Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ansöka om Erasmus praktikstipendium

Innan du ansöker om Erasmus praktikstipendium måste du hitta en organisation som kan erbjuda dig en heltidspraktik inom ditt studieområde.

Information relaterad till Covid-19-pandemin

Informera dig om situationen i värdlandet, regler för inresa och tillstånd att praktisera i värdorganisationen. Håll dig uppdaterad under planeringsfasen så väl som innan avresa.

Ansökningsperiod

Ansökningar tas emot följande perioder:

10 augusti – 10 december 2021

17 januari – 3 juni 2022

Vi tar endast emot ansökningar under pågående ansökningsperiod. Sökande måste vara registrerad för heltidsstudier vid Lunds universitet vid ansökningstillfället. Skicka in din ansökan senast en månad innan praktiken startar. Du kan inte söka stipendiet retroaktivt.
 
Du som vill ansöka om stipendium för praktik i direkt anslutning till din examen måste ansöka under den sista terminen på ditt program, innan du tagit examen och medan du fortfarande är registrerad som heltidsstudent på programmet.

Ansök om praktikstipendium

Ansökan ska innehålla följande fyra dokument:

Learning Agreement

Fyll i Learning Agreement-formulär

Skriv ut Learning Agreement och få avtalet signerat av samtliga tre parter (för att påskynda processen går det bra att skicka dokumentet som en scannad kopia via e-post).

Motiveringsbrev

I ett personligt brev (på svenska eller engelska) motiverar du varför du vill ansöka om stipendium, du förklarar den akademiska kopplingen mellan praktikplatsen och din utbildning, hur praktiken kommer att utveckla nya kunskaper och färdigheter, samt hur praktiken kommer att öka din anställningsbarhet.

CV

CV:et ska innehålla dina kontaktuppgifter samt information om utbildning, arbetslivserfarenhet och språkkunskaper.

Registreringsintyg från Ladok

Registreringsintyg – som visar att du är heltidsstudent vid ansökningstillfället – hämtar du genom att logga in i Ladok och gå vidare under "Intyg".

Logga in i Ladok

Skicka in din ansökan

Mejla din ansökan

Skanna begärda ansökningsdokument (se ovan) som en PDF-fil. Skicka ansökan via e-post till erasmuspraktik [at] er [dot] lu [dot] se och namnge mailet ”Erasmus Traineeship Grant Application”.

eller

Posta din ansökan

Skicka begärda ansökningsdokument (se ovan) på enkla sidor till:

Lunds universitet
Erasmuspraktik
Box 117
221 00 Lund

Observera att endast kompletta ansökningar behandlas.

Har du redan blivit beviljad Erasmus praktikstipendium?

Läs om förberedelser och åtaganden i samband med praktiken

Stöd för Erasmus+ studenter med barn

Studenter som reser med barn kan få ett stipendium om 200 euro extra per månad för att åka på Erasmusutbyte för studier inom Europa. Du får 200 euro oavsett om du reser med ett eller flera barn.
 
Ansökningsprocess:

  1. Ansök om Erasmusstipendium enligt ordinarie anvisningar och kryssar i rutan ”Financial support to student with children” i ansökningsformuläret.
  2. Skicka det påskrivna Grant Agreement till handläggaren på Externa relationer inkl. personbevis där informationen om barnet/en framgår samt flygbokningen/resebokningen för barnet (finns ingen flygbiljett än kan det lämnas i vid ett senare tillfälle).
  3. Handläggaren ansöker om barntillägget hos Universitets- och Hörskolerådet (UHR) och informerar studenten om beslutet.
  4. Lämna in boardingpass som styrker att barnet var med på resan till utbytesdestinationen. Även flygbiljett lämnas in om detta inte redan är gjort.
  5. Du får 70 % av barntillägget utbetalt.
  6. Efter avslutad mobilitet lämnar du in flygbiljett och boardingpass som styrker att barnet/en var med under mobilitetsperioden. Underlagen lämnas in tillsammans med dokumentet ”Confirmation of study period”.
  7. Därefter utbetalas resterande 30% av barntillägget.

Kontaktinformation

Handläggare för Erasmuspraktik
Claire Chardet
erasmuspraktik [at] er [dot] lu [dot] se
Telefontid: mån–fre 11.00–12.00 +46 46 222 01 36

Besöksadress: Stora Algatan 4, Lund

Postadress:
Erasmuspraktik
Claire Chardet
Lunds universitet
Box 117
221 00 Lund