Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Lärande & pedagogisk utveckling

Uppdragsutbildning genom Lund University Commissioned Education

Lunds universitetet har en central roll i att driva skolutveckling genom utbildningar som höjer kompetensen hos skolpersonal. Med bred variation på kursämnen finns alla fakulteter representerade. På uppdrag av Skolverket arbetar vi med Lärarlyftet samt utbildningar för att stärka lärare i arbetet med nyanlända elever. Vi erbjuder utbildningar inom högskolepedagogik, både nationellt och internationellt, med syfte att kapacitetsutveckla lärare på universitet och högskolor i akademiskt ledarskap och lärandeprocesser.

Programmering i textbaserad miljö, 5HP

Kursen erbjuder lärare kunskaper i datalogiskt tänkande och programmering samt verktyg för att använda kunskapen i den dagliga undervisningen utifrån det specifika ämnet och gällande styrdokument i skolan.

Juridik för lärare på gymnasiet, 90 hp (1-90hp). Ingår i Lärarlyftet.

Kursen består av ett antal delkurser som alla behandlar olika rättsområden inom juridiken. Delkurserna är anpassade till gymnasieskolans kurser i juridik och täcker in alla de delområden som en gymnasielärare i juridik undervisar i. Undervisningen sker på distans vilket innebär en stor frihet för kursdeltagaren att planera och anpassa studierna efter det egna schemat. Vi tar emot sena anmälningar fram till kursstart 29 augusti 2022. Anmälan görs via antagning.se.

Företagsekonomi för lärare på gymnasiet 1-90 (90HP). Ingår i Lärarlyftet.

Kursen som ges av Ekonomihögskolan är för dig som undervisar på gymnasiet och ger ämnesbehörighet i företagsekonomi. Som deltagare kommer du att ta del av bredare ämnesorientering såväl som fördjupande kunskaper inom ämnet. Vidare ger kursen dig goda verktyg och träning för att kunna planera och genomföra undervisning i företagsekonomi.  Kursen ges på halvfart och går helt på distans. Vi tar emot sena anmälningar fram till kursstart 1 september 2022.

Svenska som andraspråk för lärare i svenska för invandrare (1-30 HP). Ingår i Lärarlyftet.

Kursen vänder sig till dig som undervisar i utbildning i svenska för invandrare utan att ha 30 högskolepoäng i svenska som andraspråk. Kursen ges på halvfart och på distans. Anmälan till Lärarlyftet i svenska som andraspråk VT23 gör du via www.antagning.se. Anmälan är öppen mellan den 15 september och 17 oktober