Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Coronaviruset/covid-19 – information för studenter

Lunds universitet följer regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer, föreskrifter och allmänna råd för att minska smittspridningen av coronaviruset.

Senaste uppdatering av sidan: 2022-01-17

Genvägar till sidans innehåll:

Undervisning och examination på plats – men digitalt vid behov

Regeringen har infört flera restriktioner på grund av en ökad smittspridning i samhället, men ser gärna att utbildning bedrivs utan större begränsningar.

Det snabbt förändrade smittläget innebär att universitetet behöver anpassa verksamheten ytterligare de närmaste veckorna.

Enligt ett rektorsbeslut från 14 januari 2022 ska universitetets utbildning fortsätta att bedrivas i universitetets lokaler så långt som möjligt.

Digital undervisning och examination bör övervägas om tillräckliga smittskyddsåtgärder inte kan vidtas, förutsatt att detta inte försämrar kvaliteten på utbildningen eller rättssäkerheten vid examination.

Varje fakultet får besluta om hur detta ska genomföras.

Bibliotek, studieplatser och datorsalar ska hållas öppna så långt det är möjligt med hänsyn till avstånd och undvikande av trängsel.

Se även:

Om du känner dig sjuk

Både vaccinerade och ovaccinerade ska testa sig vid symtom. Se aktuell information från Folkhälsomyndigheten:

Studera under sjukperioden

Om du är sjuk med symtom men ändå kan studera kan du kontakta din kursansvarige och fråga om digital undervisning erbjuds, helt eller delvis, och under hur lång period digital undervisning kan hållas.

Om dina studieresultat påverkas

Om det fattas poäng på grund av att du som student eller universitetet inte kunnat genomföra utbildning under tiden då smittspridningen av coronaviruset pågick, kan CSN eventuellt ta hänsyn till det. Det finns ett intyg framtaget för detta, kontakta din institution om det är aktuellt.

Översikt över studieplatser

På campus finns studieplatser på

  • Annexet, Sölvegatan 20
  • Sparta lärosalar, Tunavägen 39 A

samt i lokaler på fakulteterna.

Digitala resurser för möten och samarbete

Flera av länkarna kräver inloggning via ditt studentkonto.

Rekommendationer och krav för inresor till Sverige

Följ reseinformationen från Utrikesdepartementet gällande rekommendationer och krav för inresor i Sverige

Vaccinationsbevis – rutiner för användning vid universitetet

Regeringen har beslutat om nya begränsningar vid arrangemang inomhus från och med den 12 januari, och universitetet har tagit fram för hur vaccinationsbevis kan användas.

Det är endast publiken till den allmänna sammankomsten eller offentliga tillställningen som ska visa upp giltigt vaccinationsbevis. Som publik räknas även studenter och anställda som deltar på sin fritid. Studenter och anställda som tillhör arrangemanget ska inte uppvisa bevis.

Undervisning, examination inklusive disputation och forskning faller inte inom ramen för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar och berörs därför inte.

 

Mer information om coronavirusets hantering

Kontakt

Har du frågor med anledning av covid-19 så ska du som student i första hand vända dig till din kurs- eller programansvarige.

Vid behov finns även möjlighet att skicka frågor till: studentreception [at] lu [dot] se