Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Utomeuropeisk mobilitet

Erasmus+ International Credit Mobility (ICM)

Studera vid ett universitet utanför Europa

Genom EU-programmet Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet (ICM) ges studenter på grundnivå och avancerad nivå vid Lunds universitet möjlighet att studera vid ett av Lunds universitets utomeuropeiska partneruniversitet. På så sätt får du internationell erfarenhet och meriter samt möjlighet att skapa nya kontakter.

Det finns enbart ett fåtal utbytesplatser med ICM-finansiering.

För utbyten under läsåret 2022-2023 finns det ICM- finansiering för utbyten vid följande universitet:

 • Hebrew University of Jerusalem | Humanistiska och teologiska fakulteterna, Samhällsvetenskapliga fakulteten
 • Betlehem University | Humanistiska och teologiska fakulteterna
 • Stellenbosch University | Ekonomihögskolan, Ekonomisk-historiska institutionen 
 • Universidad Nacional de Costa Rica | Ekonomihögskolan, Ekonomisk-historiska institutionen

Platserna söks i utlysningarna för utbytesstudier, vid respektive fakultet.

Erasmus+ ICM stipendium

Bidraget för Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet (ICM) består av två delar:

 • Stipendium
 • Resebidrag (beräknas på avståndet mellan värduniversitetet och Lunds universitet)

Både stipendium och resebidrag är avsedda att bidra till extrakostnader för din vistelse utomlands (t.ex. flyg, visumkostnader, boende etc.) och kan inte täcka alla kostnader.

Villkor för att ansöka om ICM stipendium

För att vara behörig att ansöka om Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet (ICM) måste du uppfylla följande villkor:

 • Du får inte ha varit på Erasmusutbyte längre än ett år per studienivå (grundnivå och avancerad nivå räknas separat) inklusive perioden ansökan avser.
 • Du måste ha bedrivit heltidsstudier vid Lunds universitet i minst ett år vid tidpunkten för din avresa.
 • Du måste ha nominerats till Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet genom Lunds universitet.
 • Du måste vara antagen för studier vid värduniversitetet (antagningsbesked)
 • Du måste ha fått löfte om fullt tillgodoräknande vid Lunds universitet av dina mobilitetsstudier (i enlighet med aktuellt s.k. Learning Agreement).
 • Dina mobilitetsstudier måste sträcka sig över minst tre månader och högst ett år. Om din studietid ändras till att bli kortare än tre månader måste du betala tillbaka bidraget.
 • Du får inte ta emot något annat bidrag eller annan finansiering från något EU-organ eller UHR under mobilitetsperioden.
 • Du måste bo i värdlandet under mobilitetsperioden (distansundervisning accepteras inte)

Kontaktinformation

Mobilitetssamordnare
icm [at] er [dot] lu [dot] se