Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

FAQ för studenter – coronaviruset

Här har vi samlat vanliga frågor som kommit in från studenter gällande coronautbrottet, Lunds universitets hantering av krisen, och situationen för dig som student.

Senaste uppdatering av sidan: 2021-09-22

Region Skåne erbjuder kostnadsfri drop-in-vaccinering för studenter på flera platser på campus i Lund.

Läs mer på lu.se/corona-student

Enligt rektorsbeslut 2021-06-17 ska det under hösten ske en stegvis och ordnad återgång till utbildning utan restriktioner.

Detta beslut gäller fortfarande.

Beslutet innebär bland annat att undervisning och bedömning av studenternas prestationer (examination) från och med höstterminens 2021 början får genomföras i universitetets lokaler.

Anpassningen ska genomföras utifrån respektive verksamhets förutsättningar och med hänsyn till regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Om du har symtom som kan tyda på covid-19 ska du stanna hemma och inte träffa någon annan.

Folkhälsomyndigheten uppmanar alla med symtom som snuva, hosta eller feber att stanna hemma och avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Även om du bara känner dig lite sjuk ska du avstå från att röra dig på universitetsområdet.

Lista över vanliga symtom på Folkhälsomyndighetens webbplats

Om symtomen inte går över efter ett dygn gå in på webbplatsen 1177.se för att se vad som gäller för provtagning av covid-19. I väntan på ditt provsvar bör du stanna hemma och undvika nära kontakt med andra.

Provtagning för covid-19 i Skåne 1177.se

Om du varit nära någon som är bekräftat smittad med covid-19 ska du testa dig för covid-19 även om du inte har symtom. Du ska dels testa dig direkt när du får veta om det, och dels fem dagar efter senaste kontakt med den smittade.

Du ska också vara uppmärksam på symtom på covid-19. Vid symtom ska du gå in på webbplatsen 1177.se för att se vad som gäller för provtagning för covid-19.

Om någon du bor ihop med eller står nära är smittad – 1177.se

Information om någon i din närhet är bekräftat smittad – Folkhälsomyndighetens webbplats

 

Vad gäller om jag bor på korridor?

Personer som delar vissa ytor i boendet – som exempelvis studentkorridorer – undantas generellt från att anses vara hushållskontakter, under förutsättning att fysisk distansering har skett.

Den som är smittad ska följa rekommendationer från smittskyddsläkare.

Läs Region Skånes smittskyddsblad (PDF 136 kB, ny flik)

På CSN:s webbplats hittar du aktuell information om vad som gäller i olika situationer, till exempel

  • om din läkare förbjudit dig att studera av smittskyddsskäl
  • om kursplanen ändras eller
  • om universitetet stänger

Om det fattas poäng på grund av att du som student eller universitetet inte kunnat genomföra utbildning under tiden då smittspridningen av coronaviruset pågick, kan CSN eventuellt ta hänsyn till det.

Det finns ett intyg framtaget för detta, kontakta din institution om det är aktuellt.

Information om studiemedel under pandemin – csn.se

Var en bra vän och fråga om din korridorkompis behöver hjälp med något.

Den som är bekräftat smittad med covid-19 ska följa rekommendationer från smittskyddsläkare.

Läs Region Skånes smittskyddsblad (PDF 136 kB, ny flik)

Personer som delar vissa ytor i boendet – som exempelvis studentkorridorer – undantas generellt från att anses vara hushållskontakter, under förutsättning att fysisk distansering har skett.

Om du är orolig för något gällande din boendesituation är du alltid välkommen att kontakta din hyresvärd. De finns där för att stötta sina boende.

Om det händer något på din korridor som gör att du inte känner dig trygg där, ska du ta upp det med din hyresvärd.

Händer det efter kontorstid kan du kontakta väktare.

AF Bostäders hyresgäster kan kontakta Securitas, telefon: 046-30 74 26.

LU Accommodations journummer är 046-222 08 00.

Lunds universitet följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer när det gäller användande av munskydd.

Det innebär att man från universitetets sida inte kräver att medarbetare och studenter ska använda munskydd.

Men de som vill får naturligtvis använda munskydd i universitetets lokaler, och det kan finnas verksamheter inom universitetet där bedömningen är att munskydd krävs och där lokala beslut fattas i sådana fall.

Se även information om munskydd på Folkhälsomyndighetens webbplats

Det ser olika ut för olika fakulteter – se vad som gäller för din fakultet:

Fakulteternas information om corona/covid-19

Riskbedömning och förhållningsregler

Om praktiken ska genomföras är det praktikplatsen som ansvarar för att göra riskbedömning och ge eventuella förhållningsregler.

Vaccination

Lunds universitet står inte för eventuell vaccination, varken för studenter eller medarbetare. Det är Region Skåne som prioriterar vem som ska vaccineras och avgör om det är aktuellt med vaccination på din praktikplats.

Se aktuell information om vaccination mot Covid-19 på Region Skånes webbplats

Pandemin påverkar hela vår omvärld. Länder har blivit drabbade i olika utsträckning. Myndigheter och universitet har agerat olika och rekommendationer och restriktioner uppdateras löpande.

Du kan skaffa dig en överblick genom att bevaka följande:

Håll även koll på värduniversitetets/ värdorganisationens webbinformation om Covid-19.

Har du frågor kan du kontakta det internationella kontoret på din fakultet.
 

Observera: Försäkringen Student UT gäller inte i nedanstående fall:

  • Studier online – Student UT gäller inte vid distansstudier, du måste vara på plats i utbildningslandet. Om du bedriver utbytesstudier på distans från Lund eller annan ort, omfattas du inte av någon av Kammarkollegiets försäkringar utan behöver skaffa en egen försäkring.
     
  • När UD avråder från resa till ett land eller en region gäller inte Student UT (from 1 juli 2021). Avrådan från UD ska ha funnits på utresedagen för att försäkringen inte ska gälla. Om du har påbörjat utresan innan avrådan har gjorts, är försäkringen giltig under en övergångsperiod (max 30 dagar) så att du har tid på dig att lämna landet och resa tillbaka till Sverige.

    Vad innebär avrådan? Se UD:s reseinformation på regeringen.se

Kontakt

Har du frågor med anledning av coronakrisen så ska du som student i första hand vända dig till din kurs- eller programansvarige.

Vid behov finns även möjlighet att skicka frågor till: studentreception [at] lu [dot] se