När du har kommit hem

Dela med dig av dina erfarenheter

När du har kommit hem från dina utlandsstudier väntar bland annat betyg, tillgodoräknande och reserapport. Om du vill kan du också fortsätta njuta av den internationella atmosfären genom att bli fadder för internationella studenter som kommer till Lund.

Vy över Melbourne nattetid. Foto.
University of Melbourne, Australien

Transcript från värduniversitetet och tillgodoräknande

Efter avslutade studier skickas ditt transcript (betyg), vanligtvis i pappersform, till din koordinator vid Lunds universitet. Ofta tar det 1-5 månader efter avslutade studier. Din koordinator kontaktar dig när det har anlänt. 

Vissa universitet skickar inte transcript i pappersform utan ger dig en kod att ladda ner en digital version. Glöm då inte att ge din fakultet tillgång till detta transcript så att dina utbytesstudier kan tillgodoräknas i Ladok. Tillgodräknandet sköts av studievägledare/programledare eller fakultetens internationella kontor. Så snart tillgodoräknandet är klart och inlagt i Ladok kan CSN se det.

Fyll i reserapport

Dina utlandserfarenheter är värdefulla såväl för andra utresande studenter som för koordinatorer och avtalsansvariga vid Lunds universitet. Efter hemkomst ska du fylla i en reserapport. Du kommer att få en påminnelse om detta via e-post.

Bli internationell fadder

Saknar du den internationella atmosfären? Engagera dig som fadder här hemma i Sverige och hjälp nyanlända internationella studenter att komma tillrätta i Lund.

Läs mer om att bli fadder

Utbyten och din kommande karriär

Om du vill ha ett bollplank för dina tankar kring hur du kan använda dina nya erfarenheter i din framtida karriär kan du kontakta en studie och karriärvägledare på din fakultet eller institution.

Hjälp och stöd

Känner du att det finns svåra tankar och känslor att sortera ut efter ditt utbyte och att du behöver hjälp med omställningen till att vara tillbaka i Sverige?
Kontakta då gärna Studenthälsan