Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Teknik, material & design

Uppdragsutbildning genom Lund University Commissioned Education

Inom detta område hittar du kurser inom teknik, arkitektur och design. Kurserna är ofta avsedda för ytterligare specialisering inom ditt teknikområde, men kan också vara bredare och ge en komplettering till befintlig kompetens. Våra kurser förmedlar senaste forskning och stärker på så sätt konkurrenskraften hos våra kunder och kan bidra till nya produkter, metoder och arbetssätt. Vi har också erfarenhet av utbildning i samband med förändringsarbeten i olika organisationer.

Nanosafety

This course is given for postgraduate students (PhD students) at Lund University, but is also offered for external participants as commissioned education.

Oskyddade trafikanter

Kursen erbjuds till yrkesverksamma inom trafik- och samhällsplanering och ämnar utbilda om gångtrafikanter och cyklister i trafiken.

Vulnerable Road Users

This one-week course provides road safety professionals with knowledge and tools to study and analyse vulnerable road user problems and to propose countermeasures to improve their situation.

AI för civilingenjörer

Uppdragsutbildningen är på avancerad nivå och ger kompletterade och fördjupande kunskaper för tillämpning inom AI området. Utbildningen presenterar en bredare inblick i utvalda delområden inom AI - från problemformulering till data-analys, förvaltning och underhåll.

Road Safety Management

Worldwide, road traffic accidents account for more than 1.3 million deaths each year. In the lines of strengthening the UN Decade of Action for Road Safety, this course aims to further educate professionals in Road Safety Management.

Trafiksäkerhetsgranskning

Kompetensutveckling för yrkesverksamma med erfarenhet av trafiksäkerhetsfrågor i trafiksäkerhetsgranskning.

Traffic Conflict Technique

This three-day course aims to educate professionals within the field of Road Traffic Safety in the theory and practice of performing traffic conflict observations according to the Swedish traffic conflict technique.

Road Safety Audit and Inspection

This one-week course on Road Safety Audit and Inspection aims to help professionals in the field identify traffic safety problems, understand and apply audit principles and check lists, acquire and compile relevant material necessary to carry out a Road Safety Audit/Inspection, and then training to carry out the audit or inspection.

Black-Spot Analysis and Treatment

This course is an opportunity for road safety professionals to better understand how to analyse black-spots based on the Empirical Bayesian method for identifying hazardous road locations, and how to treat these sites with the appropriate steps of a remedial programme. 

Evaluation of Road Safety Measures

This course teaches road traffic safety professionals how to assess and evaluate road safety measures with systematic, scientific assessments. With these assessments, you are equipped to make decisions based on good knowledge about the effects of planned or applied measures.

Strategisk kollektivtrafikplanering

Kursen är att ge en allmän översikt över kollektivtrafikens roll i samhället, resenärernas krav och olika förutsättningar samt olika aspekter på planering av kollektivtrafik i tätort och på landsbygd. Kursen kan ge akademiska poäng (7,5hp)

Powder Technology in Pharma, Food and Chemistry

This introductory course aims to provide participants with a better understanding of powder products and processes, and tools to stimulate new ideas for developing and improving powder products and processes. After the course, participants will have a basic understanding of modern powder technology.