Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Erasmus+ ICM utanför Europa

Varje år får ett mindre antal studenter möjlighet att studera vid ett av våra utomeuropeiska partneruniversitet genom EU-programmet International Credit Mobility (ICM).

Du som studerar vid Lunds universitet på grundnivå eller avancerad nivå kan ha möjlighet att söka en utbytesplats utanför Europa med ICM-finansiering. Notera att det enbart finns ett fåtal utbytesplatser med ICM-finansiering varje läsår, och att de bara kan sökas av studenter på vissa fakulteter – se nedan.

ICM-stipendiet består av två delar – stipendium och resebidrag – som är avsedda att bidra till extrakostnader för din vistelse utomlands (exempelvis kostnader för flyg, visum eller boende). Notera att det inte kan täcka alla kostnader i samband med utbytet.

Du söker tillgängliga utbytesplatser via din fakultets utlysningar för utbytesstudier.

Aktuella utbytesplatser 2022/2023

För utbyten under läsåret 2022/2023 finns det ICM-finansiering för utbyten vid följande universitet, för studenter från följande fakulteter:

 • Hebrew University of Jerusalem | Humanistiska och teologiska fakulteterna, Samhällsvetenskapliga fakulteten
 • Betlehem University | Humanistiska och teologiska fakulteterna
 • Stellenbosch University | Ekonomihögskolan, Ekonomisk–historiska institutionen
 • Universidad Nacional de Costa Rica | Ekonomihögskolan, Ekonomisk–historiska institutionen

För att vara behörig att söka ICM-stipendium behöver du uppfylla följande villkor:

Du måste

 • ha bedrivit heltidsstudier vid Lunds universitet i minst ett år vid tidpunkten för din avresa.
 • ha blivit nominerad till Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet genom Lunds universitet.
 • vara antagen för studier vid värduniversitetet (antagningsbesked).
 • ha fått löfte om fullt tillgodoräknande vid Lunds universitet av dina utbytesstudier i enlighet med aktuellt så kallat Learning Agreement).
 • bo i värdlandet under utbytesperioden. Distansundervisning accepteras inte.

Du får inte

 • ha varit på Erasmusutbyte längre än ett år per studienivå (grundnivå och avancerad nivå räknas separat) inklusive den period ansökan avser.
 • ta emot något annat bidrag eller annan finansiering från något EU-organ eller UHR under utbytesperioden.

Dina utbytesstudier måste sträcka sig över minst tre månader och högst ett år. Om din studietid ändras till att bli kortare än tre månader måste du betala tillbaka bidraget.

Kontaktinformation

Mobilitetssamordnare
icm [at] er [dot] lu [dot] se