Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Erasmus+ stipendium för studier

När du har blivit nominerad till ett Erasmus+ utbyte via din institution/fakultet kan du söka ett Erasmus+ stipendium online. Ansökan ska vara oss tillhanda senast en månad innan mobilitetsperioden påbörjas. Ansökningar som kommer in för sent kommer inte att behandlas.

OBS! På grund av pågående pandemi gäller speciella regler för Erasmus+ stipendiet under höstterminen 2020.

 • Enligt beslut av Lunds universitets rektor 2020-06-11 (STYR 2020/251) får studenter genomföra utlandsförlagda utbildningsmoment i den mån de bedöms kunna genomföras säkert utifrån eventuella restriktioner för resande och det är möjligt med hänsyn till mottagande länders och lärosätens regelverk och rekommendationer.
 • Om mottagande universitet endast erbjuder kurser on-line och du, som student, ändå beslutar dig för att följa dessa, är du inte berättigad till ett Erasmus+ stipendium.
 • Om du påbörjar dina utbytesstudier på distans för att senare under terminen åka till värdlandet och delta i undervisningen, antingen enbart fysiskt eller både fysiskt/on-line, kan du ansöka om ett Erasmus+ stipendium för den period som du deltar fysiskt i undervisningen.
 • Om dina utbytesstudier är såväl campusbaserade som on-line, måste du ange hur stor del av studierna som sker på campus.

Ansökan om Erasmus+ stipendium

Du gör så här:

 • Läs igenom villkoren nedan. OBS! Tänk på att ange studietiden korrekt (ej vistelsetid), kontrollera terminstider på webben eller med din internationella koordinator om du är osäker! Det startdatum som ska anges är den första dag som du beräknas vara på plats av akademiska skäl (t ex. officiell kursstart eller välkomstdag/vecka). Det slutdatum som ska anges är den sista dagen som du beräknas vara närvarande på grund av akademiska skäl (t ex. sluttentamen eller sista kursdag).
 • Klicka på länken i högerspalten och välj ”studentmobilitet för studier”. Tryck på sök.
 • Läs igenom villkoren, fyll i ditt personnummer och tryck på ”Jag accepterar villkoren”.
 • Fyll i dina uppgifter och tryck på ”Gå till Erasmusavtalet”
 • Skriv ut avtalet som skapas, skriv under det, och mejla till erasmusstudier på Externa relationer (adress i högerspalten).
 • Det är först när du får tillbaka det signerade Erasmus+ Grant Agreement från Externa relationer som din ansökan är beviljad. För att få den första utbetalningen krävs det att du har gjort det språktest som krävs för Erasmus+ studenter.
 • Notera! Om du inte har blivit registrerad i ladok som nominerad för utbytesstudier, så kommer du inte kunna fullfölja ansökningsprocessen. Följ de instruktioner som står i ansökningsformuläret. Ifylld blankett mejlas till stipendiehandläggare på Externa relationer: erasmusstudier [at] er [dot] lu [dot] se. Du kan även posta din blankett till följande adress: Lunds universitet, Sektion Externa relationer, Erasmusstudier, Box 117, 221 00 Lund.

Villkor för en Erasmus+ student

I och med att du ansöker om Erasmus+ stipendium lovar du att uppfylla följande villkor:

 • Inte ha varit på Erasmus/Erasmus+ studier eller praktik i mer än sammanlagt 12 månader på samma studienivå (kandidat, master respektive forskarutbildningsstudier räknas separat), inklusive den studieperiod du söker stipendium för.
 • Studerat vid universitet/högskola (heltidsstudier) i minst ett år senast vid avresa.
 • Vara nominerad för Erasmus+ utbyte via Lunds universitet.
 • Av Lunds universitet vara lovad fullt erkännande av studierna vid värduniversitetet vid hemkomsten.
 • Inte erlägga avgifter till värduniversitetet.
 • Studierna vid värduniversitetet skall omfatta minst tre och högst tolv månaders heltidsstudier. Om du avbryter din studieperiod, så att den blir kortare än tre månader måste du betala tillbaka stipendiet.
 • Ej samtidigt uppbära stipendium eller liknande från annat EU-organ eller Universitets- och högskolerådet.
 • Vara boende i värdlandet under studieperioden. OBS! gäller även för studier i Danmark.
 • Avtalet ”Grant Agreement, Erasmus+ Studies” ska vara underskrivet innan mobiliteten påbörjas. Ansökningar som lämnas in efter det att mobiliteten har påbörjats, kommer inte att beviljas.
 • Ett ”Learning Agreement” måste vara klart innan mobiliteten påbörjas. Dokumentet måste signeras av studenten, hemuniversitetet och värduniversitetet. Kontakta din institutionskoordinator vid Lunds universitet för information om ”Learning Agreement”.
 • Göra det språktest före och efter mobiliteten som krävs för Erasmus+ studenter. Länken skickas automatiskt till Erasmus+ stipendiaterna. Det finns även möjlighet att gå en språkurs online.
 • Efter avslutad mobilitet skickas en rapport från Erasmus+ Mobility Tool ut, som är obligatorisk att besvara.
 • Efter avslutad mobilitet mejla blanketten ”Confirmation of Study Period” till stipendiehandläggaren vid sektion Externa relationer, erasmusstudier [at] er [dot] lu [dot] se. Blanketten ska vara underskriven av värduniversitetet.
 • Eventuella ändringar som berör perioden för dina utbytesstudier ska meddelas din koordinator och stipendiehandläggaren vid Externa relationer via mail. 
 • Med mobilitetsperiod avses den tid som studenten spenderar fysiskt i värdlandet, för genomförande av aktiviteter godkända för mobilitet. Studier som sker på distans får inte räknas in i mobilitetsperioden.

