Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Lärande & pedagogisk utveckling

Uppdragsutbildning genom Lund University Commissioned Education

Lunds universitetet har en central roll i att driva skolutveckling genom utbildningar som höjer kompetensen hos skolpersonal. Med bred variation på kursämnen finns alla fakulteter representerade. På uppdrag av Skolverket arbetar vi med Lärarlyftet samt utbildningar för att stärka lärare i arbetet med nyanlända elever. Vi erbjuder utbildningar inom högskolepedagogik, både nationellt och internationellt, med syfte att kapacitetsutveckla lärare på universitet och högskolor i akademiskt ledarskap och lärandeprocesser.

Education Management, Capacity Building for University Professionals

This course offers professionals within higher education to take part of the latest research from global trends to the implications of the learning process through a 3-4 week training programme at Lund University.

Fysik för lärare på gymnasiet, 90hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet

Denna kurs från Nationellt resurscentrum för fysik ingår i Lärarlyftet. Anmälan är öppen mellan 15 mars-15 april 2021 på www.antagning.se  Vi tar även in sena anmälningar.

Fysik för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45 hp). Ingår i Lärarlyftet.

Denna kurs från Nationellt resurscentrum för fysik ingår i Lärarlyftet. Anmälan är öppen mellan 15 mars-15 april 2021 på www.antagning.se  Vi tar även in sena anmälningar.

Företagsekonomi för lärare på gymnasiet 1-90 (90HP). Ingår i Lärarlyftet.

Kursen som ges av Ekonomihögskolan är för dig som undervisar på gymnasiet och ger ämnesbehörighet i företagsekonomi. Som deltagare kommer du att ta del av bredare ämnesorientering såväl som fördjupande kunskaper inom ämnet. Vidare ger kursen dig goda verktyg och träning för att kunna planera och genomföra undervisning i företagsekonomi. 

Juridik för lärare på gymnasiet, 90 hp (1-90hp). Ingår i Lärarlyftet.

Anmälningen för HT 2021 är öppen mellan 15 mars-15 april 2021. Kursen ges på halvfart (distans) med start HT 2021.

Programmering i textbaserad miljö, 5HP

Kursen erbjuder lärare kunskaper i datalogiskt tänkande och programmering samt verktyg för att använda kunskapen i den dagliga undervisningen utifrån det specifika ämnet och gällande styrdokument i skolan.

Svenska som andraspråk för lärare i svenska för invandrare (1-30 HP). Ingår i Lärarlyftet.

Anmälan till Lärarlyftet i svenska som andraspråk gör du via www.antagning.se 

Svenska som andraspråk för lärare på gymnasiet, 90 hp (1–90). Ingår i Lärarlyftet.

Anmälan till Lärarlyftet i svenska som andraspråk gör du via www.antagning.se