Studiemiljö vid studier hemifrån

Lunds universitet bedriver undervisning både digitalt och på campus. Digital utbildning innebär nya förutsättningar och utmaningar för både studenter och medarbetare, inte minst vad gäller studie- och arbetsmiljö.

Senaste uppdatering av sidan: 2020-12-21

 

Som student likställs du på många sätt med arbetstagare enligt arbetsmiljölagen, även om universitetet tillfälligt bedriver undervisning digitalt. Det innebär bland annat att Lunds universitet fortfarande är ansvarig för din studiemiljö.

Mer information om studiemiljön på Lunds universitet

Här nedan följer några saker som kan vara bra att tänka på för dig som är student:

  • Campusområdet är fortfarande öppet och det är möjligt för dig att komma in och studera i vissa lokaler med ditt passerkort.
  • Gör alltid en bedömning utifrån smittspridningsrisken och överväg om du behöver komma in till campusområdet eller om det är bättre att studera hemifrån.
  • Vi har alla ett ansvar för att begränsa smittspridningen så mycket som möjligt, men samtidigt behöver de flesta social kontakt för att må bra. Glöm inte bort att hålla kontakten med nära och kära!
  • Att studera hemifrån kan innebära både fysiska och psykiska påfrestningar. Försök planera din studiedag och att hålla din planering.
  • Se till att ge dig själv tid för pauser.
  • Försök att ha så goda ergonomiska förutsättningar som möjligt vad gäller exempelvis arbetsställning, ljud och ljus.

    Se Studenthälsans ergonomiska tips (PDF 200 kB, ny flik)

    Se också youtube-klippen med ergonomiska tips för kappmuskel, nacke och ländrygg:


Håll dig uppdaterad!

Situationen förändras snabbt och nya besked eller riktlinjer kan komma med kort varsel. Håll dig uppdaterad genom att följa den information som publiceras på lu.se/corona, samt på din fakultets eller din institutions hemsidor.

 

Kontakt

För studenter
Som student ska du i första hand vända dig till utbildningsansvarig med frågor.

Vid behov kan du även kontakta:

eller din studentkår.


För medarbetare, samt övriga
Medarbetare vänder sig i första hand till sin närmaste chef.

Övriga frågor hänvisas till: corona [at] lu [dot] se
 

Mer information om coronavirusets hantering