Om du tar emot Erasmus+ stipendium utan att ovanstående villkor uppfylls, riskerar du att bli återbetalningsskyldig. 

Grundbidrag

Erasmus+ studenter kan ansöka om ett EU-finansierat stipendium, via Lunds universitet. Stipendiet är ett bidrag som ska täcka merkostnader i samband med utlandsvistelsen. Stipendiebeloppet beräknas per dag och varierar beroende på vilket land man åker till. För läsåret 2020/21 är stipendiebeloppet för studier:

Grupp 1: Programländer med höga levnadskostnader

Danmark, Finland, Irland, Island, Lichtenstein, Luxemburg, Norge, Storbritannien
Studier 460 €/månad  (30 dagar)
Studier 15,3 €/dag

Grupp 2: Programländer med medelhöga levnadskostnader

Belgien, Cypern, Frankrike, Grekland, Italien, Malta, Nederländerna, Portugal, Spanien, Tyskland, Österrike
Studier 400 €/månad  (30 dagar)
Studier 13,3 €/dag

Grupp 3: Programländer med låga levnadskostnader

Bulgarien, Estland, Kroatien, Lettland, Litauen, Makedonien, Polen, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Turkiet, Ungern
Studier 400 €/månad  (30 dagar)
Studier 13,3 €/dag

Stipendiebeloppet betalas ut i svenska kronor. En första utbetalning kommer motsvara ungefär 70% av det beräknade totala stipendiebeloppet. Resterande 30% betalas ut senast i slutet av läsåret, efter det att du har skickat in blanketten ”Confirmation of Study Period”, besvarat den rapport som skickas ut i slutet av mobiliteten via Erasmus Mobility Tool samt gjort det språktest som krävs efter avslutad mobilitet.

Erasmusmobilitet till Storbritannien

Den 31 januari lämnade Storbritannien EU med ett avtal som innebär att Storbritannien deltar i Erasmus+ programmet under hela 2020. Det innebär att studenter som har beviljats en utbytesplats i Storbritannien under 2020 kan beviljas Erasmusstipendium.
Läs mer om Brexit på Universitets- och högskolerådets hemsida

Om du avbryter dina Erasmusstudier

Kontakta stipendiehandläggarna på erasmusstipendier [at] er [dot] lu [dot] se om du är tvungen att avbryta dina erasmusstudier. Om det är på grund av omständigheter som du inte kan råda över kan man ansöka om force majeure. Tänk också på att meddela din utbyteskoordinator. 

Stöd för Erasmus+ studenter med barn

Studenter som reser med barn kan få ett stipendium om 200 euro extra per månad för att åka på Erasmusutbyte för studier inom Europa. Du får 200 euro oavsett om du reser med ett eller flera barn.
 
Ansökningsprocess:

 1. Ansök om Erasmusstipendium enligt ordinarie anvisningar och kryssar i rutan ”Financial support to student with children” i ansökningsformuläret.
 2. Skicka det påskrivna Grant Agreement till handläggaren på ER inkl. personbevis där informationen om barnet/en framgår samt flygbokningen/resebokningen för barnet (finns ingen flygbiljett än kan det lämnas i vid ett senare tillfälle)
 3. Handläggaren ansöker om barntillägget hos UHR och informerar studenten om beslutet
 4. Lämna in boardingpass som styrker att barnet var med på resan till utbytesdestinationen. Även flygbiljett lämnas in om detta inte redan är gjort.
 5. Du får 70% av barntillägget utbetalt.
 6. Efter avslutad mobilitet lämnar du in flygbiljett och boardingpass som styrker att barnet/en var med under mobilitetsperioden. Underlagen lämnas in tillsammans med dokumentet ”Confirmation of study period”
 7. Därefter utbetalas resterande 30% av barntillägget.

Obs!

Tänk på att du behöver ha god framförhållning för att få dina pengar i tid. Lämna helst in din ansökan så snart som möjligt efter det att ansökan har öppnat, men senast en månad innan mobiliteten påbörjas. Ditt avtal om Erasmusstipendium måste ha inkommit till Externa relationer senast den 15:e i månaden innan du kan få dina pengar utbetalda. Utbetalningarna görs den 25:e varje månad. Om du ska vara säker på att få pengarna innan du åker iväg måste du skicka in avtalet senast den 15:e två månader innan du åker. Exempel: Om du ska åka på utbyte den 20 oktober måste vi ha ditt underskrivna avtal senast den 15 augusti, för att du ska hinna få pengarna innan du åker. Du får då pengarna den 25 september. Undantag från denna regel kan gälla under semestertider och om Lunds universitet inte får pengar från Universitets- och högskolerådet i tid. Detta gör att studenter som åker på utbyte i augusti eller september normalt får sina pengar utbetalda den 25 september. För att få den första utbetalningen måste du ha gjort det språktest som krävs för Erasmus+ studenter.

Sidansvarig:

Kontaktinformation

Externa relationer
erasmusstudier [at] er [dot] lu [dot] se

Postadress:
Lunds universitet
Sektionen Externa relationer
"Erasmusstudier"
Box 117
221 00 Lund

Erasmus stipendieansökan

Ansökan för hösten 2020:

På grund av rådande pandemi kommer ansökan att öppnas först i slutet av augusti.

Länken till ansökan kommer att hittas här

 

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen