Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

FAQ för studenter – coronaviruset

Här har vi samlat vanliga frågor som kommit in från studenter gällande coronautbrottet, Lunds universitets hantering av krisen, och situationen för dig som student.

Senaste uppdatering av sidan: 2022-01-14

Undervisning och examination kommer även fortsättningsvis att i första hand genomföras på plats, men kan komma att ske digitalt om universitetet bedömer att man inte kan vidta tillräckliga smittskyddsåtgärder.

Se även:

Se information på krisinformation.se:

Regeringen har beslutat om nya begränsningar vid arrangemang inomhus från och med den 12 januari, och universitetet kommer ta fram rutiner för hur vaccinationsbevis kan användas.

Undervisning, examination inklusive disputation och forskning räknas inte som allmänna sammankomster och berörs därför inte.

Både vaccinerade och ovaccinerade bör stanna hemma och testa sig vid symtom. Se aktuell information från Folkhälsomyndigheten:

På CSN:s webbplats hittar du aktuell information om vad som gäller i olika situationer:

Från och med den 1 november 2021 krävs återigen intyg från läkare/psykolog eller motsvarande för att du ska

  • ha rätt till särskild anpassning av undervisning och examination
  • kunna ansöka om studieuppehåll med platsgaranti eller
  • anhålla om anstånd med studiestart.

(Under perioden 2020-06-29 – 2021-10-31 fanns ett undantag från regeln för att minska risken för smittspridning och inte belasta sjukvården.)

Pandemin påverkar hela vår omvärld. Länder har blivit drabbade i olika utsträckning. Myndigheter och universitet har agerat olika och rekommendationer och restriktioner uppdateras löpande.

Du kan skaffa dig en överblick genom att bevaka följande:

Håll även koll på värduniversitetets/ värdorganisationens webbinformation om Covid-19.

Har du frågor kan du kontakta det internationella kontoret på din fakultet.
 

Observera: Försäkringen Student UT gäller inte i nedanstående fall:

  • Studier online – Student UT gäller inte vid distansstudier, du måste vara på plats i utbildningslandet. Om du bedriver utbytesstudier på distans från Lund eller annan ort, omfattas du inte av någon av Kammarkollegiets försäkringar utan behöver skaffa en egen försäkring.
     
  • När UD avråder från resa till ett land eller en region gäller inte Student UT (from 1 juli 2021). Avrådan från UD ska ha funnits på utresedagen för att försäkringen inte ska gälla. Om du har påbörjat utresan innan avrådan har gjorts, är försäkringen giltig under en övergångsperiod (max 30 dagar) så att du har tid på dig att lämna landet och resa tillbaka till Sverige.

    Vad innebär avrådan? Se UD:s reseinformation på regeringen.se

Kontakt

Har du frågor med anledning av covid-19 så ska du som student i första hand vända dig till din kurs- eller programansvarige.

Vid behov finns även möjlighet att skicka frågor till: studentreception [at] lu [dot] se