Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Crafoordska stiftelsens resestipendium

Om stipendiet

Crafoordska stiftelsens resestipendium kan sökas av studenter vid Lunds universitet för vistelse i utlandet med syftet att genomföra datainsamling för examensarbete, klinisk placering, verksamhetsförlagd utbildning, praktik eller utbytesstudier utanför EU. Stipendiet administreras av Lunds universitet.

När kan jag söka?

5–25 oktober 2021
5–25 april 2022

Vad kan jag söka?

Stipendium 1

Stipendiet på 12 500 kronor för mobilitet utomlands kan sökas för:

 1. Datainsamling för uppsats/examensarbete (37 veckor)
 2. Praktik utanför EU, klinisk placering, verksamhetsförlagd utbildning
  – som tillgodoräknas inom en examen (37 veckor) 
 3. Utbytesstudier utanför EU (1 termin)

Notera att samtliga aktiviteter måste vara genomförda innan den 31 augusti 2022.

Stipendium 2

Stipendiet på 25 000 kronor för mobilitet utomlands kan sökas för:

 1. Datainsamling för uppsats/examensarbete
  (minst 8 sammanhängande veckor).
 2. Praktik utanför EU, klinisk placering och verksamhetsförlagd utbildning utanför EU
  – som tillgodoräknas inom en examen (minst 8 sammanhängande veckor).
 3. Utbytesstudier utanför EU (2 terminer).

Notera att samtliga aktiviteter måste vara genomförda innan den 31 augusti 2022.

Är jag behörig att söka?

Crafoordska stiftelsens resestipendium kan sökas av studenter från alla akademiska discipliner. 

Allmänna behörighetskrav:

 • Är registrerad för heltidsstudier vid Lunds universitet vid ansökningstillfället och under den termin mobiliteten är planerad att genomföras.
 • Har minst 180 hp vid utresa, varav minst 60 hp vid Lunds universitet.
 • Har inte påbörjat mobilitet före sista ansökningsdatum. Du kan inte ansöka om stipendium för påbörjad eller redan avslutad mobilitet.
 • Inte har påbörjat utbildning på forskarnivå.
 • Har goda språkkunskaper i engelska. 
 • Tilldelas inte något av följande stipendier av Lunds universitet för samma utlandsperiod: Crafoordska stiftelsens resestipendium, Erasmus+, Erasmus+ praktik, Nordplus/Nordlys, Minor Field Studies eller Linnaeus Palme.

Så gör du din ansökan

Ansökan görs online, bilagor laddas upp i ansökan. Notera att samtliga ansökningshandlingar ska vara på engelska. Inga pappersdokument behövs.

Gå till ansökan som är öppen under pågående ansökningsperiod

Bilagor - praktik, klinisk placering, verksamhetsförlagd utbildning eller utbytesstudier

För dig som söker stipendium för praktik, klinisk placering, verksamhetsförlagd utbildning eller utbytesstudier krävs bilagorna nedan.

 1. Projektbeskrivning med en motivation till vad du ska göra utomlands och hur du kommer att dra nytta av dina erfarenheter (ca 1 A4) 
  Ladda ner projektbeskrivning (Word 57 kB)
 2. Trepartskontrakt eller nominerings-/antagningsbesked för utbytesstudier
  Ladda ner Three-Party Agreement (PDF 173 kB)
 3. Studieresultat från Ladok
 4. Registreringsintyg från Lunds universitet
 5. CV (ca 1 A4)
 6. Kopia av pass

Bilagor - datainsamling

För dig som söker stipendium för datainsamling krävs bilagorna nedan.

 1. Projektbeskrivning som omfattar syfte, frågeställning, metod-reflektion om val av ämne, tidplan för arbetet (både förarbete och praktiskt genomförande), reservplan och alternativupplägg för studie, reflektion kring risk- och säkerhetsaspekter och eventuell reflektion kring etiska aspekter samt källhänvisning (max 5 sidor) – 
  Ladda ner projektbeskrivning för datainsamling (Word 57 kB)
 2. Budget som visar på planerade kostnader
 3. Intyg från handledare
 4. Dokument från kontaktperson/ mottagande organisation
 5. Studieresultat från Ladok
 6. Registreringsintyg från Lunds universitet
 7. CV
 8. Kopia av pass

Hur hanteras och bedöms min ansökan?

 • Ansökningarna tas emot av Externa relationer som gör en första teknisk granskning.
 • Ansökan med bilagor ska vara komplett och på god engelska, inkompletta ansökningar behandlas inte.
 • Bilagor ska laddas upp i pdf. Bilagor som laddas upp okända format och som inte kan öppnas av granskare betraktas som inkompletta.
 • Internationella studenter som söker stipendium för mobilitet i sitt hemland prioriteras inte.
 • Externa relationer tillhandahåller ett nomineringsunderlag enligt urvalskriterier ovan till fakulteter och institutioner. Beslut fattas av respektive fakultet.
 • Stipendieansökningar för datainsamling bedöms av respektive fakultet och institution. Beslut fattas av Externa relationer.
 • Studenter som tidigare har tilldelats följande stipendier av Lunds universitet: Crafoordska stiftelsens resestipendium, Erasmus+, Erasmus+ praktik, Nordplus/Nordlys, Minor Field Studies eller Linnaeus Palme prioriteras inte.

När får jag besked?

I december får samtliga sökande i ansökningsperiod 5–25 oktober. Stipendiet planeras att betalas ut i januari under förutsättning att planerad utlandsperiod kan genomföras. Om utlandsperioden inte kan genomföras krävs återbetalning av stipendiemedel.

Vad gör Crafoordska stiftelsen?

Här kan du läsa mer om Crafoordska stiftelsens uppdrag och arbete på crafoord.se

Kontaktinformation

Externa relationer
Baiba Thomaeus
E-post: crafoord [at] er [dot] lu [dot] se