Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Social hållbarhet & samhällsutveckling

Uppdragsutbildning genom Lund University Commissioned Education

Inom området social hållbarhet & samhällsutveckling utvecklar vi myndigheter och organisationer för att bättre kunna möta dagens samhällsutmaningar. Vi har spetskompetens inom barnets rättigheter, mänskliga rättigheter samt demokratisering och hållbar förändring inom förvaltning. Genom tillämpbara utbildningar höjs kompetensen i din organisation. Vi genomför också utbildningar som bidrar till att nyanlända akademiker kommer snabbare ut på arbetsmarknaden i Sverige.

Kurser i Krisberedskap

Lunds universitet erbjuder yrkesverksamma specialister inom krisberedskap, civilt försvar och skydd mot olyckor möjligheten att parallellt med sin ordinarie tjänst vidareutbilda sig inom centrala arbetsområden.

Inför Kunskapsprovet för läkare

Förberedande insats inför kunskapsprovet för läkare utbildade utanför EU/ESS. Detta är en unik möjlighet för dig som är läkare och utbildad utanför EU/ESS och som under 2023 planerar att genomföra Socialstyrelsens kunskapsprov. Genom strukturerad repetition av dina teoretiska medicinska kunskaper ges du möjlighet att på bästa sätt vara förberedd för att klara kunskapsprovet och på så sätt komma ett steg närmare svensk legitimation och ett arbete inom svensk sjukvård.

Avancerad sjukvårdssvenska för personal med annat modersmål, 7,5 hp

Är du anställd inom hälso- och sjukvården hos Region Skåne med annat modersmål än svenska? Behöver du fördjupa dina kunskaper i det verksamhetsnära språket? Lunds universitet erbjuder två yrkesspråksutbildningar i sjukvårdssvenska på distans. Fokus ligger på att fördjupa din förmåga i muntlig och skriftlig kommunikation, uttal och hörförståelse.

Intensivutbildning i sjukvårdssvenska för hälso- och sjukvårdspersonal 37,5hp (HT'22)

Lunds universitet har i samarbete med Region Skåne och Arbetsförmedlingen tagit fram en digitalutbildning för dig som är legitimerad i utlandet och vill förbättra dina kunskaper i svenska inför Socialstyrelsens kunskapsprov för legitimerade yrken inom hälso- och sjukvård. Genom en intensivutbildning i sjukvårdssvenska är du ett steg närmare svensk legitimation och ett arbete inom svensk sjukvård. 

Socialt arbete för yrkesverksamma: Familjehemshandledning 15 HP kvartsfart HT 22 och VT 23

Socialhögskolan vid Lunds universitet har tillsammans med Aliva Familjehem AB  utvecklat en handledarutbildning (15 HP) på grundnivå för yrkesverksamma familjehemskonsulenter. Detta för att möta ett växande nationellt behov. Krav på handledarutbildning har bland annat ställts i upphandling av konsulentstödd familjehemsvård inom regionerna Halland, Kronoberg och Skåne. Samarbetet säkerställer att utbildningen vilar på en evidensbaserad grund och ger både teoretiska såväl som praktiska kunskaper. Under utbildningen kommer du som handleder familjehem bland annat att få handledning på din egen handledning.