilnummer i Passport, så att universitetet kan skicka sms till dig om det skulle behövas vid akuta situationer.   

  1. Gå in på Kontohanteringsportalen Passport
  2. Logga in som “Användare"
  3. Välj  "Verifiering av kontaktuppgifter”
  4. Följ instruktionerna

Lunds universitets beslut och åtgärder

För Lunds universitets samlade beslut och åtgärder med anledning av coronaviruset, se löpande uppdateringar på lu.se/corona

Kontakt

Har du frågor med anledning av coronakrisen så ska du som student i första hand vända dig till din kurs- eller programansvarige.

Vid behov finns även möjlighet att skicka frågor till: studentreception [at] lu [dot] se

 

Mer information om coronavirusets hantering