Coronaviruset/covid-19 – information för studenter

Lunds universitet följer regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer, föreskrifter och allmänna råd för att minska smittspridningen av coronaviruset.

Senaste uppdatering av sidan: 2021-02-25

 

Genvägar till sidans innehåll:

Undervisning, examination och fysiska möten

Lunds universitet följer Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendationer. Detta innebär att utbildningar och kurser kan behöva förändras med kort varsel.

Universitetet har den 18 januari 2021 beslutat att undervisning och bedömning av studenternas prestationer (examination) ska fortsätta genomföras digitalt utan fysisk närvaro i universitetets lokaler. Endast undervisning och examination som inte kan, eller som inte utan stora svårigheter kan, genomföras digitalt får efter beslut av dekan genomföras med fysisk närvaro i universitetets lokaler.

Hör med din kursansvarige vad som gäller för din utbildning.

Utgångspunkten är att alla studenter ska:

Om du eller någon i din närhet är sjuk

Beroende på vem som är sjuk, och vilka symtomen är gäller olika regler och rekommendationer. Välj det som stämmer på din situation:

Om du har symtom som kan tyda på covid-19 ska du stanna hemma och inte träffa någon annan. Detta gäller även om du har milda symtom.

Om symtomen inte går över efter ett dygn gå in på webbplatsen 1177.se för att se vad som gäller för provtagning av covid-19. I väntan på ditt provsvar bör du stanna hemma och undvika nära kontakt med andra.

Studera under sjukperioden

Om du är sjuk med symtom men ändå kan studera kan du kontakta din kursansvarige och fråga om digital undervisning erbjuds, helt eller delvis, och under hur lång period digital undervisning kan hållas.

Om du har bekräftad smitta ska du stanna hemma i minst sju dagar, varav två dygn ska vara feberfria och hålla dig i isolerad. Du måste följa rekommendationerna från din läkare.

Skyddsplikt

Du som har insjuknat är skyldig, i enlighet med den så kallade skyddsplikten, att följa din läkares rekommendationer och instruktioner. Det innebär bland annat att du måste informera de personer du kommit i kontakt med om att du bär på smittan.

Du som har varit på campus under perioden då du varit smittsam rekommenderas att informera närmaste kursansvarige.

Om du klarar av att studera trots din sjukdom så kan stämma av med din närmaste kursansvarige om möjligheten att studera hemifrån.

Om du är så sjuk att du inte kan studera, kan du sjukanmäla dig hos Försäkringskassan.

Om du behöver söka vård

De allra flesta som blir sjuka av coronaviruset covid-19 behöver inte söka vård eftersom besvären brukar gå över av sig själv.

Men om du behöver söka vård är det viktigt att ringa telefonnummer 1177 först, och inte åka direkt till en mottagning. Detta är för att undvika att smitta andra om du har covid-19. Det finns särskilda rutiner för hur du i så fall tas om hand.
Ring 1177 så får du hjälp att bedöma symtom och hjälp med var du kan söka vård.

Om du bor eller har bott med någon som är bekräftat smittad med covid-19, ska du bli kontaktad av vården och få förhållningsregler. Då räknas du som en hushållskontakt och misstänks kunna vara smittad. Det innebär att du måste följa de förhållningsregler som du får och stanna hemma, undvika kontakter med andra och agera som att du har testats positivt för covid-19.

Du ska också vara uppmärksam på symtom på covid-19. Vid symtom ska du gå in på webbplatsen 1177.se för att se vad som gäller för provtagning för covid-19.

 

Har du blivit exponerad för coronavirus i samband studierna?

Om du som student har exponerats, eller misstänker att du exponerats, för coronavirus i samband med dina studier, är universitetet skyldigt att anmäla det som allvarligt tillbud till Arbetsmiljöverket.

Informera därför alltid den som är ansvarig för studiemiljön där du studerar om du misstänker eller vet att du har exponerats för viruset i samband med dina studier.

Informationen behövs för att den ansvarige ska kunna se över aktuell riskbedömning så att smitta på studieplatsen kan undvikas samt anmäla tillbudet till Arbetsmiljöverket.

Plugga hemifrån – så klarar du det

Att behöva plugga hemifrån, ofta ensam dessutom, kan göra det svårt att hålla fokus, motivation och humör uppe. Här har vi samlat lite länktips som kan underlätta din coronavardag som lundastudent.

Kom ihåg studietekniken

Ta del av Studieverkstadens bästa tips på hur du kan plugga produktivt och fokuserat även hemifrån.

Se till att du har en bra studiemiljö

Universitetet har fortfarande ett ansvar för din studiemiljö. Här får du tips på vad som kan vara bra att tänka på när det gäller studiemiljön hemma.

Om du känner dig orolig

När vardagen plötsligt förändras är det lätt att känna sig orolig. Studenthälsan ger råd om vad du kan göra själv för att må bättre. Här finns även kontaktuppgifter till Studenthälsan och Studentprästerna om du behöver någon att prata med:

CSN och studiemedel

Under pandemin gäller speciella regler för studiemedel i vissa situationer, till exempel följande:
Om det är omöjligt för dig att studera på grund av att en läkare beslutat om åtgärder enligt smittskyddslagen kan du få behålla dina bidrag och lån från CSN.

Du får behålla ditt studiestöd från CSN även om universitetet lägger om kursplanen eller stänger på grund av coronaviruset. Regeringen har också meddelat att de tillfälligt lättar på reglerna för fribeloppet.

Om dina studieresultat påverkas

Om det fattas poäng på grund av att du som student eller universitetet inte kunnat genomföra utbildning under tiden då smittspridningen av coronaviruset pågick, kan CSN eventuellt ta hänsyn till det. Det finns ett intyg framtaget för detta, kontakta din institution om det är aktuellt.

Bibliotek och studieplatser – studera hemifrån

Studieplatser och datorsalar ska till och med 31 mars 2021 hållas tillgängliga endast i begränsad omfattning och för studenter som har behov av plats, till exempel för

  • informationssökning
  • användning av referensmaterial
  • för tillgång till utrustning för distansundervisning och
  • examination.

Övriga utrymmen för studenter, till exempel grupprum, lunchrum, fikarum ska under denna tid hållas stängda.

Bibliotek ska hållas begränsat öppna för universitetets anställda och studenter i den omfattning som behövs för att tillgodose möjlighet till in- eller utlåning och tillgång till referenslitteratur.

Du kan behöva använda ditt LU-passerkort för att komma in i lokalerna. Verksamheter med mottagning, reception eller motsvarande ska till och med den 31 mars 2021 endast hålla öppet i den omfattning som behövs för att upprätthålla lagkrav eller annan nödvändig verksamhet.

Digitala resurser för möten och samarbete

Flera av länkarna kräver inloggning via ditt studentkonto.

Gör dig nåbar

Lägg in ditt mobilnummer i Passport, så att universitetet kan skicka sms till dig om det skulle behövas vid akuta situationer.  
    1.    Gå in på Kontohanteringsportalen Passport
    2.    Logga in som “Användare"
    3.    Välj  "Verifiering av kontaktuppgifter”
    4.    Följ instruktionerna

 

Mer information om coronavirusets hantering

Kontakt

Har du frågor med anledning av coronakrisen så ska du som student i första hand vända dig till din kurs- eller programansvarige.

Vid behov finns även möjlighet att skicka frågor till: studentreception [at] lu [dot] se