Medan du är iväg

Under ditt utbyte får du stöd och hjälp både från ditt värduniversitet och från din utbyteskoordinator på Lunds Universitet. Tänk också på att ta till dig information från lokala myndigheter.

Campusområde. University of North Carolina at Chapel Hill, USA. Foto.
North Carolina at Chapel Hill, USA

Aktuell e-postadress

Vi kommunicerar med dig via e-post och måste kunna nå dig under hela utbytesperioden. Meddela eventuella ändringar av e-postadress till din koordinator vid Lunds universitet eller enligt instruktion från din fakultet.

Bli studentambassadör

Som utbytesstudent representerar du Lunds universitet. Vi vill gärna att du ställer upp på mässor och informationsträffar och berättar hur det är att studera vid Lunds universitet. Kontakta din koordinator om du behöver informationsmaterial till någon mässa, så kan vi skicka det till värduniversitetet.

Läs mer om att vara studentambassadör utomlands

Samla information om dina kurser

Samla på dig så mycket information som möjligt om de kurser du läser vid värduniversitetet, till exempel detaljerade kursbeskrivningar, litteraturlistor och scheman. Som komplement till ditt transcript kan detta material underlätta tillgodoräknandet efter hemkomst.

Om du ändrar kurser

Om du byter kurser efter ankomst till värduniversitetet måste du säkerställa att din förändrade studieplan går att tillgodoräkna vid Lunds universitet. Kontakta din heminstitution eller det internationella kontoret vid din fakultet.

Om du avbryter ditt utbyte

  •  Meddela din koordinator och din fakultet om du hoppar av en nominering eller avbryter påbörjade utbytesstudier.
  • I vissa fall kan du fortsätta att läsa kurserna på distans. Kontakta dina kursledare för att ta reda på vad som gäller för dig.
  • Om du behöver bostad i Lund/Malmö/Helsingborg kan du kontakta LU Bostäder luacc [at] service [dot] lu [dot] se
  • Du som haft Erasmusstipendium behöver kontakta erasmusstudier [at] er [dot] lu [dot] se för att lämna uppgifter om hur många dagar du varit på utbyte och vilka kostnader du haft. Meddela din koordinator och din fakultet om du hoppar av en nominering eller avbryter påbörjade utbytesstudier.  

Fortsatta studier vid Lunds universitet

Kom ihåg att söka kurser vid Lunds universitet för den termin du kommer hem.

Om något händer

Värduniversitetet kan hjälpa dig med det mesta. Följ deras instruktioner. Vid allvarliga händelser (naturkatastrofer, politiska oroligheter, epidemier etc) bör du kontrollera Utrikesdepartementets (UD) rekommendationer.

Information om UDs rekommendationer på regeringens webbplats

Se även "UD Resklar" på Facebook

Svenska ambassader och konsulat i utlandet kan kontaktas vid behov. Håll även kontakt med dina anhöriga och din koordinator vid Lunds universitet och värduniversitetet. Studenter med Kammarkollegiets försäkring kan få akut hjälp med hemresa här:

Falck TravelCare

Telefon: + 46 8 587 717 49
E-post: fga [at] se [dot] falck [dot] com
Vid allvarliga händelser kan du nå Lunds universitets beredskapsperson på larmnumret +46 46 222 07 00. Telefonen är bemannad dygnet runt.